WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Кабінету Міністрів України [23].
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" [24] цим положенням визначає певні основні поняття, що стосуються митного ліцензійного складу, вимоги до митного складу, порядок його відкриття, як потрібно ним управляти, визначені товари, які можуть зберігатись на митному ліцензійному складі, його функціонування та інше.
Правова база зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, як і регулювання цієї діяльності державними органами, є сформована на достатньо високому рівні, проте виявляються певні суперечності, а також дотримання законів і інших актів ще не всіма виконується або ж здійснюється, керуючись "подвійними стандартами".
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ "ГАБЕН"
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансового стану діяльності ТзОВ фірми "Габен".
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Габен" (далі ТзОВ) засновано у серпні 1994 р. Станом на грудень 2006 р. налічувало 96 працівників, 25 з них - у центральному офісі, решта - у представництвах (їх є 16) по всій території України. Форма власності - колективна. Івано-Франківська філія фірми занходиться за адресою вул. Василиянок 8/4.
Товариство створене з метою здійснення на комерційних засадах діяльності з насичення ринку сільськогосподарською продукцією і надання торгівельно-посередницьких та інших послуг у сфері сільськогосподарського виробництва, одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, комерційної та інших видів діяльності, при ефективному використанні сировинних і трудових ресурсів, налагодженні взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків.
Профілем діяльності Товариства на даний момент є гуртова торгівля хімічною продукцією, цукром, гуртова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, загальне будівництво будівель та спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами. На ці види діяльності видається Загальна ліцензія на право торгівлі пестицидами (роздрібної та гуртової) терміном до трьох років, держмито за яку сплачується у розмірі 340 грн., або окремо на роздрібну та гуртову торгівлю. Статутом Товариства визначено, що воно має право самостійно здійснювати експортно-імпортні операції, необхідні для його діяльності.
Товариство створене громадянами України на засадах угоди шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання відповідного прибутку та здійснює свої права у відповідності до Законів України "Про власнiсть", "Про пiдприємництво", "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", інших нормативних актів, Статуту та Установчого договору.
Вищим органом управлiння Товариством є Збори Учасникiв Товариства. Вони складаються з учасникiв або їх представникiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на зборах iншому учаснику або представнику iншого учасника. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну їх частцi в статутному фондi Товариства.
Створені Товариством представництва надiляються основними i оборотними фондами за рахунок майна Товариства. Майно представництв вiдображається на їх окремому балансi та самостiйному балансi Товариства.
Представництва фірми "Габен" розміщені в таких містах: Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Каховка, Київ, Крим, Луцьк, Полтава, Рівне, Сімферополь, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Черкаси та Чернігів.
На сучасному етапі розвитку фірма забезпечує препаратами 15 % ринку засобів захисту рослин України. "Габен" посідає третє місце після основних своїх конкурентів фірм "Райз" (перше місце) та "Ерідон" (друге) у рейтингу за обсягами продажу та територією поширення продукції.
Стратегією фірми є диверсифікація діяльності. Основна перспектива фірми - надання повного комплексу послуг з ведення сільськогосподарської діяльності, а саме: постачання насінневого матеріалу, мінеральних добрив, техніки, засобів захисту рослин, створення механізованих загонів для обробки землі (обумовлюється аграрними реформами), надання кваліфікованих консультацій щодо обробки землі.
Основними факторами зовнішнього середовища, що впливають на діяльність фірми "Габен", є державні органи влади, що визначають напрями аграрної політики України, таким чином обмежуючи або розширюючи діяльність фірми; виконання зобов'язань постачальниками також значно впливає на результати діяльності на внутрішньому ринку. У сільському господарстві важливе значення мають погодні умови, які важко передбачити на довгий термін, тому фірма також перебуває у невизначеності перед початком сезону. НТП є водночас позитивним і негативним чинником, оскільки розвиток хімічної промисловості може сприяти винайденню ефективних і менш шкідливих засобів, проте не кожен споживач буде довіряти новому, або не схильний до змін. Загалом, фірма може прогнозувати значення певних показників на майбутні періоди, використовуючи попередній досвід, бо на даний момент ситуація є стабільна.
Аналіз фінансового стану підприємства припускає декілька варіантів представлення: по-перше, аналіз - порівняння величин окремих показників діяльності з відповідними величинами по цьому ж підприємству в попередньому періоді (буде показано у наступному розділі); по-друге, аналіз - це виявлення причин зміни показників діяльності підприємства. Виконують його, знаючи принципи взаємозв'язку показників через змістовний або статистичний аналіз; по-третє, оцінка чутливості одних показників до одиничної зміни інших. Обчислюються коефіцієнти чутливості через порівняння змін показників, що зіставляються (наприклад, продуктивність, рентабельність); по-четверте, аналіз - це оцінка сформованої ситуації. Виконується він зіставленням відповідних характеристик типу платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності й ін.
Першим кроком в аналізі фінансового стану фірми буде оцінка власних і позичених коштів, оборотних засобів.
Одною з характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова незалежність від зовнішніх джерел. Це виражається у коефіцієнті фінансової незалежності, який обчислюється як відношення загальної суми власного капіталу до підсумку балансу. У 2006 р. він становив 0,24 (критичне значення встановлене на рівні 0,5). Отже, фінансова залежність фірми від зовнішніх джерел дуже висока, існує високий рівень ризику відповідно до цього.
Довгострокових зобов'язань фірма не має.
Аналіз структури кредиторської заборгованості проведений за поточними зобов'язаннями та оформлений в табл. 2.
Таблиця 2
Структура поточної кредиторської заборгованості у 2006 році
№з/п Показник Баланс, код рядка На початок року На кінець року Відхилення
Сума, тис.грн % до суми заборго-ваності Сума, тис.грн % до суми заборго-ваності Сума, тис.грн (+/-) % до початку року
1. Короткострокові кредити банків 500 154,9 14,49 367,2 29,21 212,2 +137,02
2. Поточна заборг-сть задовгостр. зобов'язаннями 510 - - - - - -
3. Векселі

 
 

Цікаве

Загрузка...