WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу підприємства Бучацьку І.О. Укладений сторонами контракт ( Додаток А).
ВИСНОВОК
ВАТ "Трите" являється суб'єктом ЗЕД. Підприємство імпортує сировину з закордону і реалізує частину продукції на зовнішній ринок.
Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ "Трите" показала, що в аналізованому році ефективність ЗЕД фірми в порівнянні з базовим роком зросла. Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 147%.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 9994,572 грн. і 132%, а витрати експортно-імпортні знизились на 9203,81 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 7783,174 грн. і 3975% та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 2211,398 грн. та 107%.
Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 6295,684 грн. та 90 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт 2908,126 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1487,49 грн. і 102%, а також витрат на експорт, які зменшились на 696,728 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 99%.
Прибуток від імпорту зріс на 2211,398 грн. та 107%. Це зумовлено тим, що виручка від імпорту знизилась на 696,728 грн. та 99%, і зниженням витрат на імпорт на 2908,125 грн. та 89% в порівнянні з базовим роком.
Витрати на експорт зменшились на 6295,684 грн., що в порівнянні з базовим роком складає 90%. Витрати зменшились за рахунок зменшення на 6435,65 грн. та 88% виробничої собі вартості і зниження позавиробничих витрат на 139,966 грн. та 102% в порівнянні з базовим роком.
Витрати на імпорт теж зменшились на 290,126 грн., що становить в порівнянні з базовим роком 89%.
В поточному році ВАТ "Трите" уклав угоду з французькою фірмою "Смок" на поставку своєї продукції.
Встановлення контакту з контрагентом здійснювалось з допомогою запиту та твердої оферти. Для розрахунків між сторонами було використано попередню оплату форму розрахунку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І.Кредісова. - K., 1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
З.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства:"
Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. -М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. - Житомир: 1111 "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.:
КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник
Верховної Ради України. - 1991. - №29.
Ю.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
06.09.2001р., №201.
11.Закон України "Про власність".
12.3акон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
13.Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
14.3акон України "Про господарські товариства".
Додаток А
КОНТРАКТ № 119
м. Коломия "14" червня 2006р.
ВАТ "Трите" названа у подальшому "Продавець", в особі голови правління Бучацької Іванни Олександрівни, з однієї сторони, і фірма "Смок" названа у подальшому "Покупець", в особі керівника Жанна Море, з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує верхній одяг (в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 85000євро на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ
2.1. Ціни на Товари, що продаються за цим Контрактом, вказані в Додатку №1 до цього контракту і встановлюються в доларах США.
2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркування.
2.3. Загальна вартість Контракту: 85000 євро.
3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах CIF місто Париж, в строки, вказані в додатку №1.
3.2. Поставка Товарів повинна початися протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання банком Продавця "Аваль" підтвердження від Покупця про відкриття акредитиву в одному з європейських чи американських банків на рахунок Продавця. Продавець має право поставити Товари раніше, узгодивши час поставки з Покупцем, причому Покупець повинен прийняти Товари і своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього контракту.
3.3. Датою поставки вважається дата по бортовому коносаменту.
3.4. Поставка Товарів, що продаються по цьому Контракту, буде здійснюватися за відвантажувальними реквізитами, які вказані в специфікації №2, Додатку №2 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину.
3.5. Продавець буде сповіщати Покупця про відвантаження Товарів по факсу протягом 24 годин з моменту відвантаження.
3.6. В цьому повідомленні повинні бути зазначені номер товарно-транспортної накладної або коносаменту, дата відвантаження, найменування та кількість Товарів.
3.7. а) У випадку, якщо строки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів зо кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку, якщо строки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно не поставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.
3.8. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.9. Незважаючи на усі інші положення цього контракту, Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за не поставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
Оплата здійснюється згідно Договору Продавця з Покупцем. Акредитив повинен бути підтверджений банком Продавця і реалізується Продавцем по

 
 

Цікаве

Загрузка...