WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота

Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми “Габен” - Дипломна робота


ДИПЛОМНA РОБОТA
на тему:
Дослідження механізму ЗЕД ТзОВ фірми "Габен
ЗМІСТ
ВСТУП.........................................................................................................................
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Сутність механізму зовнішньоекономічної діяльності......................
1.2. Напрями вдосконалення діяльності зовнішньоекономічних підрозділів торговельних підприємств................................................
1.3. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності..................
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ "ГАБЕН"
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансового стану діяльності ТзОВ фірми "Габен"..............................................................................
2.2. Дослідження тенденцій фінансового стану та зовнішньоекономічної діяльності фірми "Габен"...............................
2.3. Аналіз системи управління та зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ фірми "Габен".............................................................................
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ "ГАБЕН"
3.1. Дослідження тенденцій та чинників, що впливають на механізм зовнішньоекономічної діяльності служби зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ "Габен".......................................................................
3.2. Результати вивчення можливостей досягнення показників економічного зростання........................................................................
3.3. Обгрунтування заходів щодо вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності служби зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ фірми "Габен" на засадах досягнення показників економічного ефекту ............................................................................
3.4. Розробка рекомендацій з формування відділу зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення системи розрахунків.............................................................................................
ВИСНОВКИ................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................................
ВСТУП
Дана дипломна робота спрямована на вивчення, аналіз і удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності, який сформований службою зовнішньоекономічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Габен".
Об'єктом визначено саму фірму, по-перше, тому що зовнішньоекономічною діяльністю займаються декілька відділів, по-друге, механізм зовнішньоекономічної діяльності взаємопов'язаний із механізмом усієї діяльності фірми.
Розвиток України, її діяльність на міжнародних ринках вимагає формування правового, економічного, інформаційного, політичного забезпечення стійкості своєї позицій, визначення стратегії, тобто механізму зовнішньоекономічної діяльності на рівні макроекономічному. Частково цей механізм складатиме базу механізму зовнішньоекономічного механізму на рівні мікроекономічному, тобто рівні підприємств, організацій.
З протилежного боку, підприємства самі створюють свій імідж, як і українського підприємства, ведучи діяльність на зовнішніх ринках. Проте їх діяльність не буде забезпечена повністю без визначеності на державному рівні.
У цій роботі розглядаються способи вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності на обох рівнях, з акцентом на ТзОВ фірмі "Габен".
У першому розділі описуються різні визначення термінів "механізм", "механізм зовнішньоекономічної діяльності", його складові частини, як він формується, необхідні умови його побудови. Це теоретична база, яка також використовується на фірмі "Габен". Розглядаються перспективи розвитку торговельних підприємств, зокрема її зовнішньоекономічні підрозділи. Окремим пунктом виділяється законодавчо-нормативна база, що забезпечує встановлення зовнішньоекономічних зв'язків із іноземними контрагентами, ведення зовнішньоторгової діяльності, розглядаються товари, при імпорті яких вимагається ліцензування, умови ліцензування та інше.
Другий розділ в загальному характеризує фірму, відображає її фінансовий стан, зовнішньоекономічну діяльність, систему управління. Для цього проведено дослідження за один останній рік діяльності фірми та аналіз усієї одержаної інформації, використовуючи різні методи оцінки. Здійснено розрахунок основних господарсько-економічних показників діяльності фірми.
Динаміка розвитку фірми розглядається у розрізі показників за період у п'ять років. Вивчаються чинники, що впливають на об'єкт і предмет дослідження, розглядаючи внутрішнє та зовнішнє середовища. Аналізуються основні економічні, технічні, соціальні та інших показники діяльності. Проводиться аналіз ділових зв'язків з іноземними партнерами, зовнішньоекономічних контрактів з ними. Графічно зображаються тенденції зміни показників і закономірності цього. Шляхом проведеного дослідження виявлено недоліки у роботі, подаються можливості їх подолання.
Третій розділ подає конкретні заходи щодо подолання виявлених недоліків, розглядає їх від самого задуму до втілення їх у реальність. Проводиться розрахунок економії чи втрат на витратах діяльності фірми за рахунок впровадження пропонованих заходів, їх економічна ефективність у величині впливу на основні показники діяльності.
Результатом виконаної роботи повинні стати обгрунтовані рекомендації з удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності та досягнення значення показників економічного зростання.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Сутність механізму зовнішньоекономічної діяльності
Приступаючи до вивчення механізму зовнішньоекономічної діяльності, розглянемо визначення різних авторів поняття "механізм".
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера визначає механізм (грец. mechane - знаряддя, пристрій) як сукупність процесів, прийомів, методів, підходів; здійснення певних дій задля досягнення мети [1, с. 361]. Подібне визначення дає економічна енциклопедія [2]: механізм - система, пристрій, спосіб, що визначають порядок певного виду діяльності.
В "Современном словаре иностранных слов" [3, с. 377] термін "механізм" трактується двояко: і як внутрішній пристрій чого-небудь, і як сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище (наприклад, управління підприємством). Вигідність такого подвійного визначення полягає в тому, що спершу потрібно знати, як складений об'єкт, щоб пізніше можна було приступити до дослідження процесів його функціонування та розвитку. Відповідно до цього,Пономаренко В.С. розглядає

 
 

Цікаве

Загрузка...