WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (на матеріалах ТзОВ “Мегатрейд”) - Курсова робота

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (на матеріалах ТзОВ “Мегатрейд”) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (на матеріалах ТзОВ "Мегатрейд")
?
План
Вступ.
Розділ 1.
1.1.СУЧАСНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ.
1.2.ОРГАНИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.
Розділ 2
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ "МегаТрейд".
2.2. ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ.
2.3. КУПІВЛЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ.
2.4. ПРОДАЖА ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ.
Розділ 3
3. АНАЛІЗ ЗЕД ТзОВ "МегаТрейд".
ВИСНОВОК.
Вступ
Невід'ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок. Без вказаної структури валютні відносини позбавляються свого реального економічного змісту.
Валютні ринки - це офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. Вони обслуговують міжнародний платіжний обіг, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних або фізичних осіб різних країн.
Необхідною умовою розрахунків у сфері зовнішньої торгівлі при наданні послуг, кредитів, інвестицій тощо є обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі чи продажу іноземної валюти платником чи одержувачем.
Функціями валютних ринків є:
забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків;
диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав, регулювання валютних курсів;
отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют;
регулювання економіки.
Операції з обміну валют відомі з давніх часів. Однак валютні ринки в сучасному розумінні сформувалися в ХІХ столітті. Цьому сприяли такі передумови:
розвиток міжнародних економічних зв'язків;
розвиток світової валютної системи, поширення кредитних засобів міжнародних розрахунків;
розвиток банківських систем та кореспондентських зв'язків між банками різних країн;
вдосконалення засобів зв'язку та інформації - модемний, мережевий зв'язок, телеграф, телефон, телекс.
Сучасний валютний ринок являє собою розгалужену систему механізмів, функціонування яких покликане забезпечити купівлю та продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів.
Структурно валютні ринки являють собою сукупність транснаціональних банків, брокерських фірм, корпорацій. Більшість валютних операцій здійснюється через банки, які виконують на договірній основі доручення іноземних банків-кореспондентів. Це дає змогу здійснювати валютні операції безготівковим шляхом.
Розвиток валютного ринку неможливий без створення ефективної системи контролю, метою якого є забезпечення виконання норм валютного законодавства України усіма резидентами та нерезидентами під час здійснення операцій з валютними цінностями.
Операції з іноземною валютою на території України здійснюються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" та інших документів, які визначають, що учасниками валютного ринку в Україні є:
уповноважені комерційні банки;
кредитно-фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ на право проведення валютних операцій;
юридичні особи, які уклали агентські угоди на відкриття пунктів обміну іноземних валют;
кредитно-фінансові установи-нерезиденти, які отримали індивідуальні ліцензії НБУ на право проведення операцій на валютному ринку України.
Головними органом валютного контролю в Україні є Національний банк України. НБУ не тільки контролює виконання правил регулювання валютних операцій на території України, а й забезпечує виконання уповноваженим банками функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями, які проводяться через ці банки.
З метою кращого розуміння значення контролю валютного ринку та органів, які здійснюють регулятивну функцію, була написана дана курсова робота.
Дана тема досліджується багатьма банкірами та науковцями, але досі думки з приводу доцільності приєднання України до валютного союзу Європейських держав чи держав СНД різняться. Тому у своїй роботі я вважаю за правильне об'єктивно висвітлити усі позитивні та негативні наслідки участі України у інтеграційних об'єднаннях. Такий огляд дасть змогу прийняти рішення щодо правильності валютної та зовнішньоекономічної політики.
Дослідження функціонування валютного ринку України проводилось на базі публікацій провідних спеціалістів Національного банку України, річних звітів НБУ та монографічних праць науковців. При вивченні принципів інтеграції дуже корисними виявилися роботи західних економістів. Таким чином, було порівняно зарубіжну та вітчизняну точки зору на одну і ту ж проблему та зробити об'єктивні висновки.
РОЗДІЛ 1.
1.1. Сучасна система регулювання валютного ринку в Україні.
Операції з іноземною валютою на території України здійснюються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" та інших документів, які визначають, що учасниками валютного ринку в Україні є:
-уповноважені комерційні банки;
-кредитно-фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ на право проведення валютних операцій;
-юридичні особи, які уклали агентські угоди на відкриття пунктів обміну іноземних валют;
-кредитно-фінансові установи-нерезиденти, які отримали індивідуальні ліцензії НБУ на право проведення операцій на валютному ринку України.
Банківські операції з іноземною валютою в країні здійснюються уповноваженими банками, тобто комерційними банками, які мають ліцензію НБУ на проведення операцій з іноземною валютою.
До валютних операцій взагалі належать операції, пов'язані:
з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобів платежу, з передаванням заборгованості та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;
з ввезенням, переказом і пересиланням на територію України та вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей.
Валюта та валютні цінності. Валютними цінностями на території України вважаються:
Валюта України, під якою розуміють грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.
Платіжні документи та інші папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські документи), виражені у валюті України.
Іноземна валюта - іноземні грошові знакиу вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі,

 
 

Цікаве

Загрузка...