WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

підприємства; розподіл функцій між ланками організаційної структури управління. Основними законодавчо-нормативними документами, якими керується "Габен" у зовнішньоекономічній діяльності, є ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність", ЗУ "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", ЗУ "Про Єдиний митний тариф України", ЗУ "Про Митний тариф України", Митний кодекс України. Сама організаційна структура управління, як створена фірмою, розглядалася вище. Зовнішньоекономічна діяльність і її забезпечення в основному здійснюється безпосередньо генеральним директором, який веде переговори з іноземними партнерами; юридичним відділом, де розробляються зовнішньоторгові контракти, ведеться їх перевірка "юридичною мовою"; відділом митного забезпечення, який займається митним оформленням виконання контрактів. Підсистема соціально-психологічного механізму фірми сформована на акцентуалізацію людського фактору. Використовується система мотивації працівників, підвищення їх кваліфікації, створення сприятливого для роботи середовища. Зовнішньоекономічна діяльність фірми здійснюється із залученням більшості працівників, деякі опосередковано впливають на її результати. Колективу надається право участі в управлінні фірмою шляхом участі у загальних зборах, де трудовий колектив визначає перелік і порядок надання працівникам товариства соціальних пільг, бере участь у моральному та матеріальному стимулюванні продуктивної праці. Генеральний директор авторитарно або шляхом демократичного стилю управління впливає на діяльність працівників, таким чином, ситуативно діючи за різних умов, посилюючи свою владу, коли це потрібно, або послаблюючи та даючи простір для самовиявлення працівникам.
Економічна підсистема механізму характеризується економічним впливом на управління фірмою за допомогою методологічного, інформаційного, програмного, технічного та фінансового забезпечення. Фірма забезпечена інформаційно на високому рівні, налагоджений спосіб підтримання зв'язків із представництвами, як от одержання центральним офісом пакетів замовлень від них, проте недостатньо є інформації про ринки збуту продукції для прогнозування певних подій. На фірмі створена локальна комп'ютерна мережа, програмне забезпечення постійно поновлюється, встановлений Інтернет; налагоджена внутрішня телефонна мережа. "Габен" має свою веб-сторінку в Інтернеті. Це сприяє розвиткові фірми через можливість швидкого та повного одержання інформації, підтримання зв'язків з партнерами, клієнтами та своїми представництвами.
Проведене дослідження та аналіз механізму зовнішньоекономічної діяльності фірми "Габен" вказує на налагодженість зв'язків із іноземними контрагентами, на створений імідж надійного партнера в бізнесі. Позитивний образ фірми створюється також на вітчизняному ринку, декларуючи це гаслом "Природа - якість - урожай". Фірма "Габен" (саме "Габен", а не продукція) з 2004 року рекламується у потужних агровиданнях, як от журнали "Агробізнес", "Пропозиція", "Агроперспектива", до цих пір тільки у газетах.
Фірма визначила свою стратегію як диверсифікацію діяльності, надаючи в майбутньому весь комплекс товарів і послуг для сільськогосподарської діяльності, враховуючи техніку. Попередні роки свідчать про постійне розширення "Габену" в сенсі збільшення кількості партнерів, росту обсягів продажу продукції, збільшенні чисельності працівників. Це, а також потреба чітко розмежувати функції та відповідальність працівників, змушує реструктуризувати фірму.
2.3. Аналіз системи управління та зовнішньоекономічної
діяльності ТзОВ фірми "Габен".
Згідно зі Статутом ТзОВ - фірми "Габен" компетенцією Зборiв Учасникiв є визначення основних напрямків дiяльностi Товариства; затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку створення i використання фондiв, розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв; затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства.
Фірма "Габен" очолювана генеральним директором, якому підпорядковуються центральний офіс і представництва. Ним забезпечується планування діяльності фірми; контроль за виконанням поставлених цілей, завдань, функцій; визначення стратегічних напрямів діяльності. Проте директору кожного представництва надається право контролю у визначених межах.
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює генеральний директор на основi єдиноначальностi, в рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом i рiшенням Зборiв Учасникiв. Він самостійно призначає на посаду та звільняє свого заступника, комерційного директора, виконавчого директора та фінансового директора. Генеральний директор приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає з ними контракт; визначає умови оплати праці працівників Товариства, його представництв і філій. Генеральний директор має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства.
Фірмове планування діяльності на майбутні періоди відбувається шляхом аналізу звітів менеджерів з продажу з усіх представництв, які подаються ними щомісяця у центральний офіс у м. Львові, а також організовуються щорічні збори працівників щодо результатів їх роботи за річний період, виявлення відхилень від попередніх планових показників, недоліків роботи.
Організація взаємодії представлена організаційною структурою управління фірми, яку можна охарактеризувати як наділену гнучкістю та взаємодією між усіма підрозділами, інформаційні потоки в якій пронизують всі відділи. Організаційна структура управління (з висвітленням ієрархії всіх представництв) зображена на рис.3.
Розглянемо функції підрозділів фірми. Комерційний директор здійснює організацію та контроль господарської діяльності, веде моніторинг руху товарів по всіх представництвах, стежить за внутрішнім розпорядком фірми.
Працівники відділу засобів захисту рослин (ЗЗР), мінеральних добрив (двоє) і фармацевтичного відділу (один працівник) здійснюють моніторинг цін, відповідають за зв'язки з клієнтами, звітують комерційному та генеральному директорам.
Відділ дизайну (шестеро працівників) виконує роботи з проектування інтер'єру, екстер'єру, будівництва та ремонту; вбудований в структуру фірми як "Габен-дизайн".
Фінансовий директор займається питаннями фінансування, розрахунковими, кредитними операціями та страхуванням ризиків у зовнішньоекономічній діяльності, контролює рух коштів (з використанням іноземної валюти).
Заступник генерального директора здійснює функції логістичного спрямування, організовує роботу із забезпечення продажу товарів, збирає інформацію про правила транспортування, транспортні шляхи, оптимізує транспортування, стежить за рухом товарів, забезпечує їх завантаження та розвантаження.
Відділ зберігання та митного забезпечення в особі митного брокера збираєінформацію про митні правила та документацію, здійснює оформлення митних процедур при отриманні імпортних товарів і інших предметів, організовує

 
 

Цікаве

Загрузка...