WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

Проблема набуття Україною членства в НАТО - Дипломна робота

про створення позитивного іміджу НАТО? Як, скажімо, роз'яснювати читачам, глядачам і слухачам можливість одночасної адаптації вітчизняного зако нодавства до європейських норм і конституційних норм Росії, Білорусі й Казахстану? Але певний резерв усе ж існує. Та ж статистика Інституту соціології НАНУ засвідчує, що упродовж 1994-2002 рр. рівень довіри до ЗМІ зріс з 20% до 30%.
Таким чином, для державницькій налаштованих вітчизня них ЗМІ формування позитивного ставлення населення до вхо дження України в НАТО далеко не просте з погляду реалізації завдання. За останні шість років на сторінках журналу "Універ сум" оприлюднено десять аналітичних розвідок (загальним обсягом понад 5 авторських аркушів), присвячених темі "Україна - НАТО". Ось назви лише деяких найважливіших, на наш погляд, матеріалів: "Україні бракує правдивої інформації про НАТО" (інтерв'ю з Романом Ліщинським); "Україна і НАТО мають спільні інтереси" (інтерв'ю з Наталею Мельничук); "Сис тема європейської безпеки і національні інтереси України" (Кос тянтин Морозов, екс-міністр оборони України, директор Війсь кового інституту МАУП); "Чи станцює Україна танго з ЄС і НАТО?" (Петро Парипа, спеціальний кореспондент "Універ-суму" в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі); "Європа чи Євразія: стратегія для України" (Тарас Кузьо, старший дослідник Цент ру російських та східноєвропейських студій при Бірмінгемському університеті); "Україна - невід'ємна частина демократії Центральної і Східної Європи" (інтерв'ю з Борисом Тарасюком, екс-міністром закордонних справ України); "Про югославську кризу з перших уст" (звіт про зустріч посла США в Україні Стівена Пайфера з журналістами українських ЗМІ); "Колективна оборона: з ким і від кого?" (Костянтин Морозов, екс-мінісір оборони України). Частина матеріалів, присвячених висвітлен ню ролі НАТО в сучасному світі, зокрема стосунків Альянсу з Україною, оприлюднена на веб-сторінці журналу в Інтернеті. Екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк має цілковиту слушність, наголошуючи, що ми повинні бути актив ними учасниками творення спільного європейського дому. Звісна річ, роль вітчизняних ЗМІ, особливо Західного регіону, важко переоцінити, оскільки наш західний кордон набув цілком іншого статусу - нашими сусідами стали не просто ко лишні члени Варшавського договору, а повноцінні учасники НАТО. Україна межуватиме з ЄС з усіма можливими, насам перед для нас, наслідками .
Що ж можна прочитати з цього приводу на сторінках регіональної преси? Ідеться передусім про Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську області. Найчастіше трапляються стислі повідомлення від різних інформагенцій. Відчутно бракує фахових аналітичних матеріалів щодо ролі й місця цієї оборонної структури в політичному житті планети. Бракує пе реконливих публікацій, котрі б показували, що саме через вхо дження України в НАТО наша держава зможе значно швидше наблизитись до західноєвропейських стандартів життя, скорис татися позитивним досвідом в опануванні азів ринкової еконо міки, у запозиченні методів і форм досягнення гарантованого соціального захисту громадян, кращих зразків побутової культури, організації громадянського суспільства тощо. Мас-медіа повинні роз'яснювати (фахово), що перспективи інтеграцї в НАТО є насамперед стимулом у досягненні європейських стандартів розвитку економіки, демократії, рівня життя, що членство України в НАТО є для нас необхідністю (зрештою, як і для Європи загалом), що приєднання до сис теми колективної безпеки, на якій базується НАТО, відповідає національним інтересам України. У багатьох випадках сааме ЗМІ можуть і повинні допомагати формувати політичну волю Президента України, уряду, ВР.
Тим часом говорити про ефективну роль мас-медіа Захід ного регіону у формуванні позитивного іміджу НАТО в нашому суспільстві останнім часом стало доволі проблематично. Приміром, "кольчужний скандал" не міг не позначитися на тематиці газетних повідомлень, які так чи інакше торкалися взаємостосунків Україна - НАТО, особливо в період, що пере дував Празькому саміту.
Газети Західного регіону в листопаді 2002 р. упереміж смакували подробиці скандалу, пов'язаного з рішенням Північ ноатлантичного альянсу не запрошувати Президента України до столиці Чехії. Газета "Поступ", що видається у Львові, також неоднора зово вміщала замітки на цю тему, відзначаючи, що НАТО не чекає глави Української держави у Празі .
Тональність жовтневого "Поступу" добре передає один із заголовків: "Український провал у Варшаві" (у замітці йшлося про висновки конференції "Розширення Європейського Союзу та НАТО: перспективи України", яка відбулася 15-16 жовтня 2002 р. в польській столиці) . Саме на цій конференції з уст Хав'єра Солани прозвучало, що ЄС, перш ніж прийняти Україну до Євросоюзу, спробує з'ясувати, що це за країна, бо наразі українське керівництво "не грає за правилами". Ще категоричніше з приводу бажання України стати членом ЄС висловився Романо Проді, який заявив, що Україні не бачити членства як власних вух. Отож українські учасники конфе ренції прийшли до висновку: "Нас не розуміють у Європі, але й самі українці не розуміють, що відбувається в країні. Україна сама повинна визначитись, що відбувається, і лише тоді гово рити про приєднання до Євросоюзу".
З газети "Поступ", приміром, можна довідатись, що аме риканці наближаються до Збруча", що українсько-польський кор дон незабаром стане справжньою "залізною завісою" між НАТО і рештою світу" .
Однак наразі немає підстав говорити про достатню інфор маційну підтримку натовської тематики в українських ЗМІ. А та, що існує на сьогодні, здебільшого здійснюється за усталеним національним принципом: не шкодувати чи то меду, чи то дьогтю з упертим нехтуванням засадою "золотої середини", яка передбачає вже згадувані об'єктивність, надання повної інфор маційної картини, збалансованість думок і коментарів, обов'яз ковість подання кількох поглядів тощо.
Зрештою, з метою унаочнення висвітлення натовської про блематики в українських ЗМІ Закарпаття доречно навести результати моніторингу місцевої преси з визначеної те матики. Моніторинг 8 провідних місцевих видань проводився за такими напрямами:
o кількість публікацій за натовською тематикою;
o характеристика матеріалів (інформаційні, аналітичні: рго/соntга);
o джерела матеріалів (передрук із центральних ЗМІ/місцевіавтори).
Всього: інформаційних - 76; аналітичних - 14.
Принагідно слід зауважити, що класифікаційний поділ ма теріалів був доволі умовним, проте є всі підстави зробити певні висновки.
По-перше, за два роки провідними закарпатськими друко ваними ЗМІ Північноатлантичний альянс і пов'язані з ним пи тання висвітлювалися рідко, причому переважалипередруки з центральних ЗМІ (здебільшого посилання на джерела пере друку були відсутні). Закарпатський читач за два роки мав змогу отримати мінімальну кількість просвітницько-роз'яснювальної інформації про Альянс.
По-друге, переважна більшість аналітичних матеріалів міс цевих авторів стосувалася аналізу українських перспектив щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...