WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

про означену залежність.
Таблиця 2.1.
Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України (за видами валют та строками) [20, с.85]
Період В іноземній валюті Кредитів
Короткострокових в інозем. валюті Довгострокових в інозем. валюті
УСЬОГО
1991 - -
1992 3 3 -
1993 21 21 -
1994 359 359 -
1995 1049 980 69
1996 1350 1192 158
1997 2100 1840 260
1998 3756 2801 954
1999 6071 4428 1643
2000 9006 7157 1848
2001 12528 9184 3344
2002 17572 11497 6076
2003 28272 12545 15727
2004 37372 13711 23660
2005 37406 13540 23866
Суб'єкти господарювання
1995 1040 971 68
1996 1347 1189 158
1997 2097 1839 258
1998 3723 2770 953
1999 6015 4372 1642
2000 8859 7015 1843
2001 12098 8760 3338
2002 16231 10870 5361
2003 23290 11659 11631
2004 29220 12708 16512
2005 29330 12390 16939
В структурі вимог банків за кредитами наданими в інвалюті за період 2002-2005 p.p. суб'єктам господарювання спостерігається чітка тенденція до зростання питомої ваги довготермінових кредитів у всьому об'ємі виданих банківських позик. Якщо у 2002 році це складало 33%, то в 2005 р. це 56,7%. Це свідчить про сталість банківської системи і стійкі темпи економічного зростання. Одночасно з цим зростання інфляційних очікувань протягом другої половини 90-х років активізувала ринок кредитів в іноземній валюті, а в 2003 році зумовило тенденцію випереджальної динаміки валютних кредитів.
Ціна запозичення є ще одним фактором який формує динаміку запозичення в іноземній валюті. Зниження ставок впродовж 1998-2004 p.p. майже вдвічі - з 20% до 11,6% - було ваговим фактором активізації валютних кредитів.
Як бачимо з таблиці в останній період часу спостерігається тенденція до відносної стабілізації відсоткових ставок за кредитами наданими суб'єктам підприємницької діяльності в іноземній валюті. Це свідчить про позитивні явища в економіці України.
На характер перерозподілу банками валютних коштів .значно вплинула лібералізація регулювання валютного ринку, скасування низки обмежень на кредитування у валюті.
Рис. 2.5. Динаміка показників інфляції та обсягів кредитування в іноземній валюті [48, с.38]
Таблиця 2.2.
Процентні ставки банків України за кредитами та депозитами (у розрізі валют) [20, с.57]
Період Кредити Депозити
Усього у тому числі Усього у тому числі
у нац. валюті в інозем. валюті
в інозем. валюті
2003 16,8 19,5 11,2 7,8 6,9
2004 15,5 17,8 12,3 7,4 6,3
2005 15,0 18,3 12,3 9,2 7,9
Таблиця 2.3.
ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА КРЕДИТАМИ (у розрізі валют) [20, с.57]
Період Усього У тому числі у доларах СІЛА
Усього
2005 14,6 12,2
Суб'єктам господарювання
2005 14,4 12,0
Прийняття рішення про відміну обмежень на позички фізичним особам у 1999р. сприяло збільшенню обсягів довгострокового кредитування громадян у 2000р., а зростання ринку нерухомості - значним структурним зрушенням; у 2002 році довгострокове кредитування фізичних осіб у валюті збільшилося у 113 разів і становило 55,2% від усіх наданих їм валютних позичок; у 2003 році ця тенденція набула подальшого розвитку, і частка довгострокових кредитів у валюті зросла до 82% (табл. 2.4.)
Зазначені структурні зрушення у валютному фінансуванні свідчать про тенденції щодо використання іноземної валюти на потреби, не пов'язані з функціонуванням зовнішньоекономічного сектору та, на нашу думку, підтверджують наявність ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це свідчить про певну незрілість вітчизняної фінансової системи, її неповну відповідність тим завданням, які постають перед національною економікою на сучасному етапі.
Таблиця 2.4
Розподіл кредитів, наданих банками в економіку України в іноземній валюті, за позичальниками [48, с.38]
Види ресурсів 1998р 2001 р 2002 р 2003 р 2004 р 20054 р
Млн. грн. % Млн грн. % Млн грн. % Млн грн. % Млн грн. % Млн грн. %
Усього кредитів, наданих економіку 3756 100 9006 100 12528 100 17572 100 28272 100 37372 100
Кредити, надані суб'єктам господарювання 3723 99,1 8858 98,4 12098 96,6 13236 92,4 23290 82,4 29220 78,2
Кредити, надані фізичним особам 33 0,9 147 1,6 430 3,4 1341 7,6 4982 17,6 8151 21,8
Кредити, надані суб'єктам господарювання
госгосподарювання 3723 100 88587 100 12098 100 16231 100 23290 100 29220 100
В тому числі: - короткострокові
- довгострокові 2770
953 74,4
25,6 15
1843 79,2
20,8 8760
3338 72,4
27,6 10870
5361 67
33 659
631 50
50 12708
16512 43,5
56,5
Кредити, надані фізичним особам
33
100
147
100
430
100
1341
100
4982
100
8151
100
В тому числі:
- короткострокові
- довгострокові
32
1
99,9
0,1
142
5
96,5
3,5
424
6
98,6
1,4
627
714
46,8
55,2
886
96
17,8
82,2
1003
7148
12,3
77,7
Такий стан підтверджується значним відставанням темпів фінансування інвестицій у валюті від темпів зростання обсягів довгих грошей, залучених банками навіть після макроекономічної стабілізації вітчизняної економіки. Так, упродовж 2002-2005 pp. залучення довгострокових ресурсів у іноземній валюті збільшилися в 56 разів, а фінансування інвестицій у валюті протягом цього ж періоду - лише у 9 разів. Проте хоча довгі інвестиційні ресурси формуються в незначних для економіки обсягах, позитивною тенденцією, безумовно, є те, що інвестиції у валюті з 2002 р. зростають із випереджальною динамікою порівняно зі швидкістю збільшення обсягів кредитів, які спрямовуються на поточні потреби (рис. 2.6.)
Рис.2.6. Динаміка банківського фінансування в іноземній валюті поточної та інвестиційної діяльності [48, с.39]
Зазначена тенденція свідчить про поступову переорієнтацію банків на зростання попиту на інвестиційні ресурси відповідно до потреби фінансування процесів оновлення матеріальної бази суспільного виробництва. Однак темпи структурних зрушень у перерозподілі валютних ресурсів не можуть забезпечити процеси модернізації через незначні обсяги ресурсів, що спрямовуються на фінансування інвестицій. Попри те, що впродовж останніх п'яти років вони зросли у 4 рази та становили в 2004 році близько 4 млрд. грн., потреба вітчизняної економіки у подібних фінансових ресурсах є на порядок більшою (табл. 2.5.)
Тому постає проблема щодо створення умов для закріплення позитивних тенденцій та забезпечення їх розвитку.
Таблиця 2.5
Кредити, надані банками в економіку України в іноземній валюті,
за призначенням [48, с.39]
Види ресурсів 1998 р. 2001 р
р 2002 р
р 2003 р
р 2004 р
р 2005р.
р
Млн. грн. % Млн грн. % Млн грн. % Млн грн. % Млн грн. % Млн грн. %
Усього кредитів, наданих в економіку 3756 100 900 6 100 125 28 100 175 72 100 28272 100 373

 
 

Цікаве

Загрузка...