WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності
ВАТ "Львівська пивоварня"
ЗМІСТ
АНОТАЦІЯ ........................................................................................................................4
SUMMURY .........................................................................................................................4
ВСТУП ................................................................................................................................5
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...................................................7
1.1. Теоретичний зміст поняття стимулювання експорту .............................................7
1.2. Завдання державної політики стимулювання експорту ..........................................9
1.3. Державні інструменти стимулювання експорту ....................................................12
1.4. Світовий досвід стимулювання експорту
та його використання в Україні ......................................................................................13
1.5.Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України .................................................16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ТА ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ" .....................28
2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Львівська пивоварня" ........28
2.1.1. Аналіз зовнішньоекономічних зв'язків ВАТ "Львівська пивоварня" ....34
2.2. Дослідження макро- та мікросередовища ВАТ "Львівська пивоварня" .............39
2.2.1. Аналіз конкурентного стану ВАТ "Львівська пивоварня" ......................39
2.2.2. Характеристика ринку пива в Укараїні .....................................................43
2.2.3 Експортна діяльність українських пивоварів ............................................49
РОЗДІЛ 3.РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ" .................................................................................................................54
3.1 Створення власного експортного відділу у ВАТ "Львівська пивоварня" ...........71
3.2 Створення закордонного представництва ВАТ "Львівська пивоварня" ..............77
ВИСНОВКИ .....................................................................................................................91
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .................................................................92
ДОДАТКИ ........................................................................................................................98
АНОТАЦІЯ
У даній роботі розглядаються фактори, які стримують здійснення і розвиток експорту товарів і послуг, а також проблеми з якими зіштовхуються українські підприємства, зокрема ВАТ "Львівська пивоварня" при виході на зовнішні ринки. Досліджується досвід розвинутих країн щодо державної політики стимулювання експортної діяльності підприємств з метою його можливого використання у сучасних умовах України.
Магістерська робота складається із чотирьох розділів та 95 сторінок. У першому розділі розглядаються проблеми українських підприємств у процесі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності, міститься загальний огляд та характеристика наукової та навчально-методичної літератури, присвяченої проблемам активізації експортної діяльності. У другій частині наводиться аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Львівська пивоварня", також проводиться аналіз проблеми започаткування і активізації експорту підприємством. Третій розділ відображає рекомендації автора щодо організації експортної діяльності та шляхи її розвитку та удосконалення на ВАТ "Львівська пивоварня". У четвертій частині розглядаються питання організації безпечних умов праці та охорони праці на підприємстві.
SUMMURY
This master's qualificational diploma considers the factors that restrict fulfilling and development of export of goods and services, and the problems of enterprises in Ukraine and JSC "Lvivska Pyvovarnya", face while entering external markets. Experience of the developed countries in the government policy of stimulating the enterprises export activity has been analyses to be implemented in Ukraine under contemporary situation.
This master's work consists of 4 chapters and 100 pages. The first chapter of paper dwells on problems in the foreign-economic activity by Ukrainian companies and contains general overview and characteristscs of some scientific, educational and systematic sourses of literature, dedicated to problem of export activity stymulation in Ukraine. The second chapter is offered to analyses of industrial and producing activity of JSC "Lvivska Pyvovarnya". Avaluation of the problems in arranging and stymulation of export activity by the company have done also. The third chapter reflects the authors recomendations of organizing export activity and offers ways to develop and stymulate it by the managers of "Lvivska Pyvovarnya". The fourth chapter concerns the guestions of organizing safety precautions in JSC "Lvivska Pyvovarnya".
ВСТУП
Розбудова незалежної України об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин, на принципах рівноправності і загальної вигоди у співробітництві. Дипломатичне визнання нашої молодої держави більшістю країн світу прискорює і урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин. Разом із тим, оскільки для світової економіки характерна постійна зміна кон'юнктури, проблема розробки та здійснення програми заходів щодо підтримки експорту країни на світовому ринку, збільшення або принаймні збереження його питомої ваги у світовій торгівлі завжди актуальна для будь-якої країни світу.
Для України ця проблема є особливо актуальною. Адже для стабільного розширення і якісного поліпшення позицій країни на світовому ринку необхідно мати чітку концепцію економічної політики. Зрозуміло, що без певних теоретичних принципів розробити таку концепцію неможливо. Так само як без останньої неможливо забезпечити повноцінну і рівноправну інтеграцію України у світове господарство, ефективну реалізацію її великого експортного потенціалу.
Система стимулювання експорту (інструменти, інституціональні виконавці та характер їх взаємодії) у кожній країні є оригінальною. Її конфігурація залежить від соціально-економічного устрою країни і ступеня державного втручання в економічне життя. Виконання завдань державної політики стимулювання експорту забезпечує досягення однієї мети - збільшення у кількісному і вартісному вираженні вітчизняного експорту та можливе залучення до експортних операцій нових суб'єктів економіки.
Основним напрямом дослідження у даній магістерській роботіє виявлення проблем, з якими зіштовхуються підприємства в Україні при здійсненні ними експортної діяльності та

 
 

Цікаве

Загрузка...