WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

"світч" є передача експортером своїх зобов'язань із зустрічної торгівлі третій стороні, як правило, спеціалізованій торговій фірмі. Такі операції застосовуються в поєднанні з іншими операціями зустрічної торгівлі (крім бартерної), оскільки вони не є самостійною формою торгівлі.
В розглянутих вище комерційних операціях немає жодного виробничого чи технологічного зв'язку між товарами. Для продажу чи обміну надходять готові товари.
На відміну від попередніх, операції в рамках промислового співробітництва (співробітництво на компенсаційній основі, виробнича кооперація) пов'язані з виробничою сферою і передбачають особливий вид зустрічних поставок.
Угоди про співробітництво на компенсаційній основі передбачають поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та інжинірингових послуг з наступним його погашенням за рахунок виторгу від зустрічної поставки виробленої на цьому обладнанні продукції.
Недоліком такої угоди для експортера є довготривалий термін вилучення з обігу коштів, що обумовлене великою тривалістю здійснення проекту.
Найтриваліші стійкі зв'язки між торговими партнерами, при яких торгівля виступає частиною промислового співробітництва, забезпечує виробниче кооперування. Найпоширенішими його видами є: підрядне кооперування, договірна спеціалізація, спільне виробництво.
При підрядному кооперуванні одна із сторін (замовник) доручає іншій (виконавцю) виконання певної роботи відповідно до обумовлених вимог (обсяг, термін, ціна тощо). За необхідності замовник може передавати підряднику технологію, креслення і специфікації, обладнання і матеріали.
Договірна спеціалізація передбачає розмежування виконання окремих частин і етапів виробничих програм, здійснення, за необхідності, перерозподілу капітальних вкладень.
Спільне виробництво організовується для здійснення конкретного економічного проекту при створенні складних видів продукції. При цьому партнери тісно взаємодіють на всіх етапах, починаючи з НДДКР і до збуту та сервісного обслуговування. Таке співробітництво оформляється як тимчасове договірне об'єднання юридичне самостійних фірм.
Суть операцій на давальницькій сировині полягає в підписанні кон-тракту між контрагентами про перероблення сировини з оплатою за перероблення частиною виготовленої продукції. Така ситуація виникає тоді, коли якась країна має сировину, але не має переробних заводів.
Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розбивається на кілька етапів і стадій:
1. Підготовчий етап:
° аналіз кон'юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великими компаніями, можливості проникнення на цей ринок; ° вибір форми і методів роботи на ринку; ° вибір контрагентів; ° аналіз і розрахунок цін; ° рекламна кампанія.
2. Організаційний етап:
° встановлення контакту з потенційними контрагентами; ° підготовка і проведення переговорів; укладання контракту.
3. Виконавчий етап:
° підготовка товару до відвантаження (експортером) і підготовка
до прийому товару (імпортером);
° оформлення документації:
° укладання допоміжних контрактів (страхових, транспортних, і т.п.);
° врегулювання суперечок:
° здійснення розрахунків.
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "ТРИТЕ".
ВАТ "Трите" було створене у 1999 році. Воно розташоване на північному заході від центру м.Коломиї, що знаходиться на відстані 500м. Дане підприємство розташоване на відстані 70 км. від обласного центру м.Івано-Франківськ. Юридична адреса - Івано-Франківська область, м.Коломия, вулиця Франка 1/10. Таке розташування ВАТ "Трите" є досить економічно вигідним для нього і при цьому створюються сприятливі умови для реалізації виробленої продукції.
ВАТ "Трите" як юридична особа є суб'єктом ЗЕД, та може самостійно, у визначених законодавством межах, здійснювати ЗЕД.
ВАТ "Трите" здійснює такі види ЗЕД:
1. Експортує верхній одяг.
2. Імпортує сировину і матеріали.
3. Здійснює інші види діяльності зазначені в установчих документах.
Згідно зі ст. 80 ГК України (ст.. 24 Закону України від 19 вересня 1991 р. №1576-XII "Про господарські товариства"; ст.. 152 ЦК України) акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Установчим документом даного підприємства є статут, який містить відомості про найменування та місцезнаходження, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі перелік питань, в яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок формування майна, розподілу прибутків і збитків, умови його реорганізації та ліквідації. Крім того, у статуті містяться також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по вступу акцій.
Згідно законодавству України ВАТ "Трите" поділяє акціонерів на засновників та учасників. Засновники - це особи, які виконують дії, пов'язані із заснуванням даного товариства. Учасники - це особи, які роблять внесок у статутний фонд, проте не бажають брати на себе будь-які обов'язки.
Процедура створення ВАТ "Трите" була досить складною. Тому, що крім необхідності укладання договору між засновниками, с. 4 ст. 26 Закону України "Про господарські товариства" передбачено 4 етапи, що їх повинні пройти засновники для створення акціонерного товариства:
- зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство;
- здійснити підписку на акції (в разі створення відкритого акціонерного товариства);
- провести установчі збори;
- здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.
Акції ВАТ "Трите" розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери продають належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.
Вищим органом товариства є загальні збориакціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
Виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. Він вирішує всі питання діяльності ВАТ "Трите", крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів.
Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і організовує виконання їхніх рішень. Він діє від імені підприємства у межах, встановлених статутом і законом.
На мою думку, підприємство у формі акціонерного товариства є найвигіднішим і найпоширенішим типом організації підприємства на Заході. По-перше, його корпоративна форма забезпечує мобілізацію великих грошових сум шляхом реалізації акцій серед населення. По-друге, воно забезпечує передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим способом. По-третє, вона накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу.
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ "ТРИТЕ".
Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ "Трите" здійснюється на основі бухгалтерських звітів підприємства за 2004-2005 роки. Необхідні для розрахунку дані зводимо в таблицю 1.
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...