WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

си туацією, знаючи, що реальна депортація їм майже не загрожує, нелегальні мігранти на довгий час залишаються в Україні, не підмовляючись при цьому від повторних намірів потрапити к Західну Європу.
Так званих економічних мігрантів Україна не може видво рити за браком коштів, розв'язати цю проблему відразу не під силу навіть значно багатшим країнам. Ще складніше депорту вати в країну громадянської належності потенційних біженців, оскільки це суперечить нормам міжнародного законодавства щодо прав людини, до яких приєдналася Україна .
З вищенаведеного слід зробити принаймні три висновки.
Перший: нелегальна міграція як явище несе в собі небезпе ку і тісно пов'язана з кримінальним міжнародним бізнесом (наркотики, зброя, тероризм), і тому надання притулку не по винно перетворюватися на інструмент сприяння нелегальній міграції.
Другий: краще вжити заходів, щоб не допустити нелегалів на територію держави, ніж потім розв'язувати цілу низку про блем, пов'язаних зі встановленням особи, утриманням, видво ренням та ін.
Третій: якщо нелегали вже допущені на територію держа ви, то слід чітко розмежовувати категорії "нелегальний мігрант/ економічний мігрант", з одного боку, "біженець/шукач притул ку" - з іншого, і залежно від цього вирішувати подальшу долю людей, але неприпустимо проводити паралель між злочином і притулком, між тероризмом і захистом біженців.
Серед окремих експертів побутує думка, що в найближчі роки саме Східна Європа стане більш привабливою для потен ційних біженців з азійського регіону, ніж Західна. На користь такого прогнозу свідчить і те, що всі східноєвропейські країни вже мають законодавчу базу, регламентовану міжнародними і національними актами, яка дозволяє приймати біженців і осіб, котрі шукають притулку. По-друге, у зв'язку з розширенням кордонів Євросоюзу та НАТО на Схід потрапити в західноєвро пейські країни буде дедалі важче. Нарешті, у цих державах став лення до біженців з мусульманських країн може стати куди ворожішим, ніж, наприклад, в Україні, де християни й мусуль мани співіснують уже тисячоліття. Інші вважають, що переваж на більшість біженців осідатиме в Пакистані, Індії, Ірані, Туреч чині, а також у середньоазійських республіках (Таджикистані, Узбекистані) та Росії.
Щодо регіонального виміру проблеми нелегальної міграції і біженців, то слід сказати, що Закарпатська область є найбільш вигідним плацдармом на шляху мігрантів до європейських країн. Кількість нелегальних мігрантів, затриманих на території області за останні сім років, становила понад 22 тисячі . Найбільш напруженими напрямками залишаються ділянки українсько-словацького та українсько-угорського кордонів. На прикладі Закарпаття цілком очевидно, що подальша неврегульованість цієї проблеми може призвести до поширення нетипових для України інфекційних та особливо небезпечних карантинних захворювань, зміцнює організовані кримінальні угруповання, що спеціалізуються на контрабандному перевезен ні людей, породжує корупцію посадових осіб, створює "чорний ринок" фальшивих документів, житла, транспорту та інших послуг. Тобто нелегальна міграція виступає провокативним конфліктогенним фактором, створює додаткові умови для конф ліктів між місцевим населенням та нелегальними мігрантами, між нелегальними мігрантами та владою, між представниками різних національно-етнічних груп мігрантів, усередині та між злочинними угрупованнями. До речі, утримання на території військового формування, до якого належить Мукачівський при кордонний загін, цивільних людей, у тому числі жінок та дітей, суперечить загальновизнаним міжнародним правовим нормам, шкодить авторитетові нашої держави взагалі.
Для того, щоб суттєво зменшити обсяги нелегальної мігра ції, потрібно ввести жорсткий контроль при в'їзді, переглянути візову політику держави щодо країн, які поставляють нелегаль них мігрантів в Україну. Адже значну частину нелегалів станов лять і ті, хто потрапив до нас на законних підставах (туризм, так звані навчальні, транзитні, бізнес-візи). До речі, упродовж трьох останніх років спостерігається зменшення кількості затриманих нелегальних мігрантів - із 7,5 тис. у 1999 р. до 1,2 тис. у 2002 р. Якщо в 2001 р. найбільш чисельними були групи нелегальних мігрантів з Афганістану, то в минулому - з Китаю та Індії .
Чи утримається така позитивна тенденція - покаже час, але хочеться сподіватися, що це результат поступового налаго дження адекватного прикордонного контролю та охорони ук раїнського кордону передусім на його північно-східній ділянці. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області спільно з правоохоронними органами вживаються неві дкладні заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією. Здій снюються зокрема спільні цільові операції "Кордон", "Курорт", "Іноземець" та ін. Проблеми боротьби з незаконною міграцією всебічно обговорюються на робочих нарадах при голові обл держадміністрації за участю керівників правоохоронних органів, голів райдержадміністрацій та міськвиконкомів, командирів прикордонних підрозділів. З нашої ініціативи рішенням облас ної ради від 12 квітня 2001 р. майно колишнього військового містечка поблизу с. Павшино було передане Мукачівському прикордонному загонові для облаштування на його базі пункту збору незаконних мігрантів. За рахунок коштів обласного бюджету для цього було виділено близько 300 тис. грн., що дало можливість відкрити названий пункт у листопаді 2001 р. За до помогою представництва УВКБ 00Н в Україні і благодійного міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища "Регіон Карпат" в одному з гуртожитків м. Мукачеве окремо обладнано пункт утримання нелегальних мігрантів із числа жінок та дітей, розрахований на 50 осіб .
З метою більш ефективної протидії нелегальній міграції в області створено позаштатні групи протидії нелегальній міг рації, що дозволяє забезпечити більш повне і послідовне роз слідування обставин проникнення та пересування в прикор донних регіонах груп нелегальних мігрантів, встановлення та притягнення до відповідальності організаторів і посібників неле гальної міграції. Цьому сприяло і вдосконалення нормативно-правової бази: Кримінальний кодекс України з 1 вересня 2001 р. доповнено статтею 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", у якій зазначено, що організація незаконного переправлення осіб черездержавний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням пере шкод карається позбавленням волі терміном від двох до п'яти років, а ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - на строк від трьох до семи років .
Окремо слід вирішувати і питання біженців. Разом зі збіль шенням їх кількості зростає і число правових, економічних, со ціальних, етнокультурних, релігійних, психологічних проблем, які, на жаль, розв'язуються дуже повільно. Незважаючи на до сягнутий прогрес у законодавчому регулюванні проблем біжен ців, про який ішлося вище, державі не вдалося до цього часу створити умови,

 
 

Цікаве

Загрузка...