WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Складність цієї проблеми полягає у зростанні, порівняно з операціями на внутрішньому ринку, витрат для необхідної інформації про ринок.
8. Підготовка експортної операції. На цьому етапі проблема полягає у порівняно великих витратах на встановлення необхідних контактів з потенційними клієнтами.
9. Формування пропозиції. Проблема цього етапу експортної діяльності полягає в тому, що витрати на маркетингові заходи призводять до зростання ціни продукції.
10. Фінансування проекту розвитку експорту. Складінсть полягає у браку коштів для проведення проектів щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції та створення власного експортного відділу.
Розвиток експортної діяльності будь-якого підприємства залежить від конкурентоспроможності його продукції. Конкурентоспроможність пива забезпечується рівнем конкурентоспроможності ВАТ "Львіська пивоварня", яке його випускає. Проаналізуємо фактори забезпечення конкурентоспроможності ВАТ "Львівська пивоварня" та розробимо заходи для досягнення його конкурентних переваг (див. табл. 3.1)
Таблиця 3.1
Фактори забезпечення конкурентоспроможності ВАТ "Львівська пивоварня" на закордонних ринках
Зовнішні фактори Заходи досягнення конкурентних переваг
1. Рівень конкурентоспроможності галузі Використання сучасного високотехнологічного обладнання, залучення іноземних інвестицій у пивну галузь
2. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в країні і регіонах Удосконалення законодавчої бази і нормативних документів щодо малого і середнього бізнесу з орієнтацією на ефективне і відповідне законне ведення бізнесу
3. Правове регулювання функціонування економіки країни і регіонів Удосконалення законодавчої бази функціонування економіки як системи кодексів і прав (конкурентне, антимонопольне, адміністративне, трудове та ін. законодавство)
4. Науковий рівень управління економікою країни, галузі, регіону Застосування економічних законів функціонування ринкових відносин, наукових підходів і принципів управління об'єктами, методів управління на всіх рівнях
5. Національна система стандартизації і сертифікації Активізація робіт у даній сфері, посилення контролю дотримання міжнародних стандартів і угод, правове забезпечення гармонізації з міжнародною системою
6. Державна підтримка науки і інноваційної діяльності Удосконалення системи розробки і впровадження інновацій, збільшення фінансування на науку
7. Якість інформаційного забезпечення управління на всіх рівнях ієрархії Створення єдиних національних інформаційних центрів за сферами чи галузями народного господарства, що відповідають найсучаснішим вимогам науки і техніки
8. Податкові ставки в країні і регіонах Удосконалення податкової системи, по можливості узгодження та уніфікація податкових ставок
9. Система підготовки і перепідготовки управлінських кадрів в країні Надходження міжнародних, державних і спонсорських інвестицій у дану сферу та їх використання повинні знаходитися під державним контролем та давати конкретний результат
Внутрішні фактори Заходи досягнення конкурентних переваг
1.Структурні
1.1. Виробнича структура підприємства Проектування діяльності підприємства на основі гнучких виробничих систем, автоматизованих модулів та систем
1.2. Місія підприємства Місія містить оригінальну ідею - зберегти вікові традиції пивоваріння для сучасного покоління. Цінностями підприємства є: відповідальність, порядність, постійне зростання та командний підхід
1.3. Організаційна структура Побудова організаційної структури на основі дерева цілей підприємства з горизонтальною координацією всіх робіт менеджерів.
1.4. Облік і регулювання виробничих процесів Автоматизація обліку, дотримання принципів пропорційності, неперервності, паралельності, ритмічності протікання окремих процесів
1.5. Персонал Постійно здійснювати відбір персоналу, підвищувати його кваліфікація і створювати умови для просування, мотивування якісної та ефективної праці з метою забезпечення конкурентоспроможності персоналу
1.6. Інформаційна та нормативно-методична база управління При проектуванні і розвитку структур в інформаційній системі використовувати якісну інформацію і нормативно- методичні документи
1.7. Сила конкуренції на виході і вході в систему При виборі сфери діяльності і постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання, кадрів і ін. аналізувати силу конкуренції і вибирати конкурентоспроможних постачальників
2. Ресурсні
2.1. Постачальники Постійний аналіз конкурентного середовища при виборі постачальників
2.2. Доступ до якісної дешевої сировини і інших ресурсів Проведення централізованої закупівлі великих партій, що знижує витрати та дає можливість доступу до якісної і дешевої сировини
2.3. Облік і аналіз використання всіх видів ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу та оптимізація ефективності використання ресурсів Економія ресурсів є пріоритетним напрямом діяльності підприємства, фактором конкурентної переваги
3. Технічні
3.1. Обладнання Збільшення відносної ваги прогресивного технологічного обладнання, зниження його середнього віку
3.2. Якість виготовлення товару Застосування сучасних методів контролю і стимулювання якості для утримання конкурентної переваги
4. Управлінські
4.1. Менеджери Збільшення відносної ваги кваліфікованих і конкурентоспроможних менеджерів
4.2. Організація постачання сировини Утримання цієї конкурентної переваги вимагаєвисокої дисципліни за всім циклом руху виробничого процесу
4.3. Функціонування системи менеджменту (конкурентоспроможності) підприємства Висока кваліфікація персоналу, застосування наукових методів управління
4.4. Функціонування системи управління якістю на підприємстві Система управління якістю повинна відповідати стандартам якості як України, так і міжнародним.
5. Ринкові
5.1. Доступ до ринку ресурсів, необхідних підприємству
5.2. Доступ до ринку нових технологій Для отримання переваги необхідно постійно вивчати параметри ринку на вході системи (організації), а для її збереження - проводити моніторинг ринкової інфраструктури
5.3. Ексклюзивність реклами товарів організації Підвищення кваліфікації працівників відділу реклами і забезпечення достатнього фінансування реклами
5.8. Прогнозування політики ціноутворення і ринкової інфраструктури Проведення постійного аналізу дії законів попиту, пропозиції, конкуренції на ринку пива
6. Ефективність функціонування підприємства
6.1. Показники доходності (за показниками рентабельності продукції, виробництва, капіталу, збуту) Економічні показники визначають якість функціонування ВАТ "Львівська пивоварня" за всіма аспектами і напрямами, тому для утримання переваг підприємство повинне підвищувати науковий рівень управління.
Рівні доходності, використання капіталу і фінансової стійкості функціонування підприємства визначаються індивідуально.
Чим вища сила конкуренції в галузі, тим менша доходність і собівартість товарів, але вища інтенсивність і якість товарів. Конкуренція є також фактором підвищення

 
 

Цікаве

Загрузка...