WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

продукції.
Спеціаліст із зовнішньоекономічної діяльності займається плануванням та здійсненням усіх видів ЗЕД ПП "Малярчук".
Магазин "Ренесанс", в якому працює 3 продавці, надає наступні послуги: продаж комп'ютерів, комплектуючих, оргтехніки; модернізація та обслуговування.
Також у своєму асортименті "Ренесанс" пропонує електронний записник українського виробництва "Бізнесмен". На рисунку 2.1.2 відображена рекламка "Бізнесмена".
Рис.2.1.2. Рекламка електронного записника "Бізнесмен"
Отже, проаналізувавши наведену вище структуру, можна відмітити багато позитивних моментів її формування: по-перше, це простота, чіткість і зрозумілість взаємовідносин ланок і працівників управління, по-друге, нерозривність, логічність процесу.
ПП "Малярчук" функціонує і діє завдяки роботі персоналу з різним ступенем кваліфікації та, прагнучи до вдосконалення, розуміє, що це можливо лише при максимальному використанні розумового і робочого потенціалу працівників. Спонукання людей на хорошу діяльність та повну віддачу проводиться завдяки чітко продуманому мотиваційному процесу.
Керівник ПП "Малярчук" намагається однаково ставитись до всіх підлеглих і забезпечувати їм одинакові права, задовольняти їхні потреби. А це і створення кращих умов праці та відпочинку, і висококваліфіковане медичне обслуговування.
На ПП "Малярчук" мають місце поряд із матеріальним стимулюванням (премії, надбавки, доплати, безоплатні подарунки на День матері, 8 березня, Миколая) і методи морального впливу на працівників - відзнака особистих якостей робітника, об'єктивна оцінка його праці, наголос на його сумлінності, а особливо трудовому ентузіазмі - орденами чи грамотами - навіть такі незначні заходи додають стимулу до праці, забезпечують добросовісне виконання поставлених завдань, створюють сприятливий психологічний клімат у колективі.
Функція контролю у ПП "Малярчук" є всеохоплюючою, вона діє від найменших ділянок до цілого підприємства в цілому і визначає потрібні шляхи для вдосконалення його діяльності, забезпечує досягнення необхідної якості продукції, належного виконання замовлень, а, отже, відповідно і підтримання його іміджу.
Контроль на підприємстві класифікується на виробничий та фінансовий:
- попередній (перевірка якості та кількості отриманих матеріальних ресурсів, опис і характеристика всіх матеріалів та обладнання, що будуть використовуватися у ході діяльності ПП "Малярчук");
- поточний (реалізується безпосередньо у процесі здійснення виробничої та зовнішньоекономічної діяльності, передбачає перевірку поточної роботи усіх структур, ефективності використання ресурсів, норм використання ресурсів, виявляє відхилення і встановлює їх причини; контроль здійснюється безперервно та реалізується шляхом прийняття відповідних рішень керівників у формі положень, статутів);
- заключний (перевіряється продуктивність праці персоналу, повнота, достовірність та об'єктивність інформації, фактичні фінансові результати порівнюються із запланованими, перевіряється вихід і якість роботи; такий контроль здійснюється шляхом співставлення звітів, аналізу балансу).
Кожен вид контролю на підприємстві відзначається простотою та результативністю, він повністю виправдовує себе: витрати на його здійснення є мінімальними у порівнянні з результатами, які вони дають.
ПП "Малярчук" здійснює:
" торгово-посередницьку діяльність на Україні;
" імпортні операції;
ПП "Малярчук" імпортує комп'ютерні товари, комплектуючі до них та оргтехніку.
2.2. Оцінка фінансового стану ПП "Малярчук" у період 2004-2005 років
ПП "Малярчук" при здійсненні господарської та іншої діяльності вправі по власній ініціативі приймати будь-які рішення, що не протирічать діючому законодавству.
Втручання в господарську діяльність та іншу діяльність ПП "Малярчук" зі сторони будь-яких органів не допускається, якщо це не торкається прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємств, передбачених законодавством.
Основною формою організації діяльності ПП "Малярчук" є самостійно сформований план економічного та соціального розвитку, який базується на замовленні державних органів управління та інших замовників.
ПП "Малярчук" самостійно вибирає напрями своєї діяльності, розпоряджається своєю продукцією і доходами.
Відносини ПП "Малярчук" з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності будуються на основі договорів.
ПП "Малярчук" вільне у виборі предмету договору, визначення обов'язків, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать діючому законодавству.
Купівлі на ринку товарів і послуг здійснення ПП "Малярчук" безпосередньо у виробників, в оптовій чи роздрібній торгівлі, в тому числі на ярмарках, на аукціонах і у організацій матеріально-технічного постачання, а також у інших посередницьких організацій, як юридичних так і у фізичних осіб.
ПП "Малярчук" реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва по цінах і тарифах, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, по державних цінах.
Частина продукції ПП "Малярчук" може бути реалізована власником за собівартістю.
ПП "Малярчук" веде облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.
Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність у ПП "Малярчук" ведуться згідно нормам, що діють в Україні. Організація обігу документів встановлюється власником ПП "Малярчук".
Відповідальність застан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладене на головного бухгалтера ПП "Малярчук", компетенція якого визначена чинним законодавством.
Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.
Річний звіт щодо операцій та баланс складаються не пізніше, ніж через два місяці після закінчення операційного року.
По результатах аналізу фінансового стану ПП "Малярчук" на основі балансу можна зробити висновок про те, що значення більшості з основних показників фінансового стану перевищують орієнтовні (нормативні) позитивні, наприклад:
- коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) (відношення сум оборотних активів до суми короткострокових зобов'язань) дорівнює 3,0, що доводить здатність покривати свої короткострокові зобов'язання оборотними активами;
- коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення сум грошових коштів та їх еквівалентів до суми короткострокових зобов'язань) рівний 0,2, що характеризує частину короткострокових зобов'язань, яка може бути негайно покрита коштами на рахунках в банку;
- коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) (відношення суми власного капіталу та підсумку активу балансу) дорівнює 0,82, який показує непогане співвідношення власного капіталу та вартості його активів;
- коефіцієнт ефективності використання активів (співвідношення суми чистого прибутку до суми активів) дорівнює 0,11.
Це дозволяє охарактеризувати фінансовий ПП "Малярчук" як стабільний та зробити висновок про високу вірогідність його безперервного та економічно ефективного функціонування.

 
 

Цікаве

Загрузка...