WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

кредитування / Затверджено постановою правління
Національного банку України №246 від 28 вересня 1995р. //
www.bank.gov.ua.
9. Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків /
Затверджено постановою Правління Національного банку
України№279 від 6 липня 2000р. // Законодавчі і нормативні акти з
банківської діяльності. - 2000. - №9. - С.54-73.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.04.1995року № 294
"Приоритеты напрямки розвитку економіки"
11. Положення "Про порядок залучення і використання іноземних
кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для
забезпечення зобов'язань юридичних осіб резидентів щодо їх
погашення " Затверджена Постановою Кабінету Міністрів № 414
від 05.05.1997 р.
12. Банківське право: Навч.посібник / Упорядник М.П. Кучерявенко. -
Харків, 1999.-784 с
13. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / A.M.
Мороз, M.I. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук,
проф. A.M. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476с.
14. Бізнес-середовище України - Міжнародна Фінансова Корпорація,
2003.-С.29.
15. Бобров В. Основи ринкової економіки підприємство. - Київ: Т-во
"Знання", 2000. - С.646-653.
16. Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К.:
Наукова думка. - 1999.
17. Бровко С, Руденко С. Валютно-фінансовий механізм в організації
міжнародного бізнесу. - К.: Наукова думка, 2001. - С.245.
18. Бровкова Е.Г., Продис И.П. Внешнеэкономическая деятельность. -
К.: Сирин, 2000.-196с.
19. Бровкою СМ., Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в
міжнародному бізнесі: світовий досвід і українська практика. - К.:
Агентство Україна, 2001. - 380с.
20. Бюлетень Національного банку України. - №3. - 2005.
21. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та
реорганізація. - Харків, 2001. - С.249.
22. Введение в банковское дело. Уч. пособие под ред Г.Асхауэр. - М.:
Из-во Научная книга, 1996. - 640с.
23. Введение в банковское дело. Учебное пособие. Под. Ред.
Г.Асхауэра (Перевод с немецкого). - М.: Научная книга, 1996. -
629с.
24. Вісник Національного банку України. - 2005. - №2.
25. Вісник Національного банку України. - 2005. - №3.
26. Внешнеэкономическая деятельность банков. - М.: ВЕЧЕ, 1994.- С.
249.
27. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в
трансформаційній економіці України (питання теорії, методики,
практики). - Львів: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001. - 244с.
28. Дзюблюк О.В. Особливості оцінювання грошового потоку
підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності
позичальника // Банківська справа. - 2001. - №1. - С.8.
29. Дзюблюк О.В. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти
організації і стратегія розвитку в Україні /Банківська справа. - 2005.
-№3.-С.24-33.
30. Дробчук Ю. Прострочена заборгованість за гарантованими
державою кредитами і методи роботи з нею в Україні //Банківська
справа.-2005.- №4.-С.15-22.
31. Едронова В.Н., Касянова СЮ. Оценка рейтинга кредитной заявки //
Фінансьі и кредит. - 2002. - №7 (97). - С.2-8.
32. Економіка підприємства За ред Харіва С. Тернопіль, 1999.-353-368.
33. Крючкова І.В. Структурні чинники в розвиту економіки України. -
Київ: Наукова думка, 2004. - С.5-7.
34. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч.посіб. - К.: Т-во
"Знання", КОО, 2000. - 368с.
35. Луцишин 3.0. Міжнародні валютно-фінансові відносини. -
Тернопіль: Збруч, 1997. - 348с.
36. М.Ю. Лаврик Работа с клиентами в процессе факторингового
обслуживания //Банковское дело №2. - 2005. - С.8-12.
37. Моринець СЯ. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання -
Прес, 2002.-311с.
38. Основы международных валютно-финансовых и кредитных
отношений. Учебн. пособие под ред. СВ. Котелкин. - М.: ИНФРА,
2000.-189с.
39. Плотніков О.В. "Ultima ratio" кредитних реформ. - Київ: Кондор,
2003.-С.51.
40. Руденко Л. В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових
операцій в банках. Посібник К.: Видавничий центр Академія. -
2002.- 376с.
41. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні
операції. - 2003. -К.: Т-во Знання. - 388с.
42. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових
операцій в банках: Посібник. - К.: Академія, 2002. - 375с.
43. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових
операцій банку. - К.: Вид-во Академія, 2002. - 200с.
44. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яриш О.В. Аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємства. Навч. посібник. - К.: НМЦ
Укоопосвіта, 2000 - 422с.
45. С. Руденко Організація міжнародних кредитно-розрахункових
операцій в банках. - К.:2002. - С199-259.
46. Садеков А.А., Лісова И.О. Кредитний скоринг - методика
оптимізації управління кредитними ризиками // Фінанси України. -
2000. - №8. -СІ 18-122.
47. Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування в сфері
зовнішньоекономічної діяльності //Фінанси України. - 2005. - №5.
48. Софіщенко І. Особливості та основні тенденції валютного
фінансування банками національної економіки // Вісник
Національного Банку України. - 2006. - №1. - С.36-41.
49. Ткачук О. Мікро кредит як одна з перспективних форм
інвестування малих підприємств в Україні // Банківська справа. -
2001.-№3.-С.34-36.
50. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навч. посібник під
ред. д-ра економічних наук, проф. А.Кредісова. - К.: В-во Алеута,
2002. - 425с.
51. Финансовые рынки // Банковское дело. - 2005. - №8. - С. 18-21.
52. Цилюрик Д. Оцінка фінансового стану позичальника - суб'єкта
малого бізнесу // Вісник Національного банку України. - 2000. -
№10.-С.36-38.
53. Чайковський Я.І. Напрями вдосконалення кредитного ризику
комерційних банків в умовах переходу до ринкових відносин //
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 2001. -
№15.-С.62-64.
54. Чайковський Я.І. Сучасний стан та перспективи розвитку
банківського кредитування // Банківська справа. - 2005.- №2. -
С.45.
55. Якубенко Н. Група управління проектами міжнародних кредитних
ліній: 10 років діяльності // Вісник НБУ. - 2005. - №2. - С.42-48.
56. www.usb.com.ua.

 
 

Цікаве

Загрузка...