WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ” - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ” - Курсова робота

або зменшувати) розмір статутного фонду.
Рішення про зміну статутного фонду приймається вищим органом Товариства і набуває чинності з моментувнесення цих змін до державного реєстру.
Збільшення або зменшення статутного фонду Товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням Правління з відповідним внесенням ним змін в установчі документи Товариства, та наступним затвердженням цих змін Загальними зборами акціонерів Товариства.
Розмір статутного фонду може бути збільшений шляхом:
- випуску та реалізації нових акцій за рахунок грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників.
Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.
Товариство є власником:
- майна, отриманого ним у власність від його засновників та учасників;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
Джерелами формування майна Товариства є :
- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи, які надходять від реалізації робіт, послуг, а також інших видів ді-яльності Товариства;
- доходи від цінних паперів та операцій з ними;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та фізичних осіб.
Акція Товариства - цінний папір без встановленого терміну обігу, що зас-відчує дольову участь у статутному фонді Товариства, підтверджує членство у Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.
Дивіденди - це частина чистого прибутку Товариства, яка підлягає розподілу між акціонерами. Право на отримання дивідендів мають власники простих іменних акцій .[3]
За рішенням Загальних зборів акціонерів дивіденди сплачуються раз на рік за підсумками календарного року. При цьому Загальні збори можуть прийняти рішення щодо сплати дивідендів акціями, облігаціями, грошовими коштами, товарами народного споживання та послугами.
Сплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів на прості іменні акції за результатами календарного року.
Згідно з законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 1991р. ВАТ "Данко" як юридична особа є суб'єктом ЗЕД, та може самостійно, у визначених законодавством межах, здійснювати ЗЕД.[9]
ВАТ "Данко" здійснює такі види ЗЕД:
1. Експортує взуття.
2. Імпортує сировину і матеріали для виготовлення продукції.
3. Здійснює інші види діяльності зазначені в установчих документах і не заборонені законодавством.
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАТ "Данко"
Оцінку ефективності ВАТ "Данко" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003 - 2004 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ "Данко" наведено в табл 2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ "Данко" протягом 2003- 2004р.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом Звітний період
2003р. 2004р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 16867,46 14569,67
2 Акцизні збори, тис. грн. 36,14441 36,42422
3 Мито і митні збори, тис. грн. 78,31384 84,99031
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1144,577 1335,554
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 602,4092 607,0698
6 Складські витрати, тис. грн. 301,2039 121,4145
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 289,1567 194,263
8 Страхові витрати, тис. грн. 72,28881 48,56609
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 60,2402 121,4145
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 39823,54 34692,34
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 6024,092 6070,7
12 Ціна імпорту, тис. грн. 12,04862 12,74813
13 Кількість імпорту, т. 2650,6 2428,279
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,2320651 1,241656
15 Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту тис. грн 75969,49 78407,82
Оцінку ефективності ВАТ "Данко" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2004=1335.554+607.0698+121.4145+194.263+48.56609+121.4145=2428.2815 (тис.грн.)
СН 2003 =1144.577+602.4092+301.2039+289.1567+72.28881+60.2402=2469.8758 (тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2004=14569.67+2428.2818+36.42422+84.99031=17119.365 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2003 =16867.46+2469.8758+36.14441+78.31384=19451.792 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
78407.82
ВРЕКС Г 2004 = = 63147.78(тис.грн.)
1.241656
75969.49
ВРЕКС Г 2003 = = 61660.293(тис.грн.)
1.232065
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, тис. грн.
ВРІМП 2004= 12.74813*2428.279=30956.016 (тис.грн.)
ВРІМП 2003 =12.04862*2650.6=31936.072 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис.грн.
СЗТ ЕКС 2004=34692.34+6070.7=40763.04 (тис.грн.)
СЗТ ЕКС 2003 =39823.54+6024.092=45847.632 (тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де,
ВРІМП - виручка від імпорту, тис.грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис.грн.
ПІМП 2004=30956.016-17119.365=13836.651 (тис.грн.)
ПІМП 2003

 
 

Цікаве

Загрузка...