WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в У - Реферат

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в У - Реферат

наприклад, інвестування цінних паперів неіснуючої корпорації чи підставної дочірньої компанії, яку будь-яка ТНК може легко зареєструвати з мінімальними витратами, і при цьому не несе відповідальності відповідати за її зобов'язаннями нічим, крім уже зробленого внеску у статутний фонд. Аналогічно ніщо не заважає інвестувати за номінальною вартістю цінні папери збиткової компанії, акції якої реально нотуються значно нижче від номіналу.
Статистичний аналіз галузевої структури прямих іноземних інвестицій в еко-номіку України, відображений у таблиці 2, підтверджує припущення, що головною метою інвестування в Україну на сучасному етапі є використання її ринку для отримання швидкого прибутку. Про це свідчить, зокрема, стабільно висока (на рівні 15-20%) частка харчової промисловості та внутрішньої торгівлі (що у 2000 р. сягнула 18,8%)- адже ці галузі, не вимагаючи зв'язування коштів компанії, дозволяють отримувати прибутки за рахунок швидкого обороту. Для порівняння: сумарна частка капіталомістких галузей машинобудування та металообробки протягом практично усього аналізованого періоду не перевищувала 10% (за винятком 1999 p., коли цей показник сягнув 10,9% за рахунок інвестицій Daewoo) і лише і починаючи з 2002 р. вона сягнула 14% . Водночас частка інвестицій у хімічну промисловість настільки мала, що у певні роки вона навіть не враховувалася у статистичній звітності, що знайшло своє відображення у таблиці 2. Крім того, статистичний аналіз підтверджує й інший аргумент на користь припущення про значну схильність "інвесторів" (а відповідно, і їх українських І партнерів) до фінансових зловживань та відмивання коштів шляхом активного залучення офшорних компаній. Навіть просте ранжування країн походження прямихіноземних інвестицій в економіку України дозволяє виявити у десятці найбільших інвесторів чотири офшорні зони: Кіпр, Ліхтенштейн, Швейцарію та Британські Віргінські острови. При цьому якщо потужні швейцарські інвестиції ще можна якоюсь мірою пояснити високим розвитком швейцарської економіки і (прикладом чого може слугувати діяльність в Україні швейцарської ТНК Nestle), то економіки трьох інших названих держав є явно заслабкими для здійснення настільки потужних інвестицій власними силами. Досить сказати, що інвестиції1999 та 2000 pp. за обсягом майже не поступалися інвестиціям із багатої на інвестиційні ресурси британської економіки (147,2 до 229,5 млн. дол. США у 1999 p., 176,8 до 299,4 млн. дол. США у 2000 р. та 381 до 686,1 млн. дол. США 2004 р.).
Таблиця 2. Прямі іноземні інвестиції в економіку України за галузями.
Загальний обсяг 1997 1998 1999 2000 2002 2003
кінець року за галузями тис. дол. - % . тис. дол. % тис. дол. % тис. дол. % Тис. дол. % тис. дол. %
Харчова промисловість 422100 20,6 - - 662400 20,4 775500 20,1 852261,15 16 988275,39 14.8
Внутрішня торгівля 337600 16,4 438700 15,8 557700 17.2 727800 18,8 854831,27 16 996301,96 15
фінанси, кредит, страхування і пенсійне забезпечення 174100 8,5 197200 7,1 198500 6.1 248100 6.4 433323,85 8.1 490914,61 7.3
Машинобудування і металообробка 168700 8,2 - - 354800 10.9 347600 9 750245,81 14 935287.99 14
хімічна промисловість 141200 6,9 - - - 217700,25 4 319299,14 4.8
будівництво 90600 4,4 115000 4.1 - - 156732,09 2.9 195541.09 3
транспорт та зв'язок - - 148400 5.3 - - 382010.8 7,1 524832,06 7.9
Охорона здоров'я, фізична культура та соц. забезпечення - - 111800 4 - - 118986,07 2,2 128870.95 2
Нільське господарство - - 59500 2,1 - - 108482,36 2 179404,27 2,7
Паливна промисловість - - . - 189500 5,8 227000 5,9 194889.61 3.6 186604 2,8
Таблиця З
Прямі іноземні інвестиції в економіку України за країнами, тис. дол. США
Країна Рік
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Загальний обсяг 1438236,53 2053818.59 2810678.58 3281781,71 3874964,18 4406173,27 5471815.72 6657557.96
У т.ч. США 381200 509700 589500 635800 639488.96 730868.82 890608 1074777.12
Нідерланди 214000 264100 301000 361800 362237.96 370217.64 396314.72 463890.37
Німеччина 184700 231800 287700 237900 240889.41 249505.51 317737,86 441407.56
Росія 150400 186900 243400 314300 286567.37 295133.52 323191.41 377646.34
Великобританія 149900 209200 229500 299400 312002.48 420423,03 534041,46 686107.76
Корея - 186200 171200 170400 170356.14 170427.30 - -
Кіпр 125600 149600 196300 372600 377713.97 478046.00 672146.25 779218.72
Ліхтенштейн 123400 85400 - - 75321,31 75944.06 - -
Швейцарія - 89800 133100 169300 163263,72 193138,85 - -
Віргінські острови - - 147200 176800 192764,40 248217.97 346143,81 381041.85
Загальна частка офшорних інвестицій 0.17 0.16 0.17 0,22 0,21 0,23 18,6* (неповна!) 17.4* (неповна!)
Водночас інвестиції з Кіпру (визнаного лідера з відмивання коштів з
НД) у 2000 р. за своїми обсягами (372,6 млн. дол. США) перевищили інвестиції
Україну британських, німецьких та голландських компаній (299,4; 237,9 та
61,8 млн. дол. США відповідно), поступаючись лише американським компаніям
535,8 млн. дол. США). При цьому інвестиції з Кіпру за своїм обсягом становили
лише половини (58,6%) американських інвестицій. Ця тенденція ще більш
посилилась, зокрема, у 2004 p., коли Кіпр майже вдвічі випередив Німеччину та
Нідерланди (779,2 до 441,4 та 463,9 млн. дол. США відповідно), а його інвестиції
сягнули 72% від американських (рекордним щодо цього став 2003 р. - 75,47%).
Загалом же інвестиції лише з чотирьох найпотужніших офшорних зон протягом аналізованого періоду становили від 16 до 23% усіх прямих іноземних інвестицій в українську економіку, тобто частка всіх офшорних зон в обсягу ПП ще більшою. Візуальне падіння частки офшорних інвестицій у 2002-2003 pp. пояснюється винятково неповнотою статистичних даних, оскільки "відставання" частки попередніх років на 2-4% легко нівелюється поправкою на не включені ці роки до переліку Ліхтенштейну та Швейцарії (частки у попередньому періоді 7 та 4,4% відповідно)
Водночас варто звернути увагу і на те, що ряд країн, які традиційно (актуються як "не офшорні" (зокрема, Нідерланди та Великобританія), передбачають суттєві пільги для зареєстрованих у них іноземних компаній, а отже, їм також притаманні певні елементи "офшорності". Тому на підставі проведеного аналізу (водиться констатувати орієнтацію значної частини іноземних інвесторів в Україні і відмивання коштів та певні фінансові зловживання.
Тож хибне уявлення про те, що саме іноземний інвестор принесе із собою цивілізовані правила" бізнесу, що у

 
 

Цікаве

Загрузка...