WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

службові відрядження адміністративно-управлінського та іншого загальногосподарського персоналу, які визначають, виходячи з норм, передбачених законодавством;
- оплату послуг поштового (крім псресилання товарів), телефонного, телеграфного, факсимільного та інших видів зв'язку;
- витрати на придбання та виготовлення бланків документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства, придбання канцелярського приладдя;
- оплату послуг архівних установ за оброблення документів і робіт з переплітання їx;
- витрати на передплату спеціалізованої преси, придбання прейскурантів, каталогів, інструктивних та інших службових матеріалів;
- оплату робіт і послуг консультаційного та інформаційного характеру з питань забезпечення діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування, що не були включені до статті 1.8;
- організаційні витрати, представницькі витрати тощо (організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів), що не були включені до статті 1.8, пов'язані з операційною діяльністю підприємства;
4) оплату послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства, включаючи плату за розрахункове обслуговування; вексельного аваля; отримання гарантій; факторингових i довірчих операцій; облік боргових вимог i зобов'язань, поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов'язаних з грошовим oбігом;
5) витрати на перевезення працівників підприємства торгівлі та громадського харчування до місця роботи i назад, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути морського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства торгівлі за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену на рахунок прибутку, що залишаєтъся в розпорядженні підприємства);
6) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
7) витрати на врегулювання суперечок у судових органах;
8) інші витрати загальногосподарського призначення.
2. Витрати на збут. Групують за такими статтями:
Стаття 2.1. Витрати на оплату праці персоналу, який забезпечує збут товарів (продукції).
До статті 2.1 відносять витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати торговельно-оперативному персоналу, допоміжному персоналу, торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут.
До фонду основної заробітної плати відносять заробітну плату, нараховану за виконану роботу (відпрацьований час) за тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками.
До фонду додаткової заробітної плати відносять:
1) надбавки i доплати до тарифних ставок i посадових окладов у розмірах, передбачених законодавством, а саме:
- персональні надбавки за висі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань (на термін їx виконання);
- надбавки за знання іноземної мови у випадках, передбачених законодавством;
- надбавки за суміщення професій (посад), розширення зон обслу-говування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
- доплату до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;
- iншi надбавки та доплати, передбачені законодавством;
2) вартість санітарного та спеціального одягу, який відповідно до законодавства безоплатно надають працівникам підприємства торгівлі i який залишаеться в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з його продажем за зниженими цінами;
3) оплату праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства торгівлі, але виконують роботи (надають послуги) згідно з договорами цивілъно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадить безпосередньо це підприємство. При цьому розмір коштів, спрямованих на оплату праці зазначених працівників, визначають, виходячи з кошторису на виконання poбіт (надання послуг) за договором i платіжним документом;
- оплату праці працівників, які не перебуваютъ у штаті підприємства, за виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побіл i фарбування, експертиза тощо);
4) оплату щорічних i додаткових відпусток відповідно до законодавства, надання грошових компенсацій за невикористану відпустку (крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати, яку виплачуютъ за рахунок прибутку, шо залишаеться в розпорядженні підприємства);
5) оплату спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених законодавством; оплату праці працівників віком до 18 років за скороченої тривалості їx щоденної роботи; оплату перерв у роботі працюючим матерям для годування дитини;
6) оплату робочого часу працівників, яких залучають до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки вони виконують у робочий час відповідно до законодавства;
7) оплату за роботу у вихідні та святкові (неробочі) днi, в понадурочннй час за розцінками, встановленими законодавчими актами;
8) суми заробітної плати за основним місцем роботи робітників підприємства торгівлі за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
9) оплату відпусток, наданих згідно із законодавством працівникам, які навчаються у вечірніх і заочних навчальних закладах, в аспірантурі для участі у сесії та складання іспитів;
10) оплату працівникам-донорам днів медичного обстеження, здачі крові та відпочинку;
11) плату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством;
12) інші.
Стаття 2.2. Відрахування на соціальні заходи.
Стаття 2.3. Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції).
Стаття 2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарі (продукції).
Стаття 2.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції).
Стаття 2.6. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення. Пакування та пепердпродажну підготовку товарів (продукції).
Стаття 2.7. Витрати на транспортування.
Стаття 2.8. Витрати на проведення маркетингових заходів.
Стаття 2.9. Витрати на тару.
Стаття 2.10. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі.
Стаття 2.11. Інші витрати на збут.
3.4. Розробка рекомендацій з формування відділу зовнішньоекономічної діяльності
Реорганізація структури управління націлена на підвищення ефективності роботи в зовнішньоекономічній сфері шляхом зосередження зовнішньоекономічних функцій. Нові працівники забезпечать аналітику зовнішньоекономічної діяльності, результати чого вкажуть на відмову від певних товарів, заміну їх іншими, пошуки нових напрямів роботи.
На даний момент підготовку та перевірку

 
 

Цікаве

Загрузка...