WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Україні, а його продукція отримала відмінні оцінки на дегустаціях і продовжувала здобувати заслужені нагороди на вітчизняних та міжнародних спеціалізованих виставках. Відкрилися реальні перспективи експорту львівського пива до країн близького та далекого зарубіжжя.
Перед ВАТ "Львівська пивоварня" постає досить нелегке завдання досягнути зростання рентабельності власного капіталу на 4,46%. Рентабельність власного капіталу визначається відношенням балансового (чистого) прибутку підприємства до власного капіталу: R вк. = (Приб. баланс. / Капітал власн.)*100%. Щоб забезпечити зростання рентабельності власного капіталу, потрібно шукати шляхи зростання балансового прибутку (якщо припустити, що сума власного капіталу не буде змінюватися протягом періоду впроваження проектних заходів).
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, потрібно шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв - це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції та її реалізації. Наше завдання знайти шляхи зростання резервів прибутку, а отже і рентабельності власного капіталу ВАТ "Львівська пивоварня".
У процесі виявлення резервів виділяють три етапи:
1) аналітичний - на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;
2) організаційний - тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, екномічних та соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;
3) функціональний - коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.
Резерви збільшення прибутку є можливими [73, c. 184]:
- за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);
- за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;
- за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;
- за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, у результаті чого зростає продуктивність праці.
Розглянемо деякі із цих напрямів детальніше.
Резерв зростання прибутку (РЗ) за рахунок збільшення обсягу випуску продукції розраховується за формулою:
РЗ = (Пр. / Р) * ? Р (рз), (1)
де Пр - фактичний прибуток від реалізації продукції;
Р - фактичний обсяг реалізації;
? Р (рз) - резерв збільшення реалізації продукції.
Іншим можливим напрямом пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлення резервів зниження собівартості можна проводити за такими напрямами:
1. Здійснення організаційно-технічних заходів. За рахунок цього можна одержати екномію протягом 12 місяців з моменту повного впровадження цих заходів.
?РЗс = (С1-С2) * ВП (2),
де ?РЗс - економія від здійснення організаційно-технічних заходів, грн;
С1,С2 - собівартість одиниці продукції відповідно до і після здійснення даного організаційно-технічного заходу, грн;
ВП - річний обсяг випуску продукції після здійснення організаційно-технічного заходу, грн.
2. Зменшення кількості робітників. Цей захід передбачає:
- збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою кількістю робітників;
- зміну трудомісткості праці;
- більш повне використання фонду робочого часу.
Резерв збільшення прибутку за рахунок зменшення кількості працівників обчислюється за формулою:
РЗ ч = (Ч*З) + Фс (3),
де РЗ ч - резерв, одержаний за рахунок зменшення чисельності робітників, грн;
Ч - середньорічна чисельність скорочених робітників, осіб;
З - середня заробітна плата звільненого робітника, грн;
Ф с - сума відрахувань у соціальні та інші фонди.
3. Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу (зниження трудомісткості);
4. Зменшення прямих матеріальних витрат;
5. Зниження умовно-постійних витрат також може бути резервом збільшення прибутку;
6. Підвищення якості продукції.
Найбільш оптимальним варіантом знаходження резервів зростання прибутку з точки зору нарощування виробництва для ВАТ "Львівська пивоварня" є збільшення обсягів виробництва та реалізації (зокрема експорту) пива. Щоб визначити можливі резерви зростання прибутку, а також рентабельності власного капіталу потрібно визначити який саме обсяг виробництва та експорту очікується і прогнозується на наступний звітний період. Для цього перед розрахунком резерву зростання прибутку від збільшення обсягів реалізації (експорту) доцільно звернутися до рівнянь трендів обсягів експортної діяльності та обсягів виробництва пива ВАТ "Львівська пивоварня". За допомогою цих функцій ми зможемо отримати прогнозні значення на наступні періоди для того щоб розробляти рекомендації для можливих шляхів зростання прибутку та рентабельності власного капіталу.
Тренд показників експорту: Y = 0.0002 x? + 0.0132x + 0.0328; R? = 0,9493;
Тренд показників обсягів виробництва: Y = 0.2643 x?+0.8843 x+0.12;
R? = 0,9816.
Розрахуємо прогнозні значення експортної діяльності на наступні періоди (квартали): Q1 = 0,2382 млн. дал.; Q2 = 0,2568 млн. дал.; Q3 = 0,2758 млн. дал.; Q4 = 0,2952 млн. дал. Загалом на наступний рік планується зростання експорту до 1,066 млн. дал., що на 41,01% більше, ніж у попередньому році. Врахувавши рівень довіри
R? = 0,9493, знайдемо точніший прогноз зростання експорту: 1,066*0,9493 = 1,0120 млн. дал. Абсолютний приріст експорту з ймовірністю R? 0,9493 становить 294,245 тис. дал. пива.
Тепер розрахуємо прогноз зростання обсягіввиробництва на наступний рік. Він рівний 14,666 млн. дал. пива. Враховуючи похибку R? (0,9816), абсолютний приріст обсягів виробництва пива ВАТ "Львівська пивоварня" становить 3,596 млн. дал.
Використавши формулу (1), знайдемо резерв зростання прибутку за рахунок зростання обсягів експортної діяльності:
РЗ = (Пр. / Р) * ? Р (рз) = (18726 / 10800)*294,245 = 510,188 тис. грн.
Приріст прибутку за рахунок збільшення експортної діяльності на 2,72% (294,245 тис. дал) складає 510,188 тис. грн, що забезпечує зростання рентабельності власного капіталу лише на 0,73%. Це є недостатньо для необхідного розвитку і зростання ВАТ "Львівська пивоварня", оскільки перед підприємством стоїть завдання досягнути зростання рентабельності власного капіталу на 4,46%. Ми бачимо, що за рахунок використання існуючих схем і методів експортної діяльності, ВАТ "Львівська пивоварня" досягнути запланованого показника зростання рентабельності власного капіталу не зможе. Ось чому назріла необхідність знайти і впровадити ефективні і надійні заходи щодо підвищення обсягів експортної діяльності пивоварні, що стане надійним джерелом зростання прибутків та рентабельності власного капіталу.
Щоб збільшити обсяги експортної діяльності ВАТ "Львівська пивоварня" необхідно вирішити ряд проблем і вибрати стратегію розвитку експорту.
Перед ВАТ "Львівська пивоварня" у зв'язку із розвитком експортної діяльності виникають наступні труднощі та проблеми:
7. Пізнання ринку і умов діяльності на ньому.

 
 

Цікаве

Загрузка...