WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

отриманого завдання рекомендовані заходи повинні забезпечити зростання рентабельності активів на 7,33 % до 7,62 %. Сформуємо структурно-логічну схему досягнення заданого значення рентабельності активів (рис. 10).
Розглянемо саме поняття активів. Активи - це все те, що утворює майно підприємства і має вартість. Поділяються на поточні (ліквідні) і постійні
1) Аналіз фактичних значень рентабельності активів
= рентабельність активів (%)
Значення показників за роками
2002 2003 2004 2005 2002 2003
-227,5 -104,0 245,0 473,7 4,7 7,62
827,0 490,0 899,8 1456,6 1649,1
0
(непок-ритий збиток) 0
(непок-ритий збиток) 27,22 32,52 0,29 (зросла дебітор-ська заборго-ваність)
2) Чинники, які впливають на зміну значення рентабельності активів
Економічні Організаційні Технологічні
Постачальники (менші матеріальні витрати)
Споживачі (вчасна оплата товарів зменшує дебіторську та кредиторську заборгованості, зменшує активи)
Конкуренти (спричинення пошуку економії коштів, нових ефективних способів у рекламуванні та збуті)
Система збуту продукції (швидка та вчасно проплачена реалізація продукції зменшує активи)
Транспортне забезпечення (паливо, інші матеріали; схеми економічно ефективного постачання на склади представництв)
Матеріально-технічне забезпечення (його вартість і ефективність використання) Тривалість виробничого циклу (дизайн і будівництво; укладання угоди, її виконання та реалізація товарів на ринку)
Запаси та незавершене виробництво (їх ефективне використання (зменшення) зменшує активи)
3) Заходи для досягнення необхідного значення рентабельності активів
Відділ зовнішньоекономічної діяльності
вдосконалення системи управління, аналіз ринків, пошук дешевшої імпортної сировини та товарів, збільшення чистого прибутку Вдосконалення системи розрахунків
зменшення дебіторської заборгованості, зменшення кредиторської заборгованості, зменшення активів
4) Вагові значення заходів у очікуваній величині рентабельності активів
Відділ зовнішньоекономічної діяльності - 8 % Вдосконалення системи розрахунків - 92 %
5) Розрахунок впливу запропонованих заходів на величину рентабельності активів
Рис. 10. Структурно-логічна схема досягнення необхідного значення рентабельності активів
(неліквідні) активи. Поточні активи включають кошти і ті активи, які при нормальному функціонуванні підприємства протягом року перетворюються в гроші чи споживаються в процесі виробництва (оборотний капітал). Постійні активи - це ті активи, які не призначені для продажу, а постійно використовуються для виробництва продукції, її зберігання, транспортування, тобто це основний капітал (будинки, споруди, устаткування, транспорт, нематеріальні активи).
У системі бухгалтерського обліку (балансі) підприємства основний капітал обліковується під назвою необоротних активів, а оборотний капітал - оборотних активів.
У реальній практиці господарювання будь-яка діяльність здійснюється у процесі взаємодії праці людини та засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом є виробничими фондами підприємства, сукупність яких поділяють на основін та оборотні фонди.
Складовим елементам виробничих фондів властиві характерні ознаки, за якими розмежовують основні та оборотні фонди (табл.7). це уможливлює однозначне тлумачення їх сутності та значення для відтворювально-виробничих процесів.
Таблиця 7
Характерні ознаки основних і оборотних фондів
Ознака Основні фонди Оборотні фонди
Тривалість функціонування у виробничому процесі Функціонують тривалий період Беруть участь лише в одному виробничому процесі
Зміна споживчої форми Зберігають споживчу форму Змінюють або повністю втрачають споживчу форму
Ступінь використання у кожному виробничому циклі Частково Повністю
Перенесення вартості на вартість виготовлюваної продукції Переносять свою вартість частинами в міру спрацювання Вартість повністю відноситься на витрати на виготовлення продукції
За чинною системою обліку та статистикою на балансі підприємства постійно знаходяться об'єкти соціального призначення, які умовно називають невиробничими основними фондами.
За ринкових умов господарювання кожне підприємство для забезпечення своєї діяльності має відповідні фінансові (грошові) кошти. Під час створення та функціонування будь-якого підприємства використовуються певні джерела формування та виокремлюються відповідні види фінансових (грошових) коштів: інвестиційні (капітальні) витрати та оборотні кошти (поточні витрати).
Стартовим джерелом формування фінансових коштів підприємства завжди є статутний (акціонерний) капітал. Останній, розмір якого визначається статутом, створюється за рахунок реалізації акцій, державних коштів і приватного капіталу.
Найбільшим за розміром джерелом формування власних фінансових коштів діючої фірми є чистий прибуток від її діяльності.
Важливим джерелом формування необхідних власних коштів слугують амортизаційні відрахування на реновацію основних фондів і нематеріальних активів. Щорічно розмір амортизаційних відрахувань залежить від їх норми та балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів. У разі тимчасової потреби первинні суб'єкти господарювання можуть одержати банківський та (або) комерційний кредит за умови його поверненя та сплати певного відсотка (кредитної ставки).
Застосовують декілька видів оцінки основних фондів, а саме: залежно від моменту проведення оцінки - за первісною або відновоною вартістю, з огляду на стан основних фондів - за первісною або залишковою вартістю.
Необхідною умовою правильного планування та обліку формування, відтворення та використання основних фондів є їх класифікація за видами та групами.
Видова класифікація передбачає розподіл усіх основних фондів за ознакою подібності їх функціонального призначення та натурально-речового характеру на певні види. Система обліку та статистики виокремлює ці види:
- земельні ділянки;
- будівлі (виробничі приміщення, депо, гаражі, склади, офіси тощо);
- споруди (шахти, кар'єри, свердловини, під'їзні шляхи, греблі, мости, естакади, резервуари тощо);
- передавальні пристрої (електомережі, трубопроводи, трансмісійні системи);
- машиний устаткування (у тому числі силові машини й устаткування, робочі машини й устаткування, вимірювальні та регулювальні прилади та пристрої, лабораторне устаткування; обчислювальна та комп'ютерна техніка);
- транспортні засоби (магістральні трубопроводи, локомотиви, вагони, цистерни, автомобілі, електрокари тощо);
- інструмент (механізовані та немеханізовані різальні, ударні, ущільнювальні та інші подібні знаряддя праці, а також різні пристрої для обробки деталей та складання виробів);
- виробничий інвентар і приладдя (верстати, робочі столи, групові огорожі машин, інвентарна тара);
- господарський інвентар (офісне обладнання, друкарські та інші розмножувальні технічні системи, протипожежні засоби);
- інші

 
 

Цікаве

Загрузка...