WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

між кредиторами і позичальниками різних країн із приводунадання, використання і погашення залучених коштів.
Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Міжнародний кредит означає кредитні відносини між державами, банками і підприємствами (фірмами) різних країн. В основі міжнародного кредиту - передача грошових (валютних) чи товарних ресурсів з однієї країни в іншу країну на засадах принципів кредитування. Необхідність використання міжнародного кредиту визначається потребами поглиблення міжнародного поділу праці і розвитку світогосподарських зв'язків.
На міжнародний кредит впливають багато чинників: платіжний баланс країн, розмір відсоткової ставки, вид валюти, валютний курс, цільове призначення та рівень рентабельності кредитних операцій тощо.
Крім загальних ознак (повернення, терміновість, платність, забезпеченість) міжнародному кредиту властиві і певні специфічні риси, обумовлені функціонуванням міжнародного фінансового механізму
(недотримання валюти кредиту і валюти його погашення; трансфертні ризики; втрати, пов'язані зі зміною курсу валют тощо), тобто підвищений кредитний ризик.
В зовнішньоекономічних операціях міжнародний кредит виконує такі функції:
1. Сприяє процесу накопичення капіталів в рамках усього світового господарства;
2. Прискорює процес реалізації товарів, послуг, інтелектуальної
власності у всесвітньому масштабі, розсуваючи тим самим рамки
розширеного відтворення;
3. Забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між сторонами -
учасниками;
4. Сприяє економії витрат обертання в сфері міжнародних розрахунків;
5. Здійснює регулювання економіки.
Значення функцій міжнародного кредиту нерівноцінне і змінюється у міру розвитку національного та світового господарства.
Об'єктивна потреба у міжнародному кредиті пов'язана з:
необхідністю одночасних великих капіталовкладень для розширення
виробництва;
" кругообігом засобів у світовому господарстві;
" особливостями міжнародного виробництва і реалізації;
" розходженнями в обсязі і термінах міжнародних угод.
Джерелами міжнародного кредиту служать: частина капіталу, що
тимчасово вивільняється в підприємства в процесі кругообігу в грошовій формі; грошові нагромадження держави й особистого сектора що мобілізуються банками. Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією й укрупненням цих традиційних джерел за рахунок їхнього залучення з ряду країн.
Суб'єктами міжнародного кредиту є державні структури, банки, міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації, підприємства (фірми) та інші юридичні особи, окремі громадяни, кредиторами і позичальниками - представники різних країн. Залежно від суб'єктів міжнародних кредитних відносин виділяють: кредит між підприємствами (фірмами) різних країн; банківський кредит у міжнародній торгівлі; міждержавні (урядові) кредити; кредити міжнародних і валютно-фінансових організацій.
Міжнародний кредит у сучасних умовах обслуговує широке коло світо господарських зв'язків: міжнародну торгівлю, інвестиційні процеси, регулювання платіжних балансів і зовнішнього боргу різних країн тощо.
Міжнародний кредит за своїм характером поділяється на грошовий і товарний. При наданні позик у грошовій формі об'єктом позики виступають міжнародні платіжні засоби, вільно конвертовані національні валюти. Товарна форма міжнародного кредиту зв'язана з комерційним, або фірмовим кредитом - товари надаються підприємствам (фірмам) різних країн з відстрочкою платежу.
Можна вважати, що існують три основні види міжнародного кредиту:
1) державний кредит, що надається на двосторонній і багатосторонній основі,
включаючи позики міжнародних організацій;
2) банківський кредит, пов'язаний з кредитними відносинами між банками
різних країн;
комерційний кредит, що безпосередньо обслуговує зовнішню торгівлю та
послуги підприємств (фірм).
Міжнародний кредит являє собою рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаних з наданням товарних і валютних ресурсів.
Функціонує міжнародний кредит на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості, цільового характеру за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел.
Форми міжнародного кредиту:
За джерелами:
1) внутрішні;
2) зовнішні.
За призначенням:
3) комерційні (пов'язані із зовнішньою торгівлею);
4) фінансові (прямі інвестиції);
5) проміжні (кредити для обслуговування змішаних форм
вивозу капіталу).
За видами:
1) товарні (кредити у вигляді відстрочки платежу за продані товари);
2) валютні (надані банками в грошовій формі);
3) у міжнародній рахунковій грошовій одиниці ЄВРО.
За забезпеченістю:
1) забезпечені (цінними паперами);
2) бланкові (під зобов'язання боржників).
З погляду форми надання:
1) готівкові;
2) акцептні;
3) депозитні сертифікати;
4) облігаційні позики;
5) консорційні кредити;
За термінами:
1) надстрокові (до 3-х місяців);
2) короткострокові (до 1 року);
3) середньострокові (від 1 до 5 років);
4) довгострокові (понад 5 років).
Кредити бувають:
1) грошові (банк-клієнту);
2) державні (держава - державі);
3) споживчі (кредит для виробників);
4) товарні (товар на реалізацію).
У міжнародній торгівлі досить широко використовується механізм акцептно-рамбурсного кредиту, який поєднує в собі кредитну і гарантійну операції. За своїм змістом такий вид кредиту передбачає: по-перше, акцепт банком векселів експортера; по-друге, переведення (рамбурсування) суми векселя імпортером банку-акцептанту. Банк надає гарантію на користь клієнта на певну суму шляхом акцепту виставлених на даний банк переказних векселів (трат). Банки беруть за такий акцепт певну винагороду з імпортера. Подібні міжнародні кредитні операції розширюють для експортерів можливості реалізації товарів, а для імпортерів полегшують їх купівлю.
Механізм акцептно-рамбурсного кредитування полягає в тому, що банк імпортера в межах узгодження лімітів кредитування виставляє безвідкличні акредитиви на банк експортера, який бере на себе зобов'язання акцептувати переказні векселі (трати) й оплатити їх з настанням терміну оплати. Товарний акредитив - це зобов'язання банку за дорученням та за рахунок покупця-імпортера впродовж встановленого терміну видати експортеру (через його банк) обумовлену суму в певній валюті. Після відвантаження товару експортер направляє платіжні й товарні документи до свого банку. Банк експортера після цього акцептує переказний вексель, здійснюючи його облік, і виплачує експортерові вартість товару (за відрахуванням облікової ставки та акцептної комісії). Потрібні для цього кошти банк експортера отримує через переоблік трати на світовому грошовому ринку.
Акцептно-рамбурсне кредитування здійснюють, як правило,

 
 

Цікаве

Загрузка...