WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок” - Курсова робота

відповідальності посадових осіб товариства;
7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
9) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
10) виключення учасника з товариства;
11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;
12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;
13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства. Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть бути
віднесені й інші питання.
З питань, зазначених у пунктах 1, 2 і 10, у вищому органі необхідна одностайність. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді). Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як два рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, що потребують одностайності, - всі учасники. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваженнями цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб, її діяльність регламентовано ст. 63 Закону України "Про господарські товариства" -
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ "ПРОЛІСОК "
Оцінку ефективності ТзОВ "Пролісок" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2002 - 2003 pp. Основні показники експортно-імпортних операцій ТзОВ "Пролісок" наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "Пролісок"
протягом 2002 - 2003рр.
Звітний період
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства 2002р. 2003р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. 13888,2 11899,81
2 Акцизні збори, тис.грн. 29,76031 29,74955
3 Мито і митні збори, тис.грн. 64,48147 69,41599
4 Транспортні витрати, тис.грн. 942,4131 1090,816
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн. 496,0072 495,8254
6 Складські витрати, тис.грн. 248,003 99,16553
7 Експедиторські витрати, тис.грн. 238,0837 158,6646
8 Страхові витрати, тис.грн. 59,52063 39,66644
9 Інші витрати на ЗЕД, тис.грн. 49,60013 99,16553
10 Виробнича собівартість продукції, тис.грн. 44640,65 39666,03
11 Позавиробничі витрати, тис.грн. 4960,072 4958,255
12 Ціна імпорту, тис.грн. 9,9205 10,41206
13 Кількість імпорту, тис.грн. 2182,432 1983,302
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис.грн. 1,014448 1,014125
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис.грн. 50700,16 52708,73
Оцінку ефективності ТзОВ "Пролісок " здійснюємо в такій послідовності: 1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
CH = CT + СЭР + Сскл + СЕКСПЕД + ССТР + Сщ (1), Де
Ст- транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн. СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн. Сскл - складські витрати, тис.грн. СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн. ССТР - страхові витрати, тис.грн. Сщ - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН2ооз= 1090,816+495,8254+99,16553+158,6646+39,66644+99,16553 = 1983,304
(тис.грн.)
СН2оо2= 942,4131+496,0072+248,003+238,0837+59,52063+49,60013 = 2033,628
(тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
Сзт Імп = CK + CH + ?A + CM (2), Де
Ск - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн. Сн - накладні витрати, тис.грн. СА - акцизні збори, тис.грн. CM - мито і митні збори, тис.грн.
Сзт Імп2003 = 11899,81+1983,304+29,74955+69,41599 = 13982,28 (тис.грн.) С3тімп2оо2 = 13888,2+2033,628+29,76031+64,48147 = 16016,07 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
:к ВРвкс г = (3),
KKB Де
ВРвкс к - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
Ккв - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
52708,73
ВРЕксг20оз = =51974,6 (тис.грн.)
1,014125
50700,16
ВРЕКсг2оо2 =----------------- = 49978,06 (тис.грн.)
1,014448
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІмп = ЦІмп х NIMH (4), Де
ЦІмп - середня ціна імпорту, тис.грн. - кількість імпорту, т.
ВРІмп2ооз = 10,41206x1983,302 = 20650,25 (тис.грн.) ВРІмп 2002 = 9,9205x2182,432 = 21650,81 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
Сзт ЕКС = СВИР + Спв (5), Де
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн. Спв - позавиробничі витрати, тис.грн.
СзтЕкс2ооз = 39666,03+4958,255 = 44624,29 (тис.грн.) С3ТЕКС2002 = 44640,65+4960,072 - 49600,72 (тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
= ВРІмп - Сзт Імп (6),
де,
ВРшп - виручка від імпорту, тис.грн.
Сзт Імп - витрати на імпорт, тис.грн.
2003 = 20650,25 - 13982,28 = 6667,975 (тис.грн.)2002 = 21650,81 - 16016,07 = 5634,741 (тис.грн.)
7.Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС ~ ВРЕКс г - Сзт ЕКС (7), де
ВРвкс г - виручка від експорту за готівку, тис.грн. Сзт ЕКС - витрати на експорт, тис.грн.
ПЕКС 2003 = 51974,6 - 44624,29 = 7350,316 (тис.грн.) ПЕКС2002 = 49978,06 - 49600,72 = 377,3406 (тис.грн.)
8.Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = Сзт ЕКС + Сзт Імп (8), Де
Сзт ЕКС - витрати на експорт, тис.грн. Сзт Імп - витрати на імпорт, тис.грн.
ВЕкс-Імп2ооз = 44624,29+13982,28 = 58606,56 (тис.грн.) ВЕКС-ІМП 2002 = 49600,72+16016,07 = 65616,79 (тис.грн.)
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базове році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + Пщп (9), Де
ПЕКС - прибуток від експорту, тис.грн. - прибуток від імпорту, тис.грн.
ПЕКс-Імп20оз = 7350,316+6667,975 = 14018,29 (тис.грн.) ПЕКС-ІМП2002 = 377,3406+5634,741 = 6012,082 (тис.грн.)
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
ПЕКС-ІМП ЕЗЕД = ------------------- х 100 (10),
ВЕКС-ІМП де
ПЕКС-ІМП - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис.грн. ВЕКС-ІМП - експортно-імпортні витрати, тис.грн.
14018,29
ЕЗЕД 2003 =-------------------- х 100 = 24%
58606,56
6012,082
ЕЗЕД 2002 =-------------------х 100 - 9 %
65616,79
Отримані результати зводимо в табл 2.
Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 261%.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 8006,209 грн. і 133%, а витрати експортно-імпортні знизились на 7010,23 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...