WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій - Реферат

Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій - Реферат

за перевищення таких строків.
Законом встановлено декілька граничних строків здійснення товарообмінних (бартерних) операцій:
а) загальний строк - 90 календарних днів. За загальним правилом, товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення ВМД на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним до складних технічних виробів і товарів спеціального призначення затверджений постановою Кабінету Міністрів від 30 березня2002 р. № 445.
Здійснення банками контролю за дотриманням резидентами строків, визначених Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а також отримання резидентами індивідуальних ліцензій НБУ на перевищення цих строків регулюється Інструкцією про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, що затверджена постановою Правління НБУ від 24 березня 1999 р. №136. виявляє та розслідує факти застосування або загрози застосування органами іноземних держав, економічними угрупованнями або митними союзами до товарів походженням з України антидемпінгових та компенсаційних заходів; вживає заходів щодо врегулювання торговельних спорів та захисту інтересів суб'єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидійних та спеціальних розслідуваннях; проводить у встановленому порядку антидемпінгові, антисубсидапцйні та спеціальні розслідування, готує пропозиції щодо застосування односторонніх обмежень імпорту відповідно до норм та пріпщипів СОТ;
в) представницькі, зокрема:
виконує в межах своїх повноважень комплекс робіт щодо забезпечення входження України у світовий економічний простір шляхом налагодження співробітництва із Світовою організацією торгівлі, Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською економічною комісією, Європейським Союзом, Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО), іншими міжнародними організаціями, співтовариствами союзами, об'єднаннями;
забезпечує в межах своїх повноважень представництво України у відповідних міжнародних організаціях;
організовує роботу торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном; здійснює керівництво діяльністю торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном, у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад таких місій.
Державна митна служба України здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.
Антимонопольний комітет України здійснює контроль за додержанням суб'єктами ЗЕД законодавства про захист економічної конкуренції;
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі здійснює оперативне державне регулювання ЗЕД в Україні відповідно до законодавства України; приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидаційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів. Правове становище Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі визначає ст. 5 Закону України від 22 грудня 1998 р. "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту".
Органами місцевого управління ЗЕД є:
- місцеві ради та їх виконавчі органи; місцеві державні адміністрації;
територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.
Компетенція місцевих рад та їх виконавчих органів щодо регулювання ЗЕД визначається ст. 10 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та Законом України від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні". Так, згідно з ст. 35 останнього Закону до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері ЗЕД належать: ся в порядку їх надходження, та не більше 60 днів починаючи від дати закінчення оголошеного строку припинення заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно;
ліцензія видається на підставі заявки в межах квоти із зазначенням строку дії ліцензії;
якщо на момент процедури розгляду в квоти вичерпано, така вичерпання квот суб'єкт ЗЕД, який подав відповідну заяв ку, повідомляється письмово протягом семи робочих днів від дати її одержання; - рішення про видачу ліцензії приймається з урахуванням даних щодо використання раніше одержаних ліцензій за умови додержання суб'єктами ЗЕД вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
Ліцензія видається, якщо заявку та інші подані документи оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством.
Рішення про відмову у видачі ліцензії повинне бути вмотивованим, прийнятим у строки, встановлені для розгляду7 заявок, і надсилається (видається) заявникові в письмовій формі. У разі відмови у видачі ліцензії заявник має право на оскарження рішення згідно із законодавством.
Митне оформлення товарів здійснюється за умови подання митному органу оригіналу ліцензії, яку одержав суб'єкт ЗЕД. Копія ліцензії додається до ВМД під час декларування товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під ре-жим ліцензування, і є однією з підстав для пропуску таких товарів через митний кордон України.
Перелік товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим ліцензування, інформація про строк дії ліцензій та внесення будь-яких змін до них, порядок подання та розгляду заявок опубліковуються в офіційних друкованих виданнях України з повідомленням Комітету з питань ліцензування імпорту СОТ протягом 60 днів з дня опублікування та наданням копій цих публікацій. У разі якщо квота розподіляється серед країн-постачальників, інформація про розподіл квоти піддягає опублікуванню з повідомленням про це інших країн, заінтересованих у постачанні в Україну певних товарів. Офіційне опублікування здійснюється у строк не пізніше дати запровадження режиму ліцензування.
На запит заінтересованої держави - члена СОТ повинна надаватися відповідна інформація щодо:
порядку застосування обмежень;
кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням у разі необхідності обсягу та/або вартості товарів;
розподілу ліцензій серед країн-постачальників;
статистичних даних про обсяги та/або вартість товарів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Цивільний кодекс України
2. Господарськіш кодекс України
3. Кодекс торговельного мореплавства України // Голос України.-1993.-№11-12.
4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" //Відомості Верховної Ради України.-1991.-294.

 
 

Цікаве

Загрузка...