WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Пролісок” - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ "Пролісок"
?
Завдання
1. Виконати курсову роботу на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ "Пролісок "
2. Основні вихідні дані:
2.1.Варіант: прямий експорт
2.2.Об'єкт угоди: лікарські рослини
2.3.Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000): DAF
2.4.Валюта ціни: долар США
2.5.Валюта платежу: долар США
2.6.Умови платежу.
2.6.1. Вид: готівка
2.6.2. Форма: акредитив
2.7.Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: запит, тверда оферта 2.8.Конкурентні матеріали: ЗТК
3. Додаткові вихідні дані
3.1.Стиль проведення переговорів - в залежності від ділової культури країни контрагента
3.2.Форма проведення переговорів - особиста зустріч
Строк виконання курсової роботи_______
Дата отримання завдання_____________
Підпис студента:_________________
Завдання видав: старший викладач Ковальчук А.П.
ЗМІСТ:
ВСТУП........................................................................................................................................................і
Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ..................................................................................................................................................t
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ "ПРОЛІСОК"............................................................................К
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ "ПРОЛІСОК".................................................................1:
Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ
4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером..................................................................U
4.2. Підготовка проекту контракту.................................................................................................2(
4.3. Пророка базисних та валютно-фінансових умов поставки.................................................21
4.4. Проведення переговорів та укладання контракту................................................................2(
ВИСНОВОК.............................................................................................................................................Т.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:...................................................................................1
ДОДАТКИ:
Додаток А: Проект контракту
ч
ВСТУП
Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).
На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.
Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.[1]
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних, тощо).
5 Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть
бути:
1 .Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою
максимізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.
і 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні
виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. [2]
Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта. ЗЕД - поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.
І Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами
зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт: реімпорт. Формами виробничої кооперації - спільне виробництво на основі спеціалізації - спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін. Мета курсової роботи: оцінити ЗЕД ТзОВ "Пролісок ". Завдання курсової роботи: оцінити ефективність ЗЕД ТзОВ "Пролісок", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його.
6
Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕО
Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжуєтьсяздійсненням комерційної операції.
Під зовнішньоекономічною комерційною операцією слід розуміти комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.
Об'єктами комерційних операцій є товари, послуги, науково-технічні знання і досвід, технології тощо.
Міжнародні комерційні операції поділяються на основні, які здій-снюються між безпосередніми

 
 

Цікаве

Загрузка...