WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

витратах - 1,3 тис. грн.
Сумарна втрата коштів на витратах складе 12,0 тис. грн.
Вплив створення відділу зовнішньоекономічної діяльності на показники: збільшення валового доходу, збільшення балансового прибутку (а також чистого), збільшення активів, зменшення власного капіталу, зменшення кредиторської заборгованості, збільшення рентабельності власного капіталу, збільшення рентабельності активів (вагове значення у очікуваній величині - 8 %), збільшення рентабельності виготовленої продукції, збільшення капіталовіддачі реалізованої продукції та повної собівартості.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження та аналіз механізму зовнішньоекономічної діяльності фірми "Габен" вказує на налагодженість зв'язків із іноземними контрагентами, на створений імідж надійного партнера в бізнесі. Позитивний образ фірми створюється також на вітчизняному ринку, декларуючи це гаслом "Природа - якість - урожай".
Фірма визначила свою стратегію як диверсифікацію діяльності, надаючи в майбутньому весь комплекс товарів і послуг для сільськогосподарської діяльності, враховуючи техніку. Попередні роки свідчать про постійне розширення "Габену" в сенсі збільшення кількості партнерів, росту обсягів продажу продукції, збільшенні чисельності працівників. Це, а також потреба чітко розмежувати функції та відповідальність працівників, змушує реструктуризувати фірму.
Простежуються тенденції збільшення валового доходу (також повної собівартості, проте асортимент продукції величезний і повну собівартість розраховано відповідно до обсягів реалізації продукції) та власного капіталу з 2002 р., збільшення активів із 2003 р., росту кредиторської та дебіторської заборгованості з 2003 р. починаючи. Частка умовно-постійних витрат у структурі повної собівартості зростає впродовж останніх п'яти досліджуваних роки, що пов'язано з розширенням фірми, збільшенням обсягів продажу та ростом чисельності працівників.
Пропоновані заходи щодо формування відділу зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення системи розрахунків викликані тим, що функції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю є роздроблені, не забезпечується аналітика результатів діяльності, зростає дебіторська заборгованість.
Вплив рекомендованих заходів на діяльність фірми розрахований за допомогою основних показників діяльності. Формування відділу зовнішньоекономічної діяльності впливає на збільшення рентабельності активів, проте частка цього заходу в очікуваній величині достатньо мала. Цей захід більше спрямований на вдосконалення самого механізму зовнішньоекономічної діяльності, покращення умов діяльності, спеціалізованості працівників на зовнішньоекономічній сфері, завдяки аналізуванню ринкових умов досягнення кращих результатів на у збуті імпортної продукції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р.Дяківа. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2004. - 704 с.
2. Економічна енциклопедія / Редкол. С.В.Мочерний та ін. - Київ, Тернопіль, 2004.
3. Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА, 2003. - 479 с.
4. Пономаренко В.С., Ястремская Е.Н., В.М.Луцковский др. Механизм управления предприятием: стратегический аспект. - Харьков: ХДЭУ, 2002. - 251 с.
5. Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. - Донецьк, 2003. - 275 с.
6. Сиденко В.Р. : проблемы системной трансформации при переходе к рынку. - К., 2002. - 305 с.
7. А.И.Кредисов, С.Н.Березовенко, В.В.Волошин, Д.П.Расшивалов и др. Управление внешнеэкономической деятельностью. - К.: Феникс, 1996.
8. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 823 с.
9. Дроздова Г.М. Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия. - Донецк, 2005. - 154 с.
10. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. - М.: Ось-89, 2004. 287 с.
11. Литвін А.Ю. Розвиток механізму управління торгівлею // Економіка: проблеми теорії та практики, вип.69.
12. Т.Б. Кушнір. Сучасні особливості формування показників прибутку в підприємствах торгівлі // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обгрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: ЗНП. - харків, 2002. - ч.2. - 536 с.
13. О.О. Орлов. Планування діяльності промислового підприємства. - К.: Видавн. дім "Скарби", 2002. - 336 с.
14. Внешнеэкономическая деятельность: ЗНП, 2002.
15. Статут ТзОВ фірми "Габен".
16. ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність". ВВР від 1991 р., №29 зі змінами, внесеними згідно із Законами від 17.01.2002 та 07.02.2002.
17. ЗУ "Про підприємництво". ВВР від 1991 р., №14 зі змінами, внесеними згідно із Законом від 16.01.2003.
18. ЗУ "Про господарські товариства". ВВР, 1991, N 49
19. Постанова КМУ "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році" №1939 від 25 грудня 2005 р. зі змінами, внесеними згідно із Постановами від 24.02.2003 і 01.03.2003.
20. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції "Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2003 році" №36 від 18.02.2003.
21. ЗУ "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції". ВВР від 1997 р., №44.
22. ЗУ "Про Єдиний митний тариф України". ВВР від 1993 р., №12 зі змінами, внесеними згідно із Законами від 26.12.2002.
23. ЗУ "Про Митний тариф України". ВВР від 2005 р., №24 зі змінами, внесеними згідно із Законом від 26.12.2002.
24. Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів" №592 від 31.12.1996 зі змінами, внесеними згідно із Наказами від 09.01.2005 та 26.06.2005.
25. ЗУ "Про оплату праці". ВВР, 1995, N 17
26. Постанова КМУ від 7 березня 2005 р. N 225 "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів"
27. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян". ВВР, 1993, N 10
28. ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств". ВВР, 1995, N 4
29. Дениелз Д.Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. - М.: Дело, 2002. - 784 с.
30. Галицькі контракти. № 13, квітень, 2002.
31. Галицькі контракти. № 9, березень-квітень, 2003.
32. Цал-Цалко Ю.С. Витратипідприємства: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 656 с.
33. Економіка підприємства: Навч. посібник/за заг.ред. В.Г.Герасимчука. А.Е.Розенплентера. - К.: ІВЦ "Вид-во "Політехніка", 2003. - 264 с.
34. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник/за заг.ред. Петровича Й.М. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 405 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...