WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

стабілізувався, однак з осені почав знижуватись.
У грудні 2002 р. 27,2% респондентів підгримували вступ до НАТО, 33% виступали проти, 20,3% не змогли відповісти, а 19,5% не стали б голосувати .
Опитування УЦЕПД ім. Разумкова, проведене 27 січня -7 лютого 2003 р фіксує такі дані: число прихильників вступу України до НАТО серед населення країни становить 21,9%, більше третини громадян України (37,7%) виступають проти вступу в Альянс. У віці від 18 років у всіх регіонах України було опитано 2023 особи, які відповідали на питання: "Якби в нас тупну неділю відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, як би Ви проголосували?" 23,9% опитаних не змогли відповісти на це питання, а 16,5% не стали б голосувати. Розподіл голосів "за" і "проти" вступу до НАТО за останній час зазнав певних змін. У червні 2003 р. серед опитаних кількість прихильників НАТО становила 23,0%, противників - 39,9% . Збільшення числа противників вступу до Альянсу серед українських громадян є серйозним сигналом для українського ке рівництва. Дається взнаки відсутність серйозної інформаційної кампанії з роз'яснення нинішнього становища і перспектив співпраці України з НАТО.
Однак подібний розподіл симпатій респондентів може змінитися під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників. Серед внутрішніх чинників можна виді лити насамперед те, наскільки глибокими й послідовними будуть внутрішні перетворення, спрямовані на досягнення стандартів євроатлантичного співтовариства. Ставлення населення до євроатлантичної інтеграції Украї ни багато в чому визначатиметься тим, як буде розвиватися геополітична ситуація у світі і наскільки послідовною ефективною і зрозумілою для населення буде політика України у відносинах з Альянсом.
Дані щодо зменшення рівня симпатій до НАТО за період 2002-2003 рр. підтверджуються й іншими дослідженнями. Так, рівень довіри до НАТО зменшився з 39% (у червні 2002 р.) до 28% (у листопаді 2002 р.). Такі дані соціологічного опитування, яке проводив Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень за підтримки Програми розвитку 00Н в Україні, навів на початку 2003 р. голова правління УІСД Олександр Яременко.
За його словами, у червні 2002 р. НАТО не довіряли 34% опитаних, у листопаді того ж року - 44%. За даними дослі дження, найбільша частка тих, хто не довіряє Альянсові, - серед респондентів віком 50 років і старших (50%), а найменша (33%) - серед молоді віком 18-28 років . Водночас кожна третя молода людина, за словами О.Яременка, не визначилася з цього питання. За даними опитування, в західних регіонах України переважають респонденти, які довіряють блокові, а найбільшу недовіру НАТО викликає в мешканців Криму (55%), Сходу та Центру України (відповідно 48% та 47%) .
Падіння довіри до НАТО за цей період пояс нюється зокрема тим, що виникла проблема щодо поїздки Прези дента України Леоніда Кучми на саміт Альянсу, який відбувся в листопаді 2002 р. в Празі. За його словами, незважаючи на невисокий рейтинг Президента України Л.Кучми серед насе лення України, все ж таки імідж держави пов'ячують із Прези дентом України, і негативне ставлення до глави держави на міжнародному рівні нерідко сприймається населенням як нега тивне ставлення до самої України.
Опитування, проведені соціологічною службою Національ ного інституту стратегічних досліджень у листопаді 2003 р., підтверджують тенденцію до зменшення рівня симпатій до НАТО. За результатами опитування, 20,7% - за приєднання України до НАТО, 37,4% - проти, 42% не визначилися.
Отже, дані різних соціологічних служб щодо загального ставлення громадян України до НАТО в основних тенденціях збігаються, що свідчить про їх достатню достовірність.
Оцінку ставлення громадян України до НАТО в регіонах України проводили більшість вищезгаданих установ, у тому числі Центр Разумкова та Інститут соціології НАНУ. Всі вони фіксують наявність стабільних регіональних відмінностей у став ленні до Альянсу. Відмінність між регіонами в оцінках НАТО, зокрема, є більш значною, ніж відмінності в оцінках Євро пейського Союзу.
Найбільш показовими серед оприлюднених досліджень на цю тему є дані опитування, проведеного фондом "Демократич ні ініціативи" та компанією "Тейлор Нельсон Софрез Україна" з 27 листопада по 5 грудня 2002 р. Було опитано 1,2 тис. рес пондентів у всіх регіонах України. Ці дані було оприлюднено на прес-конференції фонду "Демократичні ініціативи" та Інституту Євроатлантичного співробітництва в УНІАН 20 груд ня 2002 р..
Автори дослідження констатують наявність значних віко вих т.а регіональних відмінностей. Підтримують вступ України до НАТО молодь віком до 30 років, жителі Західного, Південно-Західного, Північно-Західного та Північного регіонів, а також Києва. Найбільш активно налаштовані проти вступу України до НАТО люди, старші 55 років, мешканці Східного, Південно-Східного, Південного регіонів і Криму.
Серед мотивів, якими керуються прихильники вступу Укра їни до НАТО, переважають сподівання, що це дасть їй гарантії безпеки, сприятиме рухові в напрямку західної цивілізації та демократії, стимулюватиме розвиток української економіки і дозволить зміцнити й модернізувати армію. Серед причин, що стимулюють негативне ставлення до вступу України в НАТО, переважають побоювання, що це може втягти її у воєнні дії НАТО, потребуватиме від неї значних додаткових коштів, а також переконання, що Україна має бути позаблоковою державою і що НАТО є агресивним імперіаліс тичним блоком.
Думка населення України щодо сутності НАТО виявилася поділеною майже навпіл: 34% вважають його агресивним воєн ним блоком, 32% - оборонним союзом, ще 7% вбачають у НАТО миротворчу організацію (26,5% відповіді не дали). Переважно оборонним союзом бачить Альянс молодь; думки населення середнього віку поділилися майже порівну між оборонним союзом та агресивним блоком; люди, старші 55 років, здебіль шого вважають НАТО агресивним блоком .
У регіональному вимірі ситуація має такий вигляд. Жителі Західного та Північного регіонів схильні вважати НАТО оборонним союзом; майже поділилися оцінки між оборонним союзом та агресивним воєнним блоком у Києві, Центральному, Північно-Західному та Південно-Східному регіонах. Образ НАТО як агресивного воєнного блоку переважає в Криму, Східному, Південному, Південно-Західному та Північно-Східному регіонах.
Відповідно до уявлень у Західному та Північному регіонах найбільше прихильників вступу України в НАТО - 33,7% і най менше противників - 21,5%.
У Центральному регіоні прихиль ників вступу - 22,1%, противників - 39,5%; відповідно у Схід ному регіоні - 19,7% і 48,7%, у Криму -19,2% і 44,4%.
Порівняно з 1997 р. спостерігається негативна динаміка у ставленні населення до НАТО. Тоді, у 1997 р., його вважали агресивним воєнним блоком 16%,у грудні 2002 р. - 34%; у червні 2003 р. - 37,5%. Кількість тих, хто вбачає в НАТО обо ронний союз, коливалась у межах від 27% у 1997 р. до 32% у 2002 р. і 22% у 2003 р. Тих, хто розцінює Альянс як миротвор чу організацію, відповідно до термінів

 
 

Цікаве

Загрузка...