WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (на матеріалах ТзОВ “Мегатрейд”) - Курсова робота

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (на матеріалах ТзОВ “Мегатрейд”) - Курсова робота

які залишаються у розпорядженні підприємства, організації, установи після обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.
Чинним законодавством передбачаються певні випадки, коли надходження на користь резидентів України не зараховуються на розподільчий рахунок і не підлягають обов'язковому продажу уповноваженим банкам.
Субрахункові рахунки в іноземній валюті відкриваються для філіалів або інших відокремлених підрозділів підприємств, які мають право на використання іноземної валюти ( за згодою власника рахунку - головного підприємства ), відповідно до діючого валютного законодавства.
На субрахунковий рахунок можуть бути зараховані валютні кошти за реалізовані товари та послуги ( відповідно до нормативних актів НБУ ), перераховані головним підприємством або придбані на міжбанківському валютному ринку. Виручка за реалізовані товари та послуги після зарахування на субрахунковий рахунок підлягає перерахуванню у повному обсязі на основний рахунок. Що стосується коштів, які перераховані головним підприємством або придбані на міжбанківському валютному ринку, то вони можуть витрачатись філіалами або іншими відокремленими підрозділами ( згідно з затвердженими кошторисами ) на оплату службових відряджень за кордон, забезпечення експлуатації власних транспортних засобів за кордоном, на оплату праці нерезидентів в іноземній валюті, а також на придбання обладнання для власних потреб згідно з контрактами з нерезидентами.
Позичкові рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженими банками на договірних засадах юридичним особам ( резидентам та нерезидентам ), а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів. Позичкові рахунки призначені для обліку позик, які надані шляхом сплати розрахункових документів або перерахуванням на розрахунковий рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.
Депозитні ( за внесками ) рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним та юридичним особам ( резидентам та нерезидентам ), а також представництвам юридичних осіб - нерезидентів на підставі депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі термін. Кошти на депозитний рахунок юридичної особи - нерезидента перераховуються з розрахункового рахунку в іноземній валюті власників коштів, а після закінчення терміну їх зберігання повертаються на цей же розрахунковий рахунок.
Кошти на депозитний рахунок юридичної особи - нерезидента перераховуються через кореспондентський рахунок уповноваженого банку України з рахунку нерезидента, відкритого ним в іноземному банку. Після закінчення терміну їх зберігання кошти повертаються на зазначений нерезидентом рахунок в іноземному банку. Аналогічний порядок діє щодо відсотків за депозитними внесками.
Виконання розрахункових операцій та видача готівки з депозитних рахунків юридичних осіб забороняється.
Порядок обов'язкового продажу частини надходжень у іноземній валюті. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та контролю" від 19 лютого 1993 р. усі надходження на користь резидентів у іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу через уповноважені банки на міжбанківському ринку України протягом п'яти банківських днів з моменту зарахування таких надходжень на кореспондентські рахунки уповноважених банків. Крім того, з самого початку дії цього нормативного акту було запроваджено тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті, який визначено за Декретом Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" від 19.02.1993 р.
Зазначений порядок було введено з метою створення необхідних умов для запровадження внутрішньої конвертації української національної валюти, стабілізації її курсу та стимулювання експорту. Обов'язковому продажу через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України підлягають не 100, а тільки 50% надходжень в іноземній валюті на користь резидентів. Решта коштів у валюті залишається в розпорядженні резидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.
Законодавчими актами з питань валютного регулювання передбачається ряд випадків, коли резиденти звільняються від обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті. Так, обов'язковому продажу не підлягають:
1) кошти в конвертованій валюті, придбані на міжбанківському валютному ринку України через уповноважені банки протягом терміну, встановленого валютним законодавством для розрахунків з нерезидентами;
2) кошти в іноземній валюті, отримані фізичними особами резидентами, включаючи оплату праці, за винятком коштів, отриманих від підприємницької діяльності;
3) кошти в іноземній валюті, що належать дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційними представництвам України, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філіям та представництвам за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;
4) кошти в іноземній валюті, що належать уповноваженим банкам та іншим кредитно-фінансовим установам, які мають ліцензію НБУ на право здійснення валютних операцій, в тому числі придбані від свого імені і за свій рахунок у фізичних осіб резидентів і нерезидентів з урахуванням правил ведення касових операцій, що встановлюються НБУ;
5) кошти в міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також кошти в конвертованій іноземній валюті, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України;
6) кошти в іноземній валюті, отримані від приватизації державного майна.
Водночас, крім зазначених вище випадків, тимчасово не підлягають обов'язковому продажу суми виручки в іноземній валюті, які:
надійшли на рахунки резидентів-посередників від продажі продукції (робіт, послуг) і які підлягають перерахуванню резидентам та нерезидента - суб'єктам підприємницької діяльності, за дорученням яких на підставі комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено вказаний продаж;
повністю спрямовуються нерезидентами на погашення заборгованості в іноземній валюті за кредитами, отриманими резидентами на підставі індивідуальної ліцензії НБУ або гарантованими Урядом України чи НБУ;
перераховуються на територію України з метою їх внесення достатутних фондів підприємств з іноземними інвестиціями;
надійшли на користь підприємств з іноземними інвестиціями за експорт продукції (робіт, послуг) власного виробництва.
Порядок розрахунків при імпорті товарів (робіт, послуг). При укладанні контрактів на імпорт продукції в Україну резидент повинен використовувати форми розрахунків з нерезидентами, передбачені чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених Національним банком України на момент здійснення розрахунків. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується,

 
 

Цікаве

Загрузка...