WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Оцініть роль природних ресурсів в економічному розвитку економічно відсталих країн. Що таке позичковий капітал: його сутність та значення? - Контрольна робота

Оцініть роль природних ресурсів в економічному розвитку економічно відсталих країн. Що таке позичковий капітал: його сутність та значення? - Контрольна робота

країн, що розвиваються. Істотно змінилися пропорції між основними секторами народного господарства, виникли нові, сучасні галузі індустрії. Серед головних тенденцій, які характеризують динаміку макроекономічних пропорцій країн, що розвиваються, треба назвати зменшення питомої ваги у ВНП сільського господарства, збільшення питомої ваги галузей обробки і сфери послуг.
У 80-90-х роках у зв'язку з переходом розвинутих країн з ринковою економікою до ресурсозберігаючих технологій відносне значення гірничовидобувного сектора країн, які розвиваються, усвітовому промисловому виробництві зменшилося. Ціни на енергоносії і деякі інші види сировини значно впали. Поряд із зменшенням відносної залежності розвинутих країн від мінеральних ресурсів афро-азіатських та латиноамериканських країн спостерігається й інша тенденція - зростання споживання сировинних ресурсів всередині самих країн, що розвиваються, у зв'язку з індустріалізацією.
Таким чином, хоча гірничовидобувна промисловість країн, які розвиваються, історично зорієнтована передусім на зовнішній ринок, вона дедалі істотніше впливає на структурну перебудову їхніх національних економік, сприяє зміцненню міжгалузевих зв'язків.
Однією з найважливіших галузей народного господарства афро-азіатських і латиноамериканських країн є сільське господарство. У більшості цих країн аграрний сектор служить основою матеріального виробництва й істотно впливає на нагромадження, темпи і пропорції економічного розвитку. Незважаючи на зниження за останні десятиріччя частки сільського господарства у ВНП з 31,6% у 1960 р. до 14,6% у 1990 p., ця галузь, як і раніше, є важливою галуззю матеріального виробництва у багатьох державах, особливо африканських та азіатських. Наприклад, у половині африканських країн на сільське господарство припадає більше 30% ВНП. В азіатських країнах цей показник становить 25-30%.
В аграрному секторі країн, що розвиваються, зайнята більшість працездатного населення. В усіх африканських країнах (крім Алжиру, Беніну, Конго, Лівії, Маврикію), наприклад, більше половини населення працює у сільському господарстві.
Зовнішньоекономічні зв'язки мають дуже важливе значення для переважної більшості країн, які розвиваються. Беручи участь у міжнародному поділі праці, ці країни отримують матеріальні та інші ресурси, вкрай необхідні для розвитку національної економіки.
Глобалізація у 80- 90-ті роки світового ринку товарів, технології, капіталів, різке посилення у зв'язку із зростаючою транснаціоналізацією виробництва й капіталу, взаємозв'язку і взаємодії національних економік робить особливо актуальною проблему подальшої інтеграції даних країн у світову економіку.
2. Що таке позичковий капітал: його сутність та значення?
Важливе місце в інфраструктурному забезпеченні ринку посідає позичковий капітал сфери обміну та уствнови, що здійснюють його функціонування.
Позичковий капітал сфери обміну - це грошовий капітал, що надається в позику його власником іншому власнику-підприємцю на певний час, на умовах повернення, за плату у вигляді процента.
Грошовий капітал є позичковим у руках кредитора і промисловим та торговельним - у руках промисловця і торговця. Загальна формула руху позичкового капіталу Г - Г. У формі грошового позичковий капітал обслуговує промисловий та торговельний капітали, поповнюючи їх грошові ресурси, яких не вистачає. За рахунок капіталізації прибутку у сфері виробництва відбувається збільшення маси капціталу. Підприємець сфери виробництва використовуючи грошові кошти кредитора як виробничий ресурс - капітал ділиться часткою прибутку з ним.
У процесі використання грошей як ресурсу у формі капіталу він виступає як капітал-власність і капітал-функція, що приносить доходи у формі відповідно позичкового процента і підприємницького прибутку.
Прибуток на позичковий капітал, що створюється у сфері виробництва, розпадається на дві частини:
- на процент, який виступає у формі ціни капіталу як ресурсу, і цю частину отримує капіталіст- власник;
- на підприємницький прибуток, який отримує капіталіст-функціонер за виробниче використання цього ресурсу.
II. Тести:
3. Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді:
а) прямих інвестицій;
б) портфельних інвестицій;
в) інших інвестицій;
vг) всіх перелічених інвестицій в однаковому ступені;
д) немає правельної відповіді.
4. Перерозподіл доходів від споживачів до виробників продукції, яка конкурує з імпортом - це:
а) ефект захисту;
б) ефект доходу;
vв) ефект переділу;
г) ефект споживання.
5. Складова платіжного балансу країни - рахунок поточних платежів - не охоплює:
а) чисті доходи від інвестицій;
б) транспортні послуги іноземним даржавам;
v в) зміни у активах країни за кордоном;
г) товарний експорт.
6. Зовнішньоекономічне сальдо розраховується як:
а) додаток обсягів експорту та імпорту;
vб) різниця між обсягом експорту та імпорту;
в) сума обсягів експорту та імпорту;
г) немає правельної відповіді.
7. До кількісних методів регулювання зовнішноьторгової політики відносять:
v а) номінальні мита;
б) ліцензування;
в) технічні бар'єри;
г) субсидії.
III. Задача.
За даними національних рахунків, економічний розвиток України у 2000р. характеризується такими показниками ( млрд. грн.):
а) ВВП - 1409;
б) амортизація основного капіталу - 133;
в) чистий факторний дохід за кордоном - (-55);
г) чисті поточні трансферти - 6;
д) споживання - 1004;
е) внутрішні капіталовкладення - 358.
Розрахуйте:
а) ЧВП;
б) ВНП;
в) ВНД;
г) заощадження;
д) поточний платіжний баланс.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Киреев А. П. Международная єкономика. В 2-х ч. - Ч. И. Международная микроекономика: движениє товаров и факторов производства. - М.: Международниє отношения, 1998.
2. Мировая економика/ Под ред. А.К. Корольчука, С. П.Гурко - Мн.: Єкоперспектива, 2000.
3. Мировая економіка: Учеб. Пособиє/ С. П. Гурко, Е. П. Целехович, Г. А. Примаченок и др. - Мн.: И. П. " Єкоперспектива", 2000.
4. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О.Каніщенко та інші.; за ред. Г. Н. Климка, В.П. Несторенко - 2-ге вид., перероблене і доповнене. - К.: Вища шк. - Знання, 1997.
5. Ростов Є. В. Економіка країн світу: Довідник. - К.: Картографія, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...