WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

2 100
Кредити, надані на фінансування поточної діяльності 3251 86,69 838 9 93, 1 117 65 93,6 16472 93,7 26121 92,4 327 84 86,7
Кредити, надані на фінансування інвестиційної діяльності 505 13,4 527 6,9 612 6,1 1100 6,3 215 1 7,6 458 7 12, 3
Аналіз валютного кредитування за видами діяльності .теж спонукає до висновку, що впродовж 1998-2003 pp. традиційно в структурі фінансування поточної діяльності домінували короткострокові кредити, проте, незважаючи на зростання обсягів зовнішньої торгівлі, для цього періоду характерною тенденцією є переважання обсягів валютного кредитування поточної діяльності, не пов'язаної із зовнішньоекономічним сектором (рис. 2.7.)
Рис. 2.7. Обсяги кредитів, наданих в іноземній валюті на фінансування поточної діяльності й експортно-імпортні операції [48, с.39]
Водночас позитивною тенденцією у використанні валютних коштів, залучених в економіку, є переважання довгострокових ресурсів банків, спрямованих на інвестиційні потреби позичальників (рис. 2.8.)
2001р 2002р 2003р 2004р 2005р 2006р
o Короткострокові Довгострокові
Рис.2.8. Структура кредитів, наданих на фінансування інвестиційної діяльності [48, с.39 ]
Серед позитивних тенденцій у валютному фінансуванні банками економіки зазначимо його зорієнтованість на реальний сектор економіки - впродовж 1996-2003 pp. понад 90% короткострокових кредитів, наданих в економіку, було спрямовано у її не фінансовий сектор: на нього в 2001-2005 pp. припадало близько 90% довгострокових кредитів у валюті. Тенденція змінилася в 2006 p., коли частка довгострокових валютних кредитів, спрямованих банками у реальний сектор економіки, знизилася до 72%. В останні роки швидше зростає довгострокове кредитування суб'єктів не фінансового сектору в іноземній валюті (рис. 2.9.)
Рис. 2.9. Динаміка обсягів вимог банків за коротко - та довгостроковими кредитами до суб'єктів не фінансового сектору в іноземній валюті [48, с.40]
Необхідно зазначити, що в досліджуваний період істотний позитивний вплив на динаміку довгострокового кредитування у валюті справили такі фактори, як сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура та фінансова стабілізація вітчизняної економіки. Забезпечення економіки довгими ресурсами для банку супроводжується значними ризиками, пов'язаними з труднощами їх оцінки в умовах економічної нестабільності, з браком механізмів їх страхування та переведенням невизначеності у ризик.
Таблиця 2.6.
Кредити, надані банками в економіку України в іноземній валюті,
за строками [48, с.40]
Період Короткострокові Довгострокові
Млн..грн.. Темпи зростання до попереднього року,
% Млн..грн.. Темпи зростання до попереднього року,
%
1998р. 1192 122 158 228
1999р. 1840 154 260 165
2000р. 2810 152 954 366
2001р. 4428 158 1643 172
2002р. 7157 160 1848 111
2003р. 9184 128 3344 181
2004р. 11497 125 6076 182
2005р. 12545 109 15727 259
2006р. 13711 109 23660 150
Аналіз динаміки довгострокового кредитування свідчить: у період 1998-2001 рр., який характеризувався нестабільними темпами зростання довгострокового кредиту, особливо негативно на створення довгих грошей банківською системою вплинула криза 1998р., що призвела до падіння темпів зростання довгострокового кредитування (табл. 2.7.).
Проведений нами аналіз засвідчує, що провідними факторами, які визначають особливості валютної складової структури кредитного портфеля банків, є стабільність національних грошей і цінові умови, що формуються на національному фінансовому ринку.
Зазначені структурні зрушення у валютному фінансуванні свідчать про тенденції щодо використання іноземної валюти на потреби, непов'язані з функціонуванням зовнішньоекономічного сектору та підтверджують наявність ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це свідчить про певну незрілість вітчизняної фінансової системи і її неповну відповідальність тим завданням, які постають перед національною економікою на сучасному етапі. Позитивні тенденції у зміні вказаної ситуації привнесли кредити надані банками України суб'єктам господарювання в 2005 році. Зокрема в добувну промисловість, на виробництво електроенергії та газу, оптову і роздрібну торгівлю.
Таблиця 2.7.
Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України на кінець 2004 року (за видами економічної діяльності) [20, с.85]
Види економічної діяльності В інозем валюті Короткострокових кредитів в інозем валюті Довгострокових кредитів в інозем валюті
Усього 37372 13711 23660
Кредити, надані суб'єктам господарювання 29220 12708 16512
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 1104 436 668
Рибне господарство 79 19 60
Добувна промисловість 1073 687 387
Обробна промисловість 10609 4585 6025
Виробництво електроенергії, газу та води 129 19 111
Будівництво 933 232 701
Оптова і роздрібна торгівля 11495 5816 5680
Готелі та ресторани 134 16 118
Транспорт 1259 389 869
Фінансова діяльність 344 84 261
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 1425 312 1113
Державне управління 11 3 9
Освіта 15 2 12
Охорона здоров'я та соціальна допомога 220 19 201
Колективні, громадські та особисті послуги 389 92 297
Послуги домашньої прислуги - - -
Екстериторіальна діяльність 0 - 0
Такий стан підтверджується значним відставанням темпів фінансування інвестицій у валюті від темпів зростання обсягів довгих грошей залучених банками навіть після макроекономічної стабілізації вітчизняної економіки. Так на протязі 2003-2004 p.p. залучення довгострокових ресурсів в іноземній валюті збільшилось в 56 разів, а фінансування інвестицій в валюті протягом цього ж періоду лише в 9 разів. Проте, хоча довгі інвестиційні ресурси формуються в незначних для економіки обсягах, позитивною тенденцією є те, що інвестиції в валюті з 2002 року зростають з випереджальною динамікою порівняно із швидкістю
Суб'єкти малого підприємництва сфери торгівлі, виробництва та послуг (ательє, майстерні, підприємства сфери харчування, перукарні, хімчистки, фотолабораторії, транспортні фірми і тому подібні):
- фізичні особи, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, як суб'єкти підприємницької діяльності,
- юридичні особи - підприємства приватної форми власності, будь-якої організаційно-правової форми господарювання, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 1 000 000 ЄВРО при цьому доля державної власності яких не повинна перевищувати 25%.
Юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають статус "малого підприємства", приватним підприємцям, які знаходяться на загальній системі оподаткування, банк може надавати мікро кредити.
Мікро клієнти для отримання мікро кредитів в банку повинні відповідати наступним вимогам:
- фактично займатися підприємницькою

 
 

Цікаве

Загрузка...