WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

запорукою успіху.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Успішна реалізація зовнішньоекономічних контрактів є важливою частиною ефективного функціонування підприємства. Підприємство, яке не "вміє" планувати та реалізовувати зовнішньоторговельні контракти навряд чи може досягти серйозних успіхів в своєму розвитку. Звичайно, вирішення проблем із реалізацією зовнішньоекономічних контрактів - не панацея від всіх бід, але уважний підхід до цього важливого етапу роботи створює основу для успішної діяльності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Дійсно, зовнішнє середовище бізнесу, особливо міжнародного, характеризується швидкими змінами. У західних країнах це пояснюється високою насиченістю споживчого попиту, його індивідуалізацією, різноманітним характером. Ці зміни попиту диктують зрушення інших чинників середовища: технології, засобів зв'язку і т.д. Отже, і в контракті повинно багато що враховуватись нового, хоч структура контракту залишається загальноприйнятою.
У економіці України рухливість середовища, обумовлена, перш за все, перехідним характером нашого господарства, стрімким входженням нашої країни в світовий інтеграційний процес, лібералізацією зовнішньо-економічної діяльності і, як наслідок, нестабільністю соціально-економічної сфери.
Не менш значним є також і досягнутий рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (рівень інтернаціоналізації).
Підприємство-новачок насамперед прагне вибрати адекватні умови зовнішнього ринку - товари та оптимізувати ціну на них для полегшення збуту. Зокрема це стосується і, досліджуваного нами, ПП "Малярчук".
Інакше поводяться на зовнішньому ринку підприємства, що мають значний досвід роботи на ньому. В центрі їхньої уваги знаходяться проблеми рівноваги ресурсів, що використовуються, запуск або зняття з виробництва конкретних видів продукції, засвоєння нових ніш і секторів ринку.
Також, більшу увагу потрібно приділити рекламі. Адже сьогодні це найбільш швидкий і точний спосіб донесення до споживача інформації про підприємство. Для цього потрібно найняти фахівців, оскільки своїх в ПП "Малярчук" немає.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с.
2. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова.- К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
4. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие. - М., 1997. - 212 с.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман / За ред.д-ра екон.наук, проф. І.В.Багрової. - Київ, Цент навчальної літератури, 2004. - 580 с.
6. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 1996 - 292 с.
8. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.
9. Аверьянов В. Б., Нагребельный В. П., Чернов Е. В., Алексеенко А. А. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. - М.І 1992.
10. Беклешов Д. В., Бердников А. Н. Основы коммерческой деятельности на внешнем рынке. Вып. 4: Структура и содержание внешнеторговых контрактов. - М., 2006.
11. Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. - Сумы, 2006.
12. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. - К., 1992.
13. Дегтярева О. И., Полянова Т. Н., Саркисов С. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. - М., 1999.
14. Как заключать международные торговые контракты. - К, 1992
15. Контракты международной купли-продажи / Сост. А. В. Демченко. - К, 1991
16. Международное торговое право. Расчеты по контрактам: Сб. междунар. документов и комментарии. - М., 2006.
17. Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентации. Внешнеторговый практикум. - М., 2006.
18. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. I. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К, 2000.
19. Смирнов В. В. Экспортно-импортные операции в международном бизнесе. Правила "ИНКОТЕРМС- 2000", условия договора, риски и перевод их на страховщика. - М., 2006.
20. Экспортно-импортные операции: контракты, формы расчетов. - К., 1992.
21. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеэкономических операций: Учеб.-практ. пособие. - М., 2006.
22. Кореманова Н. А. Составление внешнеторгового контракта / Под ред. Ю. Т. Ермолаева. - М, 1993.
23. Международные документы по внешнеэкономической деятельности. - М., 1993.
24. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959.
25. ПостановаКабінету Міністрів України і Національного банку України "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів і типові форми захисних застережень до них" від 21 червня 1995 р. № 444.
26. Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
27. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 "Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)".
28. Конвенція ООН "Про договори міжнародної купівлі продажу товарів" Відень, 1980 р., документ ООН А/СONF. 97/18.
29. Конвенція ООН "Про позовну давність в міжнародній купівлі продажу товарів" Нью-Йорк, 1974 р., документ ООН А/СONF. 63/15.
30. Указ Президента України "Про заходи щодо упорядкування розрахунків за договорами, які складають суб'єкти підприємницької діяльності України" від 4 жовтня 1994 року
31. Наказ Міністрів зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України "Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 5 жовтня 1995 року №75
32. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 року
33. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 року
34. Указ Президента України "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 27 січня 2006 року
35. Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс" (редакція 2000 р.)
36. Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 лютого 2006 року №567/94
37. Указ Президента України "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №929/2000 від 31.07.2000р. і №45/2001 від

 
 

Цікаве

Загрузка...