WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

1
Показники експортно-імпортної
діяльності ВАТ "Трите" за 2004 - 2005 роки
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства
Звітний період
2005р. 2004р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 22611,08 19716,84
2 Акцизні збори, тис. грн. 48,45212 49,29214
3 Мито і митні збори, тис. грн. 104,9809 115,0156
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1534,322 1807,378
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 807,5386 821,535
6 Складські витрати, тис. грн. 403,7683 164,3077
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 387,6189 262,892
8 Страхові витрати, тис. грн. 96,90425 65,72347
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 80,7529 164,3077
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 53384,07 46948,42
11 Позавиробничі витрати, тис. грн. 8075,386 8215,352
12 Ціна імпорту, тис. грн. 16,15135 17,25178
13 Кількість імпорту, т. 3553,17 3286,14
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,651602 1,680307
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 101838,3 106107,7
Оцінку ефективності ЗЕД здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
CН= CТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД +ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис. грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн.
ССКЛ - складські витрати, тис. грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис. грн.
ССТР - страхові витрати, тис. грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис. грн.
СН 2005 = 1807,378+821,535+ 164,3077+262,892+65,72347+164,3077 =
= 3286,1438 тис. грн.;
СН 2004 = 1534,322+807,5386+403,7683+387,6189+96,90425+80,7529 =
= 3310,9049 тис. грн.
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = CК + CН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн.
СН - накладні витрати, тис. грн.
СА - акцизні збори, тис. грн.
CМ - мито і митні збори, тис. грн.
СЗТ ІМП 2005 = 19716,84+3286,1438+49,29214+115,0156 = 23167,29 тис. грн.
СЗТ ІМП 2004 = 22611,08+3310,9049+48,45212+104,9809 = 26075,416 тис. грн.
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС Г = ВРЕКС К (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис. грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од
ВРЕКС Г 2005 = 10610,7 = 63147,805 тис. грн.
1,680307
ВРЕКС Г 2004 = 101838,3 = 61660,315 тис. грн.
1,651602
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис. грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2005 = 17,25178 х 3286,14 = 56691,764 тис. грн.
ВРІМП 2004 = 16,15135 х 3553,17 = 57388,492 тис. грн.
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР+ СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис. грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис. грн.
СЗТ ЕКС 2005 = 46948,42 + 8215,352 = 55163,772 тис. грн.
СЗТ ЕКС 2004 = 53384,07 + 8075,386 = 61459,456 тис. грн.
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де
ВРІМП - виручка від імпорту, тис. грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис. грн.
ПІМП 2005 = 56691,764 - 23167,29 = 33524,474 тис. грн.
ПІМП 2004 = 57388,492 - 26075,416 = 31313,076 тис. грн.
7. Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС = ВРЕКС Г - СЗТ ЕКС (7),
де
ВРЕКС Г - виручка від експорту за готівку, тис. грн.
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис. грн.
ПЕКС 2005 = 63147,805 - 55163,772 = 7984,033 тис. грн.
ПЕКС 2004 = 61660,315 - 61459,456 = 200,859 тис. грн.
8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = СЗТ ЕКС + СЗТ ІМП (8),
де
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис. грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис. грн.
ВЕКС-ІМП 2005 = 55163,772 + 23167,29 = 78331,062 тис. грн.
ВЕКС-ІМП 2004 = 61459,456 + 26075,416 = 87534,872 тис. грн.
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базове році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + ПІМП (9),
де
ПЕКС - прибуток від експорту, тис. грн.
ПІМП - прибуток від імпорту, тис. грн.
ПЕКС-ІМП 2005 = 7984,033 + 33524,474 = 41508,507 тис. грн.
ПЕКС-ІМП 2004 = 200,859 + 31313,076 = 31513,935 тис. грн.
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
ЕЗЕД = ПЕКС-ІМП х 100 % (10),
ВЕКС-ІМП
де
ПЕКС-ІМП - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис. грн.
ВЕКС-ІМП - експортно-імпортні витрати, тис. грн.
ЕЗЕД 2005 = 41508,507 х 100 % = 53 %.
78331,062
ЕЗЕД 2004 = 31513,935 х 100 % = 36 %.
87534,872
Отримані результати зводимо в таблицю 2.
Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 147%.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортних операцій зріс в порівнянні з базовим періодом на 9994,572 грн. і 132%, а витрати експортно-імпортні знизились на 9203,81 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 7783,174 грн. і 3975% та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 2211,398 грн. та 107%.
Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 6295,684 грн. та 90 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт 2908,126 грн., що впорівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1487,49 грн. і 102%, а також витрат на експорт, які зменшились на 696,728 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 99%.
Прибуток від імпорту зріс на 2211,398 грн. та 107%. Це зумовлено тим, що виручка від імпорту знизилась на 696,728 грн. та 99% і зниженням витрат на імпорт на 2908,126 грн. та 89% в порівнянні з базовим роком.
Витрати на експорт зменшились на 6295,684 грн., що в порівнянні з базовим роком складає 90%. Витрати зменшились за рахунок зменшення на 6435,65 грн. та 88% виробничої собівартості і збільшення позавиробничих витрат на 139,966 грн. та 102% в порівнянні з базовим роком.
Витрати на імпорт теж зменшились на 2908,126 грн., що становить в порівнянні з базовим роком 89%.
Таблиця 2
Показники для аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Трите" 2004 -2005 роки
Показники Індекс Одиниця виміру Велечина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне
%
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД ЕЗЕД % 53 36 17 147
Прибуток від експортно-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис. грн. 41508,507 31513,935 9994,572 132
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. 78331,062 87534,872 -9203,81 89
Прибуток від експорту ПЕКС тис. грн. 7984,033 200,859 7783,174 3975
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. 33524,474 31313,076 2211,398 107
Витрати на експорт СЗТ ЕКС тис. грн. 55163,772 61459,456 -6295,684 90
Витрати на імпорт СЗТ ІМП тис. грн. 23167,29 26075,416 -2908,126 89
Виручка від експорту за готівку ВРВКС Г тис. грн. 63147,805 61660,315 1487,49 102
Виручка від

 
 

Цікаве

Загрузка...