WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

механізму характеризується економічним впливом на управління фірмою за допомогою методологічного, інформаційного, програмного, технічного та фінансового забезпечення. Фірма забезпечена інформаційно на високому рівні, налагоджений спосіб підтримання зв'язків із представництвами, як от одержання центральним офісом пакетів замовлень від них, проте недостатньо є інформації про ринки збуту продукції для прогнозування певних подій. На фірмі створена локальна комп'ютерна мережа, програмне забезпечення постійно поновлюється, встановлений Інтернет; налагоджена внутрішня телефонна мережа. "Габен" має свою веб-сторінку в Інтернеті. Це сприяє розвиткові фірми через можливість швидкого та повного одержання інформації, підтримання зв'язків з партнерами, клієнтами та своїми представництвами.
Проведене дослідження та аналіз механізму зовнішньоекономічної діяльності фірми "Габен" вказує на налагодженість зв'язків із іноземними контрагентами, на створений імідж надійного партнера в бізнесі. Позитивний образ фірми створюється також на вітчизняному ринку, декларуючи це гаслом "Природа - якість - урожай". Фірма "Габен" (саме "Габен", а не продукція) з 2000 року рекламується у потужних агровиданнях, як от журнали "Агробізнес", "Пропозиція", "Агроперспектива", до цих пір тільки у газетах.
Фірма визначила свою стратегію як диверсифікацію діяльності, надаючи в майбутньому весь комплекс товарів і послуг для сільськогосподарської діяльності, враховуючи техніку. Попередні роки свідчать про постійне розширення "Габену" в сенсі збільшення кількості партнерів, росту обсягів продажу продукції, збільшенні чисельності працівників. Це, а також потреба чітко розмежувати функції та відповідальність працівників, змушує реструктуризувати фірму.
3.2. Результати вивчення можливостей досягнення показників економічного зростання
Показниками економічного зростання визначено рентабельність активів і умовно-постійні витрати в структурі повної собівартості продукції.
Основними можливостями досягнення більшого значення рентабельності активів є збільшення чистого прибутку, ефективно використовуючи кошти фірми; зменшувати обсяг активів фірми. Проте другий варіант вирішення недоцільний, окрім того, коли фонди є застарілими. Розглянемо перший варіант.
Напрями інтенсифікації відтворення та напрями ефективного використання основних фондів підприємства:
1) збільшення екстенсивного навантаження в межах календарного фонду часу:
- скорочення простоїв транспортних засобів, приладів, інвентарю, іншого обладнання;
- зменшення частки недіючого та виведення з експлуатації зайвого устаткування;
2) підвищення інтенсивного навантаження (продуктивності за одиницю часу:
- впровадження нових схем забезпечення діяльності (напр., постачання), інтенсифікація процесів;
- застосування прогресивних форм і методів організації діяльності;
- освоєння у стислі терміни проектних експлуатаційних показників уведених в дію нових об'єктів нової техніки;
3) застосування дієвої системи індивідуальних і колективних стимулів ефективного використання основних фондів.
Ефективніше використання оборотних фондів має передбачати конкретні завдання (заходи) з економії усіх видів матеріальних ресурсів на підприємтсві. При цьому розрізняють джерела та напрями економії ресурсів. Якщо джерела економії показують, за рахунок чого можна досягнути економію ресурсів, то напрями економії - яким чином, за допомогою яких заходів можна заощаджувати ті чи інші види матеріальних ресурсів [33, с.35].
Основні джерела економії матеріальних ресурсів на підприємствах:
1) зменшення маси, кількості упакування продукції;
2) зниження питомої витрати ресурсів;
3) скорочення відходів і втрат сировини та матеріалів;
4) використання відходів і побічних продуктів.
Основні напрями економії матеріальних ресурсів:
1) виробничо-технічні заходи:
- застосування ресурсозберігаючої технології;
- запровадження маловідходної та безвідходної технології;
2) організаційно-економічного спрямування:
- вдосконалення матеріальних нормативів;
- поліпшення організації матеріального забезпечення;
- упорядкування системи ціноутворення;
- застосування дієвої системи економічного стимулювання.
Оборотні кошти торгових підприємств становлять значну частину фінансових ресурсів. Для аналізу та оцінки ефективності функціонування оборотних коштів суб'єктів господарювання застосовують певну систему економічних показників.
Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства:
- оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва;
- скорочення тривалості виробничого циклу;
- поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;
- пришвидшення реалізації товарної продукції.
Одним з основних напрямів підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства є оптимізація виробничих запасів. За наявними розрахунками, якщо частка виробничих запасів становить 50 % від розміру оборотних коштів, а скорочення запасів сировини та матеріалів - лише одну чверть, що цілком реально за умови належного матеріально-технічного забезпечення підприємства, вивільнюється з обороту майже 15 % від загальної величини оборотних коштів. На середніх за розміром підприємствах зменшення тривалості виробничого циклу всього на один день дозволяє зменшити обсяг незавершеного виробництва на значну суму. Якщо пришвидшити реалізацію продукції також на один день, то можливе вивільнення оборотних коштів становитиме приблизно третину обсягу залишків готової продукції на складі підприємства.
3.3.Обгрунтування заходів щодо вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності служби зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ фірми "Габен" на засадах досягнення показників
економічного зростання
Результати аналізу діяльності фірми "Габен" і досліджень тенденцій її розвитку свідчать про існування позитивних характеристик, як постійний ріст обсягів реалізованої продукції, загальне розширення діяльності фірми. Недоліками в роботі є розпорошення функцій, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності, між різними підрозділами фірми, наявність значних розмірів дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Доцільно створити на фірмі відділ зовнішньоекономічної діяльності, об'єднавши з відділом зберігання та митного забезпечення у зв'язку з послідовністю та поєднанням завдань, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. Для цього потрібно найняти нового працівника, який займався б підготовкою проектів зовнішньоторгових контрактів, роботою з іноземними контрагентами та виконанням інших функцій, пов'язаних із ЗЕД; також - маркетолога для досліджень внутрішнього ринку збуту товарів.
Ще одним заходом щодо подолання виявлених недоліків є зміна системирозрахунків із клієнтами, а саме - введення договірної системи розрахунків з гуртовими покупцями, надання знижок при оплаті в зазначений невеликий термін, часткова передоплата товарів.
Згідно

 
 

Цікаве

Загрузка...