WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) - Курсова робота

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) - Курсова робота

аналізованому та базовому році:
Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Сстр + Сін (1)
де
Ст - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн;
Сзр - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн;
Сскл - складські витрати, тис.грн;
Секспед - експедиторські витрати, тис.грн;
Сстр - страхові витрати, тис.грн;
Сін - інші витрати, тис.грн.
Сн 2006 = 1199,037 + 545,0166 + 109,0038 + 174,4059 + 43,60178 + 109,0038 = 2180,0688 тис.грн;
Сн 2005 = 1031,808 + 543,0571 + 271,5279 + 260,6677 + 65,1666 + 54,3057 = 2226,53237 тис.грн.
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році:
Сзт імп = Ск + Сн + Са + См (2)
де
Ск - контракта вартість імпортної сировини, тис.грн;
Сн - накладні витрати, тис.грн;
Са - акцизні збори, тис.грн;
См - мито і митні збори, ти.грн.
Сзт імп 2006 = 13080,4 + 2180,0688 + 32,70102 + 76,3028 = 15369,471 тис.грн;
Сзт імп 2005 = 15205,6 + 2226,53237 + 32,5833 + 70,59801 = 17535,31368 тис.грн.
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році:
ВРекс г = (3)
де
ВРекс к - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн;
Ккв - коефіцієнт кредитного вливу.
ВРекс г 2006 = = 51974,6 тис.грн;
ВРекс г 2005 = = 49978,076 тис.грн.
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році:
ВРімп = Цімп * Nімп (4)
де
Цімп - середня ціна імпорту, тис.грн;
Nімп - кількість імпорту, т.
ВРімп 2006 = 11,44505 * 2180,067 = 24950,976 тис.грн;
ВРімп 2005 = 10,86153 * 2389,094 = 25953,094 тис.грн.
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році:
Сзт екс = Свир + Спв (5)
Сзт екс 2006 = 43601,33 + 5450,168 = 49051,498 тис.грн;
Сзт екс 2005 = 48875,14 + 5430,571 = 54305,711 тис.грн.
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році:
Пімп = ВРімп - Сзт імп (6)
де
ВРімп - виручка від імпорту;
Сзт імп - витрати на імпорт.
Пімп 2006 = 24950,976 - 15369,471 = 9581,505 тис.грн;
Пімп 2005 = 25953,094 - 17535,31368 = 8417,78032 тис.грн.
7. Прибуток від екпорту в аналізованому та базовому році:
Пекс = ВРекс г - Сзт екс (7)
де
ВРекс г - виручка від експорту за готівку;
Сзт екс - витрати на експорт.
Пекс 2006 = 51974,6 - 49051,498 = 2923,102 тис.грн;
Пекс 2005 = 49978,076 - 54305,711 = -4327,653 тис.грн.
8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році:
Векс-імп = Сзт екс + Сзт імп (8)
де
Сзт екс - витрати на експорт;
Сзт імп - витрати на імпорт.
Векс-імп 2006 = 49051,498 + 15369,471 = 64447,969 тис.грн;
Вексімп 2005 = 54305,711 + 17535,31368 = 71841,02468 тис.грн.
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій:
Пекс-імп = Пекс + Пімп (9)
де
Пекс - прибуток від експорту;
Пімп - прибуток від імпорту.
Пекс-імп 2006 = 2923,102 + 9581,505 = 12504,607 тис.грн;
Пекс-імп 2005 = -4327,635 + 8417,78032 = 4090,14532 тис.грн.
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році:
Езед = * 100% (10)
де
Пекс-імп - прибуток від експортно-імпортних операцій;
Векс-імп - експортно-імпортні витрати.
Езед 2006 = * 100 % = 19,4189%;
Езед 2005 = * 100% = 5,693%.
Отримані результати зводимо в таблицю 2.
Таблиця 2
Величина Відхилення
Показники
Індекс
Одиниця виміру Аналізована
2006 р.
Базова
2005 р.
Абсолют
не Відноснне %
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД
Езед
%
19,418
5,693
13,725
341
Прибуток від експортно-імпортних операцій
Пекс-імп
тис.грн.
12504,607
4090,145
8414,461
305
Експортно-імпортні витрати Векс-імп тис.грн. 64447,969 71841,024 -7393,055 89
Прибуток від експорту Пекс тис.грн. 2923,102 -4327,635 7250,737 -67
Прибуток від імпорту Пімп тис.грн. 9581,505 8417,780 1163,724 113
Витрати на експорт Сзт екс тис.грн. 49051,498 54305,711 -5254,213 90
Витрати на імпорт Сзт імп тис.грн. 15369,471 17535,313 -2165,842 87
Виручка від експорту за готівку ВРекс г
тис.грн. 51974,6 49978,076 1996,524 103
Виручка від імпорту ВРімп тис.грн. 24950,976 25953,094 -1002,118 96
Коефіцієнт кредитного впливу
Ккв
част.од.
1,114
1,110
0,004
100
Виручка від експорту за умов комерційного кредиту
ВРекс к
тис.грн.
57938,01
55509,45
2428,56
104
Виробнича
собівартість Свир тис.грн. 43601,33 48875,14 -5273,81 89
Позавиробничі витрати Спв тис.грн. 5450,168 5430,571 19,597 100
Середня ціна імпорту Цімп тис.грн. 11,445 10,861 0,584 105
Кількість імпорту Nімп т. 2180,067 2389,451 -209,384 91
Контрактна вартість сировини Ск тис.грн. 13080,4 15205,6 -2125,2 86
Накладні витрати Сн тис.грн. 2180,068 2226,532 -46,463 97
Акцизні збори Са тис.грн. 32,701 32,583 0,118 100
Мито і митні збори См тис.грн. 76,302 70,598 5,704 108
Транспортні витрати за базисом
постачання
Ст
тис.грн.
1199,037
1031,808
167,229
116
Вантажно-
розвантажувальні
витрати
Сзр
тис.грн.
545,016
543,057
1,959
100
Складські витрати Сскл тис.грн. 109,003 271,527 -162,524 40
Експедиторські витрати Секспед тис.грн. 174,405 260,667 -86,262 66
Страхові витрати Сстр тис.грн. 43,601 65,166 -21,565 66
Інші витрати Сін тис.грн. 109,003 54,305 54,698 200
Виходячи із зведених у таблицю 3 результатів можна зробити висновок, що ефективність ЗЕД ВАТ "Вероніка" у 2006 році є вищою, ніж у 2005 році, оскільки вона склала в загальному 19% навідміну від останньої, що становила лише 5%, тобто абсолюне відхилення дорівнює 13%, а відносне аж - 341%. Це означає, що в аналізованому році ВАТ "Вероніка" від експортно-імпортних операцій отримало набагато більший прибуток - 12504,607 тис.грн, ніж в базовому - 4090,145 тис.грн, тому що прибутки окремо від експорту (2923,102 тис.грн) та від імпорту (9581,505 тис.грн) у 2006 році були однозначно більшими, ніж прибутки від експорту (-4327,635 тис.грн) та від імпорту (8417,780 тис.грн) у 2005 році. Це пояснюється тим, що ВАТ "Вероніка" у 2005 році мало більші експортно-імпортні витрати (71841,024 тис.грн), ніж у 2006 році (64447, 969 тис.грн).
Отже, товариству для кращих результатів ефективності ЗЕД необхідно якомога раціональніше здійснювати витрати на

 
 

Цікаве

Загрузка...