WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

компанії-позичальника може бути поданий у вигляді послідовності наступних дій:
1. Вихідні дані надаються у вигляді матриці (Міј), тобто таблиці, де по
рядках записані номерипоказників (і = 1,2,3,...n), а по графах -
номери підприємств (ј = 1.. .m).
2. по кожному показнику знаходяться максимально наближене до
нормативу значення і заноситься в графу умовного еталонного
підприємства (m+1).
3. Вхідні дані матриці підприємства (Міј) стандартизуються у відношенні до відповідного показника еталонного підприємства за формулою:
M і, ј
Xіј = ------------ (3.1.)
мax Mі,ј
4. Для кожного підприємства значення його рейтингової оцінки визначається за формулою:
Rj?(1-х1,j) + … + (1-хп, j) (3.2.)
Рис.3.1. Групування показників для рейтингової оцінки позичальника
[48, с.214]
де, Rј - рейтингова оцінка для j-го підприємства
Xnj … Xnj - стандартизовані показники для j-го підприємства
де Rj - рейтингова оцінка для j-ro підприємства; Хі j.. .xnj - стандартизовані показники j-ro підприємства.
4. Підприємства впорядковуються (ранжуються в порядку зменшення рейтингової оцінки (табл. 3.1).
Таблиця 3.1. Матриця рейтингової оцінки
j
і j j j еталон Xn Xn Xn
і 1 М11 М12 М13 max М1j Х11 Х12 Х13
і 2 М21 М22 М23 max М1j Х21 Х22 Х23
і3 М31 М32 М33 max М1j Х31 Х32 Х33
Rј R1 R2 R3
Оанж. 1 2 3
Найвищий рейтинг має підприємство з мінімальним значенням порівняльної оцінки. Для використання даного алгоритму на практиці ніяких обмежень щодо кількості порівняльних показників і підприємств не накладається.
Даний алгоритм отримання рейтингової оцінки фінансового стану може використовуватися для порівняння підприємств на дату складання балансу, в динаміці або на перспективу.
В першому випадку вихідні показники розраховуються по даних балансу і фінансової звітності на кінець періоду. Відповідно і рейтинг підприємства визначається на кінець періоду.
В другому випадку вихідні показники розраховуються як темпові коефіцієнти росту: дані на кінець періоду, або середнє зниження показника звітного періоду ділиться на середнє значення відповідного показника попереднього періоду (чи іншої бази порівняння). Таким чином, ми отримуємо не тільки оцінку поточного стану підприємства на визначену дату, але й оцінку його зусиль і можливостей по зміні цього стану в динаміці, на перспективу. Така оцінка є надійним вимірювачем росту конкурентоспроможності підприємства в даній галузі діяльності. Вона також визначає більш ефективний рівень використання всіх його виробничих і фінансових ресурсів.
Можливо включення в склад вихідних даних одночасно як одномоментних, так і темпових показників, що дозволяє отримати узагальнену рейтингову оцінку, яка характеризує як стан, так і динаміку фінансово-господарської діяльності підприємства.
Методика комплексної оцінки фінансового стану, яка розглядалася, має наступні переваги.
По-перше, вона базується на комплексному багатомірному підході до оцінки такого складного явища, як фінансова діяльність підприємства.
По-друге, рейтингова оцінка господарсько-фінансової діяльності здійснюється на основі даних публічної звітності підприємства. Для її отримання використовуються найважливіші показники фінансової діяльності, які використовуються на практиці в ринковій економіці.
По-третє, рейтингова оцінка являється компаративною, вона враховує реальні досягнення всіх конкурентів.
По-четверте, для отримання рейтингової оцінки використовується плаваючий обчислювальний алгоритм, який реалізує можливості математичної моделі порівняльної комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства-позичальника.
Таким чином, дана методика робить кількісно вимірюваною оцінку надійності ділового партнера по результатах його поточної та попередньої діяльності, а також при довгостроковому прогнозуванні діяльності підприємства.
Перспективним обслуговуванням кредитних процесів
зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств є ринок факторингу на якому Україна посідає ще дуже незначне місце.
2939
Рис. 3.2. Ринок факторингу в Східній Європі та країнах Балтії 2006 р.
Рис. 3.3. Питома вага факторингового обслуговування
Якщо проаналізувати приріст факторингових операцій за 2006 рік то побачимо, що Європа, значною частиною якої є Україна, посідає на ньому перше місце.
ГАЛ
Європа
Азія
Америка
Обсяг факторингових операцій (млн. Євро)
Рис.3.4. Ринок факторингу в 2006 році
Рис. 3.5. Приріст факторингових операцій за 2006 рік
Більш детально аналізуючи цей ринок в Європі маємо змогу переконатися, що місце України на ньому вкрай незначне.
250/ 23
Великобританія
Франція
Іспанія
Туреччина
Обсяг факторингових операцій (млн. Євро)
Рис.3.6. Ринок факторингу в Європі 2006р.
13,90%
0,80%
29,50%
14,30%
5%
447о
%
26,30%
Рис. 3.7. Питома вага факторингу 2006 р.
І навіть в цій, більш ніж скромній ніші, найбільша питома вага міжнародного факторингу, в розрізі банків, належить Райфайзенбанку Аваль.
Інші банки та факторингові компанії, 14,8
Рис.3.8. Питома вага міжнародного факторингу України (2006.)
А якщо врахувати товарну структуру експорту України, то можемо зробити висновки, що міжнародні факторингові операції ще не зайняли належного місця в обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
1 - Експортер постачає продукцію Імпортеру (поставки носять регулярний та стабільний характер) на умовах товарного кредиту.
2 - Банк отримує від Експортера документи, що підтверджують поставку продукції.
3 - Банк перевіряє ділову репутацію та платоспроможність Імпортера .
4 - Експортер отримує авансове фінансування згідно наданих документів
(до 90% вартості поставки).
5 - Банк відслідковує дотримання Імпортером умов оплати продукції згідно контракту.
6 - Імпортер оплачує поставку в строки, передбачені умовами товарного кредиту.
7 - Банк перераховує Експортеру залишок вартості поставки.
Рис. 3.9. Схема операції імпортного міжнародного факторингу
Ефект від впровадження міжнародного факторингу
Для експортера:
1. Отримання дострокового фінансування експортних поставок.
2. Мінімізація ризиків по експортній операції.
3. Вирішення проблеми недовіри до покупця (Імпорт-фактор в країні
покупця підтверджує його ділову репутацію та гарантує оплату поставок).
4. Перекладання роботи по стягненню проблемної дебіторської
заборгованості на Імпорт-фактора.
Для імпортера:
1. Отримання відстрочки платежу від іноземного постачальника.
2. Підтвердження Імпорт-фактором його ділової репутації перед іноземними
партнерами.
3. Формування позитивної історії розрахунків.
4. Отримання широких

 
 

Цікаве

Загрузка...