WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) - Курсова робота

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ "Вероніка")
Зміст
Вступ.......................................................................................................................3
1. Основи організації експортної діяльності підприємства...............................5
1.1. Основні поняття..........................................................................................5
1.2. Основні методи операцій з експорту........................................................9
1.3. Організація експортних операцій...........................................................10
1.4. Регулювання експорту.............................................................................12
2. Здійснення експортної операції ВАТ "Вероніка"........................................13
2.1. Характеристика ВАТ "Вероніка"...........................................................13
2.2. Встановлення контакту з іноземним пертнером..................................16
2.3. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту.............17
2.4. Підготовка проекту контракту...............................................................24
2.5. Проведення переговорів та укладання контракту................................25
2.6. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ "Вероніка"..........................................26
3. Пропозиції щодо покращення здійснення експортних операцій ВАТ "Вероніка"......................................................................................................................32
Висновок...............................................................................................................34
Список використаної літератури.......................................................................36
Додатки.................................................................................................................38
Вступ
Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
Сучасний етап світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, яких обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних та ін.).
Поступова інтеграція України у світову господарську систему привела до того, що в даний час у зовнішньоекономічній діяльності беруть участь тисячі підприємців, підприємств і чиновників, більшість з яких не мають уявлення про про особливості її здійснення. Тому важливо чітко розуміти зміст поняття "зовнішньоекономічна діяльність".
Отже, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземного суб'єкта господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.
Міжнародний обмін товарами економічно доцільний для країн, якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше суспільної праці, ніж по-
винна була б витратити на виробництво товарів замість імпортованих на суму, яка виручена від експорту.
ЗЕД поняття багатогранне, воно включає наступні види діяльності:
" експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
" надання суб'єктами ЗЕД України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;
" наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземноми суб'єктами господарської діяльності;
" міжнародні фінансові операції та операції між суб'єктами ЗЕД;
" спільна підприємницька діяльність між вітчизняними та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
" підприємницька діяльність, пов'язана із наданням патентів, ліцензій, ноу-хау, торговельних марок;
" товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
" орендні, в тому числі й лізингові операції.
Отже, виходячи із вище сказаного, метою даної курсової роботи є:
- розкриття теорії організації експортної діяльності підприємства;
- характеристика зовнішньоекономічної діяльності конкретного підприємства;
- ознайомлення із екпортною діяльністю конкретного підприємства, оцінка її ефективності;
- вказати шляхи підвищення ефективності здійснення експортної діяльності конкретним підприємством.
1. Основи організації екпортної діяльності підприємства
1.1. Основні поняття
Експорт - це продаж продукції (робіт, послуг) іноземним господарюючим суб'єктам та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання прибутку від виробничої або інших видів господарської діяльності.
Всі країни намагаються стимулювати власного товаровиробника до експорту продукції, заохочуючи наданням:
- субсидій;
- податкових пільг;
- кредитів під незначні відсотки;
- юридичної, політичної ті іншої підтримки.
Експортна операція - це комерційна діяльність, пов'язана із продажем та вивезенням за кордон товарів (робіт, послуг) для передачі їх у власність іноземному конрагенту.
В умовах ЗЕД здійснюються наступні види експортних операцій:
1) поставки експортного товару за готівкою;
2) експорт робіт і експорт послуг;
3) експорт товарів в рахунок міжурядових угод;
4) експорт товарів за рахунок державного кредиту, наданого країні іноземного покупця;
5) експорт товарів на умовах державного або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу;
6) експорт товарів на умовах компенсаційної угоди;
7) експорт товарів на умовах бартерної угоди;
8) експорт товарів за рахунок надання допомоги.
Експорт товару оформляється контрактом, один примірник якого зберігається в головного бухгалтера, котрий контролює стан розрахунків. У контракті обов'язково вказується порядок розрахунків готівкою або в кредит, тобто із розстрочкою платежу.
Якщо ініціатива початку переговорів належить експортеру, то він заявляє про бажання укласти договір купівлі-продажу на визначених умовах шляхом розсиланняініціативних пропозицій (оферт).
Тверда оферта - пропозиція, яка відправляється тільки одному можливому покупцю на дану партію товару із вказанням терміну, протягом якого продавець є зв'язаним своєю пропозицією та не може зробити аналогічну пропозицію іншому покупцю.
Вільна

 
 

Цікаве

Загрузка...