WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

кругообігу, тобто, як правило,
після реалізації продукції у позичальника з'являється можливість повернути
кредит. Цей кругообіг не перевищує одного року. Тому позички, вкладені в
оборотний капітал, належать до короткострокових. Якщо позичка
використовується для придбання обладнання, транспортних засобів та інших
видів основних фондів, то кошти для її погашення будуть отримані в процесі
тривалого періоду експлуатації, тобто понад один рік, тому тут потрібен
довгостроковий кредит. Банк повинен запропонувати клієнтові той вид
кредиту, що найбільше відповідає характеру операції, що кредитується.
2. Успіх кредитної операції значною мірою залежить від правильно
встановленого терміну кредитування. Якщо кредитною угодою будуть
передбачені дуже напружені строки, то позичальник може втратити капітал, що
безпосередньо призведе до спаду виробництва. Якщо ж будуть встановлені
дуже ліберальні строки та умови погашення позички, то позичальник деякий
час користуватиметься неконтрольованими банком коштами. Термін кредиту -
важливий засіб конкурентної боротьби на світових ринках. Розрізняють повні
та середні строки.
3. Неабияке значення у структуризації позички має правильне
визначення її розміру. Зниження суми позички може призвести до порушення
строків повернення, оскільки кредитна операція не буде здійснена в строк, а
завищення - до нецільового використання частини позички. Сума позички
звичайно повинна бути в межах вартості витрат, що кредитуються.
4. Повернення кредиту може здійснюватися різними способами:
одночасним внеском по закінченні строку позички; рівномірними внесками
протягом усього періоду дії кредитної угоди; шляхом спрямування виручки від
реалізації продукції на повернення позички. У разі повернення кредиту
рівномірними внесками розробляється графік повернення згідно зі строком
оборотності того виду капіталу, на формування якого була надана позичка.
5. Більшість банківських позичок надається під відповідний вид
забезпечення. Визнаючи цей елемент структури позички, працівник банку
повинен керуватися традиціями, що склались у банківський практиці.
6. Велика увага при структуризації позички приділяється вартості
кредиту, що складається з процентної ставки, комісії за видачу та оформлення
кредиту та інших елементів. При визначенні величини процентної ставки
необхідно врахувати фактори, що властиві конкретній кредитній операції, її
місцю та часу. Тут банку необхідно звернути увагу на всю гаму своїх
взаємовідносин з клієнтом. Якщо ці відносини різносторонні, мають широкі
масштаби (наприклад, клієнт зберігає значний стабільний залишок на своєму
рахунку, користується різноманітними банківськими послугами), в результаті
чого банк отримує додатковий дохід, то він повинен прагнути зберегти та
закріпити відносини з клієнтом. Таким клієнтам можна встановити пільговий
процент по позичці.
Четвертий етап. Переговори про складання кредитної угоди з клієнтом.
У процесі четвертого етапу клієнта знайомлять з умовами майбутньої кредитної операції (процентна ставка, комісія, забезпечення тощо). Ці пропозиції можуть суттєво відрізнятися від умов, що містяться в кредитній заявці клієнта. Зближення позиції банку і клієнта та досягнення компромісу є кінцевою метою переговорів.
Після того, як узгоджені всі умови кредитної операції, кредитний інспектор готує висновок. Цей документ подається кредитному комітету для затвердження. Одночасно підписується кредитна угода.
П'ятий етап. Відкриття позичкового рахунка і надання кредиту.
З метою контролю за своєчасним погашенням кредиту та забезпеченням нарахування процентів видача позичок проводиться з окремих позичкових рахунків. Кредит може надаватися одночасно або частинами в строки, обумовлені кредитною угодою. Надана позичка може зараховуватися на розрахунковий рахунок, окремий депозитний рахунок позичальника, депонуватись на рахунках "Чекові книжки", "Акредитиви", переводитись як платіж на рахунки господарських партнерів позичальника, використовуватись в іншому порядку, визначеному кредитною угодою.
Надання позички оформлюється розпорядженням кредитного відділу банку своїй бухгалтерії про відкриття позичкового рахунка. У разі необхідності в запозичених коштах клієнт надає банку платіжні доручення, що сплачуються з позичкового рахунка. Платежі проводяться в розмірі суми, що обумовлена кредитною угодою. При разовій видачі позичка може оформлятися заявою клієнта, що містить, крім прохання клієнта розпорядження кредитного відділу банку своїй бухгалтерії на видачу позички та меморіальний ордер.
Якщо в процесі кредитування змінилися умови здійснення кредитованого проекту і це призвело до додаткової потреби в коштах, банк може задовольнити цю потребу на умовах укладання додаткової кредитної угоди.
Шостий етап. Погашення позички.
Порядок та конкретні строки погашення кредиту передбачаються кредитною угодою. Якщо позичка надається не одночасно, а в міру здійснення видатків, то суми і строки її повернення можуть оформлятися строковим зобов'язанням. При настанні строку повернення позички, що оформлена строковим зобов'язанням, позичальник повинен надати банку доручення на списання відповідної суми зі свого рахунка для сплати боргу.
Як уже зазначалось, повернення позички може здійснюватись одночасно чи траншами (частинами). У першому випадку весь борг по позичці повинен бути повернутим у день настання строку погашення кредиту. У другому - встановлюється періодичність повернення позички. Можливе дострокове повернення позички за узгодженням сторін (банку і позичальника).
Банк може надавати клієнту відстрочку погашення позички. Це допускається в окремих випадках при виникненні у позичальника тимчасових фінансових труднощів. Така відстрочка надається на обумовлений банком період під підвищений процент і повинна бути зазначена у кредитній угоді.
Якщо в день повернення позички у позичальника немає коштів для сплати боргу, банк своїм розпорядженням стягує кредит шляхом реалізації свого права на заставу чи переведення строкової заборгованості на рахунок прострочених позичок. Процентна ставка за простроченими кредитами, як правило, збільшується вдвічі.
Процес кредитування включає контроль з боку банку за виконанням умов кредитної угоди. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником процентів за користування позичкою. Оскільки по кожній позичці існує неповернення боргу внаслідок непередбачених обставин, банк прагне надавати кредити найнадійнішим клієнтам. Однак, він не повинен упускати можливості розвивати свої позичкові операції і за рахунок надання позичок, що пов'язані з підвищеним ризиком, оскільки вони приносять вищий
ДОХІД.
Динаміка вимог банків за кредитами наданими в економіку впродовж 1991-2005 p.p. свідчать

 
 

Цікаве

Загрузка...