WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна політика України - Курсова робота

Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна політика України - Курсова робота


Курсова робота
Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна політика України.
ПЛАН
Вступ
1.Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему. 4-11
1.1.Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему. 4- 6
1.2.Внутрішньоекономічні і зовнішньоекономічні чинники включення України у міжнародну економічну систему. 6- 8
1.3.Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки. 9-11
2.Формування зовнішньої економіки України. 12-25
2.1.Характеристика експортного потенціалу України. Побудова експортоорієнтованої економіки. 12-17
2.2.Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків на етапі трансформування економіки України у ринкову. 17-21
2.3.Система регулювання зовнішньої торгівлі України. 21-25
3.Роль і місце України в міжнародній торгівлі. 26-35
3.1.Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії. 26-30
3.2.Стан, проблеми і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України. 30-32
3.3.Лібералізація зовнішньої торгівлі. Заходи й інструменти політики обмеженого протекціонізму. 32-35
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
Процес трансформації України із соціалістичної економіки у ринкову дає поштовх розвитку процесу її інтеграції у систему світового господарства. Але, у свою чергу, докорінна перебудова України зумовила економічну кризу, в результаті чого, перед Україною та її реформами виникло багато питань, які можна звести до двох головних:
- визначення понять міжнародної економіки та основних тенденцій її функціонування;
- як створити оптимальну ринкову економіку, щоб увійти у систему світового господарства.
З іншого боку, прийняття Україною участі у міжнародному поділі праці може сприяти вирішенню багатьох внутрішніх проблем економічного характеру, підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок активного використання ресурсів.
Тому, враховуючи усі зазначені умови, я вважаю, що перед тим, як вийти на зовнішні ринки збуту, підприємці (українські) повинні вивчити зовнішньоторгівельну політику провідних зарубіжних країн та нормативно-правову базу, що регулює зовнішньоекономічні відносини в Україні.
Оскільки насьогодні питання зовнішньої торгівлі України є досить актуальним, то для своєї курсової роботи я обрала тему, що має назву "Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна політика України".
1.ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНУ МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
1.1.Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему
Україна, як і інші суверенні держави, що утворились після розпаду СРСР, виявилась недостатньо включеною в міжнародний поділ праці, а це не відповідає її національним інтересам, адже тим самим її виштовхують на узбіччя світового економічного прогресу. Про це свідчить, зокрема, той факт, що частка експорту в загальному обсязі виробництва України ще до проголошення суверенітету була досить незначною у порівнянні із середньосвітовим показником.
Досягнення економічного та соціального відродження України значною мірою пов'язане з інтеграцією її в міжнародну економічну систему, активною і зростаючою участю не лише в регіональному, а й в міжнародному поділі праці, ефективному використанні його переваг і вигод.
Отже, можливості тієї чи іншої країни щодо включення у світовий економічний простір та міжнародну економічну систему визначаються показником відкритості її економіки.
Існують різні експертні оцінки відкритості української економіки. Так, за рейтингом "Heritage Foundation" і "Wallstreet journal" із 161 країни Україні відведена 124 позиція, а експерти Світового банку оцінювали економіку України як "закриту".
Разом з тим, можлива й інша оцінка. Якщо брати такі кількісні показники, як співвідношення обсягів експортно-імпортної діяльності та ВВП, то Україна демонструє досить високий рівень відкритості економіки-104% (Польща-53%, Угорщина-67%, Росія-44%).
Але ця відкритість відбиває не зростаючу конкурентоспроможність українських товарів, а законсервовані структурні диспропорції (непомірну залежність від імпорту енергоносіїв та вимушений експорт низькотехнологічної металургійної продукції, виробництво якої поглинає значну частку "критичного" імпорту).
Цілеспрямованість інтернаціоналізації української економіки ускладнюють такі зовнішні фактори впливу:
- значне посилення міжнародної конкуренції на основних товарних ринках світу;
- істотне підвищення вимог споживачів до технологічного рівня та якості товарів, що зробило цінові фактори конкурентоспроможності вторинними, а фактори швидкості технологічних інновацій та гарантій якості-первинними;
- вжиття багатьма зарубіжними країнами більш витончених форм протекціонізму та дискримінації українських експортерів (ускладнення процедур сертифікації продукції, розширення використання механізму антидемпінгових розслідувань та ін.);
- активне використання провідними країнами заходів відкритого державного протекціонізму на окремих ринках, включаючи ринки озброєнь та сучасної високотехнологічної продукції (наприклад, літакобудування, обладнання для АЕС тощо);
- обмеженість доступу до міжнародних інструментів регулювання торгівельних режимів через відсутність членства в системі СОТ;
- складність входження в міжнародні проекти високотехнологічного співробітництва через невідповідність міжнародним критеріям захисту прав інтелектуальної власності;
- висока взаємна конкуренція інтересів України та інших постсоціалістичних країн на міжнародних товарних і кредитно-інвестиційних ринках.
Для активного включення України у процес міжнародної економічної інтеграції необхідно створити відповідні умови.
Суть цих умов зводиться до створення в Україні такої соціально-економічної та політичної системи, яка була б адекватною міжнародним інтеграційним системам. Іншими словами, економіка України повинна бути здатною до функціонування з міжнародними угрупуваннями в одній системі координат.
Така система досягається за допомогою становлення в Україні адекватних міжнародним інтеграційним угрупуванням політико-правових,

 
 

Цікаве

Загрузка...