WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Світова організація торгівлі (СОТ) - Контрольна робота

Світова організація торгівлі (СОТ) - Контрольна робота

виробникам, яка може бути спричинена надмірним імпортом;
* системної трансформації українського економічного законодавства відповідно до принципів, норм і стандартів системи ГАТТ/ СОТ, апробованих протягом десятиліть у багатьох країнах світу;
* забезпечення передбачуваного розвитку торговельно-економічних відносин з основними торговельно-економічними партнерами.
Угода СОТ не входить до початкової структури ГАТТ (1947р.), тому країни можуть стати (або залишитися) контрактуючими сторонами ГАТТ, не приєднуючись до СОТ. З іншого боку, країни не можуть стати членами СОТ, доки вони не досягнуть успішних домовленостей щодо приєднання до ГАТТ. Перед приєднанням до СОТ учасники, які не мають статусу контрактуючої сторони ГАТТ, повинні насамперед досягнути домовленостей Щодо приєднання до Угоди. Країни можуть також запросити підготовчий комітет СОТ поєднати процес їх приєднання до ГАТТ з процесом приєднання до СОТ.
Політика СОТ, спрямована на усунення торговельних бар'єрів, призвела до утворення потужних транснаціональних корпорацій, здатних узгоджувати конкурентну поведінку та розподіляти ринки у світовому масштабі.
Сьогодні під егідою міжнародних економічних організацій іде активний пошук нових шляхів щодо вироблення міжнародних правил конкурентної поведінки. Зокрема, увага зосереджується на визначені:
" шляхів добровільного співробітництва членів СОТ у сфері конкурентної політики;
" напрямів підтримки та поступового зміцнення конкуренції в країнах, що розвиваються.
Участь у процесі вступу України до СОТ вимагає забезпечення чіткого застосування принципів політики конкуренції на різних рівнях. Як відомо, першочергово у відповідність до норм СОТ має бути приведене законодавство. Щодо вітчизняного законодавства у сфері захисту економічної конкуренції, то воно не суперечить вимогам СОТ, але проблемним залишається питання впорядкування надання державної допомоги. З одного боку, державна допомога - один із важливих факторів конкурентоспроможності вітчизняних виробників. Разом з тим, за необдуманого підходу вона може істотно спотворити конкуренцію.
При всіх існуючих проблемах зроблене в Україні для розвитку й захисту добросовісної конкуренції дозволяє нашій країні гідно брати участь у світовому економічному рухові.
Процес приєднання України до системи ГАТТ-СОТ розпочався 17 грудня 1993 р., коли до Секретаріату ГАТТ було подано офіційну заяву Уряду України про намір приєднатися до ГАТТ Наступним кроком відповідно до процедури приєднання стало подання 28 червня 1994 р. Меморандуму про зовнішньоторговельний режим України на розгляд Робочої комісії з питань розгляду заявки України щодо приєднання до ГАТТ. Відтоді відбулося вже кілька засідань Робочої комісії. У 1997 р. розпочався процес двосторонніх переговорів з країнами-членами СОТ.
З першого серпня 2003 року розпочалася реалізація проекту технічної допомоги Європейської комісії Антимонопольному комітету України "Законодавчі та інституційні засади захисту конкуренції", основне завдання якого - посилення здатності українського уряду у питаннях впровадження ефективної конкурентної політики, виконання та дотримання конкурентного законодавства. У рамках Проекту передбачалося, зокрема, надання експертами ЄС правових консультацій та коментарів до проекту Закону України "Про державну допомогу" з таких аспектів:
" відповідність загальної правової концепції обраної АМКУ для законопроекту до європейської законодавчої традиції;
" існування інших підходів до питання надання та використання державної допомоги у країнах-членах ЄС;
" відповідність та достатність запропонованого АМКУ у проекті закону розподілу повноважень між державними органами (Міністерство фінансів, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, галузеві міністерства тощо) для забезпечення державної політики у сфері конкуренції.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України Антимонопольним комітетом з метою адаптації українського законодавства до законодавства СОТ, а саме до Угоди СОТ "Про субсидії і компенсаційні заходи", розроблено проект Закону "Про державну допомогу". Положення законопроекту враховують основні механізми надання державної допомоги (у вигляді різноманітних дотацій, субсидій, пільг), визначені законодавством ЄС, та принципи, передбачені угодами СОТ. Запровадження зазначеного Закону дасть змогу скоротити обсяги неефективної державної допомоги та суттєво збільшити можливості держави у вирішенні питань, необхідних для побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки. Застосування єдиних підходів у сфері державної допомоги сприятиме усуненню нерівності суб'єктів господарювання перед їх закордонними конкурентами, позбавить останніх можливості використовувати надання державної допомоги в Україні для стимулювання необґрунтованих антидемпінгових та інших захисних заходів, що безпідставно обмежують українських товаровиробників на світових ринках.
Інтересам України відповідають покращення та стабільність доступу до глобальних ринків.
Для боротьби з можливими обмеженнями конкуренції в СОТ передбачені певні механізми державного втручання у підприємницьку діяльність. Але вони можуть давати результат лише тоді, коли держава здатна їх реалізувати, тобто коли сформована відповідна законодавча база та ефективні механізми її реалізації. Для цього необхідно, щоб законодавство України з таких питань, як інвестиційна та конкурентна політика, нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі, захист прав інтелектуальної власності, відповідали правилам СОТ.
Членство в СОТ дасть змогу Україні конкурувати на рівних умовах та отримати можливість застосовувати загальний механізм розв'язання суперечок, що сприятиме зростанню експорту національної продукції, підвищенню її конкурентоспроможності, загальному економічному відродженню України. А це в кінцевому результаті призведе до підвищення загального добробуту та рівня життя всіх громадян України.
Запровадження в Україні законодавчо врегульованого механізму надання та використання державної допомоги стимулюватиме на загальноприйнятих засадах економічний розвиток відповідних галузей, реґіонів, окремих суб'єктів господарювання. Застосування єдиних підходів до врегулювання надання державної допомоги унеможливить необґрунтовані антидемпінгові та інші захисні заходи проти України, що безпідставно обмежують вітчизняних товаровиробників на ринках світу.
Участь у СОТ - це згода на міжнародну конкуренцію за певними правилами. Забезпечення ж умов для рівноправної добросовісної конкуренції, у свою чергу, є одним із головних факторів створення сприятливого інвестиційного клімату в державі.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Международные экономические отношения / Под ред. Рыбалкина В.Е. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
2. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П.Румянцева. - К.: Знання-Прес, 2003.
3. Міжнародні економічні відносини: Підручник /Філіпченко А.С., Воринець С.А. та ін. - К.: Либідь, 1992.
4. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004. - 192 с.
5. Семенов К.А. Международные экономические отношения. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.
6. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХІ столетия: Перспективы Украины. - К.: Логос, 1998.
7. Фишер В. Европа: экономика, общество и государство. 1914-1980. - М.: ВЛАДОС, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...