WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Класифікація нетарифних методів ЗЕД - Реферат

Класифікація нетарифних методів ЗЕД - Реферат

призначення для споживання на внутрішньому ринку товарів,та експортні товари відчезняного виробництва. Така спроба більш прозора та зрозуміла при оцінці їхнього впливуна прогнозування та планування експортного напряму.
Першим буде розглянуто підхід до класифікації викладений у (16).
Запропонована економістами систематизація засобів нетарифного регулювання (16) відрізняється від варіанту фахівців менеджменту. Її преставлено на малюнку 4.2, де засоби нетарифного регулювання обєднано в чотири окремих групи.
Першу групубудуть утворювати так звані методи, пов'язані з кількісними обмеженнями, застосування яких здійснюється через адміністративний вплив держави на зовнішньоторгівельні операції.
Головна мета кількісних обмежинь полягає у захисті внутрішнього ринку від проникнення товарів іноземного виробництва. Тим самим захещається відчезняний товаровиробник, коли застосування митно-тарифних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності вичерпало себе або їхній вплив, з погляду держави, недостатньо ефективний. У цьому разі держава застосовує кількісні обмеження експорту та імпорту. Два основні методи - це квотування (контенгування) та ліцензування, що є обмеженням на певний термін імпорту (експорту) товарів за кількістю, обсягом або вартістю, і полягає у отриманні відповідного дозвільного державного документа (ліцензії) на здійсненя експорту (імпорту).
До другої групи віднесено методи "побічного" або "прихованого" протекціонізму, серед яких центральне місце посідає реголюючий вплив податків та податкової політики держави. Податки без посередньо впливають на вартість імпортованих товарів, а вразі зниження ставок імпортованого мита сутьєво підвищується роль внутрішніх податків, які ведуть до загального підвищення цін на товари. Податком, який безпосередньо стягується при митному оформленні товарів, є податок на додану вартість.
Стандарти та вимоги до імпортованих товарів (16), як засобів нетарифного регулювання, складають третю групу, що утворина на підставі національних технічних, адміністративних норм та правил, запровадження яких утворює протекціоніські барєри на шляху імпортованих товарів. Ця група, що включає технічні бар'єри, якісні показники, санітарно-гігієнічні вимоги, параметри атестації фарматевтичної продукції, необхідність збереження навколишнього середовища та стандарти до маркування, пакування імпортованого товару, певним чином регулюється положеннями, напрацьваними у ході "Токіївського раунду" ГААТ.
Якісні характеристики товару мають відповідати вимогам внутрішнього ринку країни-імпортер застосовує свої національні системи перевірки якості товарів. Особливості національних систем перевірки можуть презвести до певних часових та матеріальних витрат на проведення випробувань як збоку експортера, так і імпортера відповідно товару. Перевірка якісних характеристик майже завжди застосовується до електротехнічних товарів, складного обладненнята хімичних речовин.
Методи кількісних обмежень
Кількісні обмеження як сукупність методів нетарифного регулювання визначають обсяг та номенклатуру можливого експорту чи імпорту
в дану країну. Їх застосовують підвищує ціни імпортних / експортних товарів, внаслідок чого зменшується їх обсяги у зовнішньоторговельних операціях.
Закон України (43) визначено, що квотування здійснюється шляхом запровадження режиму видачі індивідуальних ліцензій. Загальний обсяг експорту / імпорту за всіма виданими ліцензіями не може перевищувати розмір установленої квоти, яка визначає граничний обсяг товару, дозволений до експорту / імпорту з / в Україну впродовж встановленого строку, виражений у натуральних вартісних одиницях. Законом визначено такі види квот:
- глобальні - обсяги експорту чи імпорту певного товару або певних товарів без зазначення певної країни, що торгує;
- групові - обсяги експорту чи імпорту певного товару або певних товарів з визначенням групи країн, що торгують.
- Індивідуальні - обсяги експорту чи імпорту певного товару або певних товарів з визначенням конкретної країни, що торгує.
Водночас, додатково у практику регулювання ЗЕД введено ще три види квот (85):
- антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та / або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається у натуральних та / або вартісних одиницях виміру;
- компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та / або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях виміру;
- спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслі та / або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати у натуральних та / або вартісних одиницях виміру.
Таким чином, в Україні законодавчо закріплено шість видів квот. Перші три з розглянутих можуть вводитись стосовно імпортних чи експортних груп товарів. Решту введено з митою захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту.
Перелік товарів, що підлягають квотуванню та ліцензуванню щорічно затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Так, на 1999 рік з митою формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів та виконання укладених міжнародних угод було визначено (86):
- загальні обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню та включає такі товари за кодами ТН ЗЕД 25.30.9000;26.16; 28.43; 71.02; 71.03;71.06; 71.08; 71.10; 71.12; 71.18. крім того, за кожним кодом визначено граничний обсяг можливого експорту даного товару з України у натуральних одиницях виміру;
- обсяг квот окремих категорій чорних металів та виробів з них, експорт яких до країни - членів європейського співтовариства з вугілля та сталі ліцензується. До цих категорій належать плоский рулонний та товстолистовий прокат, балки, катанка та інші вироби з чорних металів. Для кожного виду металу визначається його категорія та граничний обсяг експорту з України у натуральних одиницях виміру;
- перелік категорій товарів та обсяги квот на експорт текстильної продукції до країн - членів Європейського союзу та до США. До

 
 

Цікаве

Загрузка...