WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат

Проблеми реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП „Малярчук” (Бакалаврська робота) - Реферат


Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітній квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про сплату єдиного податку в календарному році:
- 2004 рік - 335476,00 грн. (див. додаток М);
- 2005 рік - 480 271,80 грн. (див. додаток Н).
Оплата здійснюється через програму "Клієнт-Банк" в електронній формі.
Характерною особливістю виробничо-господарської діяльності ПП "Малярчук" є те, що воно стабільно працює на ринку протягом усього звітного періоду. Як доказ можна навести по кварталах 2005 року динаміку обсягів продажу одиниць комп'ютерних систем (монітори, процесори, принтери та ноутбуки) (див. рис.2.2.1).
2.3. Аналіз проблем реалізації зовнішньоекономічних контрактів ПП "Малярчук"
Однією з важливих проблем ПП "Малярчук", яке працює в ринкових умовах, - є проблема виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефектнішої стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки.
На даний момент є найбільш актуальними такі проблеми:
1) відсутність чіткої методики підготовки, розробки та реалізації зовнішньоекономічних контрактів;
2) відсутність необхідної для ефективної розробки та реалізації зовнішньоекономічних контрактів інформації про контрагентів, традиції їх контрактної діяльності, недостовірність наявних даних.
Для вирішення першої проблеми необхідним є створення спеціального підрозділу, чи принаймні залучення одного чи двох кваліфікованих менеджерів з відповідним досвідом та навиками роботи, які б займалися постійним аналізом умов контрактів, які б використовували новітні й найефективніші підходи для формулювання статей зовнішньоторговельних угод. Лише знання та інтуїція таких спеціалістів зможуть забезпечити успіх проведення зовнішньоекономічних операцій.
Щоб покращити ситуацію із другою проблемою необхідно створити автоматизовану інформаційну систему, забезпечити керівників відповідною комп'ютерною технікою, підвищити рівень механізації і автоматизації управлінських робіт. Відповідне сучасне комп'ютерне програмне забезпечення, автоматизовані системи управління проектами дозволять ефективно планувати роботи по майбутньому проекту; розподілити виконавців, фінансові та інші ресурси. Ззовні ПП "Малярчук" використовувати слід інформацію лише тих експертів, маркетингових та консалтингових фірм, які мають добру репутацію та значний досвід роботи.
Для досягнення поставлених цілей ПП "Малярчук" потрібно активно використовувати маркетингову стратегію та стратегію зростання, які полягають у проведенні ефективної маркетингової політики та зміцнення позицій відповідно.
Найбільшою перешкодою для реалізації поставлених цілей та використання запланованих стратегій є фактори зовнішнього середовища.
Макроекономічний аналіз. Метою його є оцінка тенденцій і динаміки розвитку макроекономічних процесів, економічної ситуації в країні і галузі. Найбільш узагальненим показником, що використовується в прогнозах, є розмір валового національного продукту. Одним із найважливіших питань, що потребує з'ясування при макроекономічному аналізі і прогнозуванні, є визначення стадії ділової активності, на якій знаходиться економіка країни, і оцінка часу входження її в таку стадію циклічного розвитку.
Аналіз соціально-політичного становища. Політична стабільність - ключовий чинник зменшення економічної невизначеності і своєчасного створення несуперечливої системи економічного законодавства, що регламентує підприємницьку діяльність. Важливою політико-правовою проблемою, яка істотно впливає на діяльність підприємства є податкова політика, зокрема, проблема податку на додану вартість та його відшкодування.
Аналіз виробничого середовища - в центрі аналізу знаходяться виробничі прогнози, засновані на вивченні виробничих напрямків можливого розвитку і деяких кількісних розмірів, що характеризують структурні зміни в промисловому і сільськогосподарському виробництві. Виробничий прогноз повинен ґрунтуватися на інформації про перспективи (ріст чи падіння) виробництва конкретних видів продукції, що виготовляються підприємством, а також на таких характеристиках підприємства, як прибутковість, капіталовкладення, динаміка основних ви-робничих фондів і т. д.
Важливим елементом оцінки очікуваного стану виробничого середовища є конкурентний аналіз. Він включає встановлення рівня конкуренції за кількістю і рангом конкурентів, оцінку їх сильних і слабких сторін.
Аналіз технологічного середовища передбачає оцінку очікуваних змін у процесі науково-технічної конкуренції, прогнозування можливості появи принципово нових технічних засобів і технологій або можливості нетрадиційного використання відомих технологій.
Аналіз зовнішнього технологічного середовища завершується складанням переліку як зовнішніх загроз, так і очікуваних позитивних змін, з якими буде стикатися підприємство.
Аналіз сильних і слабких сторін організації. Аналіз зовнішнього середовища, підкріплений оцінкою стану підприємства, його можливостей і перспектив розвитку, служить вихідною базою для врахування сильних і слабких сторін організації при розробці стратегії її поведінки на внутрішньому і зовнішньому ринках. Стан підприємства є оцінкою ситуації, що склалася на період розробки стратегії розвитку, іметою аналізу є виявлення проблем і можливостей використання внутрішніх ресурсів і резервів.
Аналіз альтернатив і вибір стратегії. Визначення якісних і кількісних цілей, результати аналітико-прогнозних досліджень служать вихідною базою для завершального етапу робіт із формування загальної стратегії розвитку підприємства і підкріплюючих її функціональних стратегій. Алгоритму, що дозволив би формалізувати цей процес, не існує, а позитивний досвід розробки стратегічних планів конкретних підприємств, як правило, не афішується. Тому вибір стратегії розвитку в значній мірі є результатом мистецтва управління і залежить від повноти і об'єктивності вихідної інформації, компетентності менеджерів, їхніх аналітичних можливостей, а також спроможності до передбачення і прийняття обґрунтованих рішень.
При реалізації зовнішньоекономічних контрактів одним із головних моментів є врахування особистих рис притаманних країні партнера. Потрібно враховувати: ризик пов'язаний з товаром та його властивостями, умови поставки, вибір валютних умов контракту, форс-мажорні обставини, ризик припинення дії контракту; ряд наступних ризиків: політичні, макроекономічні, надійність партнера, юридичні, кримінальні, маркетингові, інформаційні; ризики пов'язані з етапом контракту: при митному оформленні, при сертифікації, інвестиційні, комерційні та транспортні; ризики в залежності від територіального розташування: за кордоном, на границі чи у своїй країні. Також потрібно враховувати, що на ризик можна впливати частково, або ризик буде не управляючий (форс-мажор).
Для ефективного подальшого функціонування ПП "Малярчук" необхідно комплексно поєднати вирішення всіх проблем, які виникають і швидше реагувати на зовнішні зміни, що буде

 
 

Цікаве

Загрузка...