WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

збільшився до 0,2 млн. доларів США, що більше ніж у 7 разів, порівнюючи з 1995 р, в тому числі по засобах захисту рослин у 3,7 рази.
Набутий досвід роботи на ринку засобів захисту рослин на території західних областей України дав можливість фірмі розширювати свій вплив на інші регіони України. Протягом 2002-2003 років відкриваються представництва у Вінницькій, Київській, Рівненській, Волинській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській областях, що забезпечило покриття майже всієї території України. Було налагоджено зовнішні контакти з компаніями "Басф" (Німеччина), "Дау Агросайєнсес" (США). Цей і подальші періоди у міжнародному бізнесі характеризувалися формуванням корпорацій шляхом злиття потужних підприємств. Так були створені "Авентіс Кропсайєнс" (головний офіс у Франції) після зляття "Рон-Пуленк" і "Гоест" (Німеччина). Нещодавно "Авентіс Кропсайєнс" разом із "Байєр" утворили "Байєр Кропсайєнсес" (з головним офісом у Німеччині).
Паралельно з цим розвивалась інфраструктура фірми, створювались базові склади по регіонах, створювався власний автопарк. З'явилися нові напрямки діяльності фірми. Були створені:
- фармацевтичний відділ, що займається гуртовим продажем медикаментів;
- відділ дизайну сучасного інтер'єру;
- митний ліцензійний склад.
В 2003 р. "Габен" активно почав працювати на ринку насіння овочевих і технічних культур.
Вивчення основних фінансово-економічних показників і показників господарської діяльності фірми "Габен" буде зображено за період тривалістю п'ять років, починаючи з 2002 р. до 2006 р.
Валовий дохід фірми (загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами) постійно збільшувався з кожним звітним роком. Це зображено на рис.4.
Збільшення валового доходу складало такі значення у порівнянні з кожним попереднім роком: на кінець 2003 р. валовий дохід більший ніж на кінець 2002 р. на 105 %, 2004 рік - на 75 % у порівнянні з 2003 р., 2005 р. - на 112 %, 2006 р. - на 5 % відповідно.
Рис. 4. Динаміка зміни валового доходу
У 2002 і 2003 роках балансовий прибуток мав від'ємні значення, відповідно -214,1 і -56,1 тис. грн. Це спричинено втратами фірми (фінансовими результатами), пов'язаними зі зміною курсу іноземних валют. В наступних роках податок на прибуток сплачувався, бо балансовий прибуток складав 245,0 тис.грн. (2004 р.), 676,7 (2005 р.) і зменшився до 6,8 тис. грн. на кінець 2006 р.
Активи фірми та власний капітал показані на рис.5.
Рис. 5. Динаміка зміни активів і власного капіталу
Діаграма показує, що активи фірми зростали в обсягах, окрім 2003 року, коли був спад. Власний капітал перші три досліджувані роки був від'ємного значення, оскільки існував непокритий збиток.
Так само як активи, тобто зменшенням після 2002 р. і подальшим ростом, характеризується кредиторська заборгованість (рис. 6.).
Рис. 6. Динаміка зміни кредиторської заборгованості
Зростання кредиторської заборгованості зумовлене зростанням дебіторської заборгованості (у 2003 р. також зменшилась порівняно з 2002 р.), але зі значно більшими темпами, ніж кредиторська. На рис.7 відображено значення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець 2002-2006 рр.
Рис. 7. Динаміка зміни дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
Ріст валового доходу відбувався за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції, тобто від основної операційної діяльності фірми. Тому повна собівартість реалізованої продукції характеризується такою ж тенденцією росту.
Таблиця 4
Повна собівартість і умовно-постійні витрати в її структурі
Роки 2002 2003 2004 2005 2006
Повна собівартість, тис. грн. 756,7 1372,6 2431,4 5106,7 5891,6
Частка умовно-постійних витрат в структурі повної собівартості, % 11,49 16,20 9,24 11,07 14,43
Відповідно до розрахунків, частка умовно-постійних витрат в структурі повної собівартості також зростає. Зобразимо співвідношення повної собівартості та умовно-постійних витрат на рис.8.
Рис. 8. Динаміка зміни умовно-постійних витрат та повної собівартості в її структурі
Проаналізуємо характеристики платоспроможності, фінансової стабільності та ліквідності фірми.
Таблиця 5
Ефективність використання оборотних засобів
№ з/п Показники Значення показників за роками
2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7
1. Коефіцієнт фінансової незалежності 0 0 0 0,27 0,24
2. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,76 0,54 0,84 1,19 1,17
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,12 0,13 0,33 0,40 0,52
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01
5. Коефіцієнт готівкової ліквідності 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01
6. Коефіцієнт обіговості оборотних засобів 1,48 2,44 4,28 4,99 4,04
7. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 4,87 14,20 15,62 15,50 10,45
8. Коефіцієнт обіговості всіх активів 1,41 2,30 3,91 4,45 3,58
Коефіцієнт фінансової незалежності, як видно з табл.6, у 2002 - 2004 рр. дорівнював нулю, що є результатом непокритого збитку (або від'ємного власного капіталу), наявного в ці роки. Існують позитивні тенденції наростання швидкої ліквідності. Постійність у щорічному збільшенні значень коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості до 2004 р. та зменшення у наступних двох роках, ріст значень коефіцієнта обіговості всіх активів і коефіцієнта обіговості всіх активів (крім зменшення - у 2002 р.). Готівкова та абсолютна ліквідність надалі на низькому рівні.
Обчислимо показники прибутковості діяльності фірми.
Таблиця 6
Деякі показники ефективності діяльності за 2002 - 2006 роки
№ з/п Показники Значення показників за роками
2002 2003 2004 2005 2006
1. Рентабельність активів, % 0 0 27,22 32,52 0,29
2. Рентабельність власного капіталу, % 0 0 0 122,32 1,21
3. Рентабельність виготов-леної продукції, % 3,17 9,24 10,53 2,70 0
4. Капіталовіддача реалізованої продукції, % 3,00 28,52 31,79 9,71 0
Нульові значення рентабельності активів і рентабельності власного капіталу спричинені чистим збитком (сумарно від усіх видів діяльності) і від'ємним значенням власного капіталу певних звітних періодів. Рентабельність виготовленої продукції та капіталовіддача реалізованої продукції мали тенденцію до збільшення до піку в 2004 р. і пізніше зменшувались, нульові значення у 2002 р. пов'язане із збитком від реалізації продукції.
В загальному можна виснувати, що фінансовий стан фірми покращується, зросла активність на ринку, збільшились обсяги реалізації продукції.
Далі проаналізуємо деякі тенденції зовнішньоекономічної діяльності (вище вже частково розглядалась), яка є вагомою складовою, визначальною для діяльності фірми "Габен". Обсяги імпортних операційстановили: у 2002 році - 544,9 тис. грн., 2003 р. - 866,4, у 2004 р. - 1712,4 тис. грн., 2005 р. - 3247,0 тис. грн., в 2006 р. - зменшилися до

 
 

Цікаве

Загрузка...