WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

роботу митного ліцензійного складу. Складське господарство забезпечує зберігання продукції у відповідних умовах; налічує тринадцять працівників, з яких шестеро вантажників і четверо водіїв.
У бухгалтерії функції розподілені між п'ятьма бухгалтерами, один з яких веде облік операцій із засобами захисту рослин і насінням, другий - облік операцій з мінеральними добривами, третій - матеріально-технічний облік, четвертий - облік банківських платежів, і головний бухгалтер відображає у звітних формах всю іншу діяльність, формує всю звітність фірми у вигляді представлення державним органам.
Юридичний відділ здійснює опрацювання документації та вирішення правових питань, підготовку проектів договорів цивільно-правового характеру, зовнішньоторгових контрактів, претензійно-позовну роботу. Функції розподілені між двома працівниками.
Створення рекламних матеріалів, налагодження співпраці з представниками періодичної преси та організацію роботи, пов'язаної з цим, здійснює менеджер з реклами.
Загальний відділ (один працівник) виконує інформування усіх відділів, здійснює роботу з кадрами, забезпечує процеси підвищення кваліфікації кадрів.
Консультаційний відділ, який налічує троє працівників, консультує клієнтів, один з них здійснює грубу розфасовку продукції, другий - дрібну розфасовку продукції, а також є директором магазину роздрібної торгівлі та Торговий консультаційний центр (ТКЦ) "Зелений світ" (був створений за ідеєю компанії "Байєр", яка також забезпечує його рекламу).
Формами оплати праці, що використовуються на фірмі, є комбінована, яка формується як сума ставки та відсотків відповідно до обсягу продажу продукції, для менеджерів з продажу та почасово-відрядна - для решти працівників. Для працівників, які безпосередньо реалізовують продукцію, фірми-партнери (виробники) організовують семінари, на яких подається повна характеристика продукції, спосіб використання та інша інформація, потрібна для її продажу. Такі семінари відбуваються як у Львові, Києві, так і за кордоном приблизно п'ять разів на рік. Бухгалтери при потребі консультуються в аудиторській фірмі.
Рис. 3. Організаційна структура управління Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Габен"
Організаційна структура управління фірми "Габен" не забезпечує достатнього розмежування функцій між працівниками, відділами, що із постійним зростанням чисельності працівників і обсягів реалізації набуває ще більшого значення. Структура наділена значною гнучкістю, враховуючи вимоги ринку та сучасного менеджменту.
Статутом ТзОВ - фірми "Габен" визначено предмет зовнiшньоекономiчної дiяльностi, деякі пункти якого такі: -експорт товарiв (в т.ч. власного виробництва) та iмпорт товарiв, капiталiв та робочої сили; -надання послуг iноземним суб'єктам господарської дiяльностi (в тому числi: виробничих, транспортно-експедицiйних, маркетингових, посередницьких, брокерських, агентських (пiсля лiцензiї), консигнацiйних, управлiнських, облiкових, юридичних, туристських (після ліцензії) та iнших, що прямо i виключно не забороненi законами України); -надання вищезазначених послуг iноземними суб'єктами господарської дiяльностi Товариству; -наукова, науково-технiчна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та iнша кооперацiя з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi;
-навчання та пiдготовка спецiалiстiв на комерцiйнiй основi; -кредитнi та розрахунковi операцiї мiж Товариством та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, створення Товариством банкiвських, кредитних та страхових установ за межами України; -спiльна пiдприємницька дiяльнiсть з iноземними суб'єктами, в т.ч. здійснення операцій з давальницькою сировиною; -товарообмiннi (бартернi) операцiї та iнша дiяльнiсть, побудована на формах зустрiчної торгiвлi мiж Товариством та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi; -інше.
На сучасному етапі розвитку фірма "Габен" має налагоджену співпрацю приблизно із 15 іноземними партнерами, тобто зв'язки ці вже є постійними. Це найбільші світові розроблювачі та виробники різноманітної хімічної та фармацевтичної продукції, транснаціональні корпорації "Байєр Кропсайєнсес" (Німеччина), "АгрЕво" (Великобританія), "Ціанамід" (США), "Дау Еланко" (США), "Дю Пон" (США), "Монсанто" (США), "Басф" (Німеччина), "Дау Агросайєнсес" (США), "Зенека" (Великобританія) та інші.
Основним видом зовнішньоекономічної діяльності, яким займається фірма "Габен", є імпорт. Вся імпортована продукція реалізовується в межах України. Фірма є дистриб'ютором деяких закордонних виробників хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, таких як "Байєр Кропсайєнсес", "Дю Пон". Обсяг імпорту становив у 2006 р. 2527,8 тис. грн.
Велика частка договорів (99 %) укладається фірмою з іноземними партнерами у формі договору купівлі-продажу, де "Габен" переважно виступає як покупець. Договори консигнації, в яких фірма виступає консигнатором, складають 0,5 % від усіх, що укладають в середньому на рік. Решта 0,5 % складають договори на послуги митного ліцензійного складу, проте ці договори зазвичай укладаються з резидентами України.
Минулого 2006 року було укладено 19 договорів у поданих вище співвідношеннях із 12 фірмами-партнерами.
Основними базовими умовами поставки імпортування товарів, використовуваних "Габеном" і партнерами з-за кордону, є CIP і DAF з використанням залізничного, але більше автомобільного транспорту.
Продукція, що імпортується фірмою, є готовою до продажу, не потребує переробки чи доопрацювання, тобто повна собівартість продукції фірми "Габен" формується з купівельної вартості, транспортних витрат, витрат на збут і витрат на оплату праці, інших витрат.
На сучасному етапі діяльності фірма має високий рівень дебіторської та кредиторської заборгованості, недостатньо аналізуються ринки збуту продукції.
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ "ГАБЕН"
3.1. Дослідження чинників, що впливають на механізм зовнішньоекономічної діяльності служби зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ "Габен"
Зовнішнє середовище діяльності підприємств характеризується екстремальною нестійкістю і призводить до нестабільності внутрішнього середовища окремого підприємства. Важливо є розглянути якомога більше чинників впливу на діяльність, зокрема зовнішньоекономічну діяльність, на механізми діяльності.
Спершу зосередимось на чинниках зовнішнього середовища, основними з яких є фінансові (методи оцінки діяльності на місцях; системи оподаткування "де факто" і "де юре"; терміни здійснення розрахунків з дебіторами, постачальниками та кредиторами; потреба в інвесторах тощо), маркетингові (вартість одержання та доступність даних по ринках; методи та видатки розподілу; характер конкуренції; державне регулювання цін, рекламної діяльності), політичні та інші.
Постійна змінасистеми обліку та звітності результатів діяльності підприємств протягом останнього десятиріччя сприяла наявності на підприємстві тільки податкового обліку під час

 
 

Цікаве

Загрузка...