WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

стабільність, з другої, - породжує високий ступінь індивідуальної відповідальності в суспільстві, пов'язаної з нею суспільної самоорганізації, яка розширює межі для застосування заходів економічного впливу замість адміністративних. Ці межі, однак, можуть суттєво зсуватися в залежності від соціально-культурних традицій тієї чи іншої країни.
Всередині економічного механізму має місце тенденція до відносного зменшення ролі прямої державної підтримки у формі дотацій, субвенцій, субсидій. В протилежність цьому швидко зростає роль створення стабільного, передбачуваного економічного середовища, що дозволить за рахунок ефективної конкуренції та гнучкого мікроекономічного пристосування значно збільшити результативність регулювальних заходів.
3. В міру росту ступеню економічного розвитку відбувається деяке зменшення ролі організаційно-правового механізму відносно економічного та соціально-психологічного механізмів. Це, однак, не означає звуження меж застосування організаційно-правових форм, методів і засобів (інструментів) у цілому. У відношенні деяких з них, навпаки, відслідковується тенденція до досить інтенсивного розвитку. Сюди передусім слід віднести розширення та якісне вдосконалення правової системи суспільства. З іншої сторони, відбувається звуження меж застосування заходів прямого адміністративного управління, які заміщуються більш гнучкими формами, методами та засобами (інструментами) регулювання. Одним з найважливіших процесів є зміна організаційних структур управління, їх адаптація до змінних економічних умов.
При аналізі структури механізму зовнішньоекономічної діяльності, як і механізму економічної діяльності в цілому, необхідно враховувати, що навіть, на перший погляд, ідеально збалансована по рівнях управління (регулювання) система, в якій нібито оптимально поєднуються економічні, організаційно-правові та соціально-психологічні форми, методи, засоби (інструменти) регулювання, може виявитись малорезультативною з погляду ефективності управління. Причина такого явища полягає в тому, що механізм регулювання - це не статична система, а основа регулювального процесу. Цей процес є певною впорядкованою послідовністю функцій управління, неперервність якої забезпечується ретельно відлагодженими прямими й зворотніми зв'язками не тільки між суб'єктами управління (регулювання), але й між ними та об'єктами управління (регулювання).
Основою таких зв'язків є не тільки відповідні організаційно-правові форми та приписи. Необхідною умовою виступає наявність адекватного прямого та зворотнього інформаційного потоку, значення якого постійно зростає. Причому чим інтенсивніше відбуваються структурні та кон'юнктурні економічні зміни, тим більше результативность економічного механізму залежить від ефективності його інформаційної основи. Недостатність, неточність або необ'єктивність інформації, її повільне розповсюдження, несвоєчасність надходження в сучасних умовах стають найважливішим недоліком будь-якої системи економічного регулювання [7, с.38].
Тільки при наявності адекватних організаційних й інформаційних основ функції управління - планування, організація, координація, мотивація, контроль - утворюють ефективні управлінські (регулювальні) ланцюги, тобто функціональний механізм економічної, в тому числі і зовнішньоекономічної, діяльності.
1.2. Напрями вдосконалення діяльності зовнішньоекономічних підрозділів торговельних підприємств
Торговельне підприємство, спрямоване на сталий розвиток, гармонізовано використовує економічні, трудові та матеріальні ресурси з орієнтацією на безперервне підвищення соціальної ефективності. Торгівля, орієнтуючись у своїй діяльності передусім на інтереси споживача, або "виховуючи" споживача на високому рівні, вирішує багато соціальних завдань, включаючи формування та стабілізацію споживчого ринку для задоволення соціальних потреб.
Важливе значення для досягнення сталого розвитку має система методів управління. Головна увага при цьому має бути приділена спрямованості механізму, який містить ці методи, на погодження економічних і соціальних параметрів управління, досягненню їх ефективної взаємодії з організаційною структурою підприємства, задоволенню суспільних і особистих потреб в умовах ощадливого витрачання ресурсів [11].
Таблиця 1
Механізм управління торгівлею
Загальні функціональні підсистеми
Економічна Організаційна Соціальна
Блоки забезпечення функціонування Спеціальні функціональні блоки Управління соціальним розвитком підприємства
Методологічне
Інформаційне
Програмне
Технічне
Фінансове
Кадрове Управління господарчими зв'язками підприємства
Управління НТП
Маркетингові дослідження
Управління якістю товарів і послуг Психологічні методи управління
Участь колективу підприємства в управлінні
Значне ускладнення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності, характерне для світової економіки в цілому та посилене комплексом факторів невизначеності, об'єктивно вимагає від будь-якого підприємства, яке хоче вижити в нестабільному та жорстко конкурентному середовищі, наявності комплексної системи управління такою діяльністю на рівні підприємства. Така комплексна система управління повинна враховувати складне переплетення різноманітних факторів ефективності зовнішньоекономічної діяльності - науково-технічних, виробничих, збутових, сервісних, інформаційних, кваліфікаційних і інших, забезпечувати не тільки управління окремими етапами, напрямами та формами діяльності в області зовнішньоекономічних зв'язків, але й їх органічне "вбудовування" в механізм функціонування підприємства в цілому. Цей механізм повинен базуватися на принципах міжнародного маркетингу. А саме:
1. Основою, відправним елементом для прийняття рішень в області зовнішньоекономічної та пов'язаних з нею виробничої, інвестиційної, фінансової, організаційної діяльності, роботи в області матеріально-технічного забезпечення, коопераційних зв'язків з постачальниками, кадрової політики підприємства повинно стати постійне та адекватне вивчення міжнародних ринків з наявної номенклатури товарів і послуг.
2. Інформація про стан ринків (ринкова інформація) повинна в обмежені терміни (не довше, ніж у основних конкурентів) перетворюватися в комплекс рішень, що забезпечать неперервну адаптацію підприємства до постійно змінних ринкових умов. При цьому швидкість проходження відповідних управлінських імпульсів і швидкість реалізації прийнятих рішень обумовлюють в вирішальній мірі рівень конкурентоздатності підприємства на ринку.
3. Основоположним значенням є реалізація принципу сегментації ринку, у відповідності з яким підприємства повинно розробляти в рамках інтегральної стратегії фірми специфіковану політику щодо окремих ринків збуту: по окремих товарах, окремих регіонах або країнах, окремих категоріях споживачів. Така специфікація має забезпечити максимально можливий облік особливостей окремих ринків при формуванні не тільки загальноївиробничо-збутової стратегії підприємства, але й з

 
 

Цікаве

Загрузка...