WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Трите - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Трите
ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни
"Основи зовнішньоекономічної діяльності"
1. Виконати курсову роботу на тему "Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ".
2. Основні вихідні дані:
2.1. Варіант - прямий експорт.
2.2. Об'єкт угоди - верхній одяг.
2.3. Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000) - CIF.
2.4. Валюта ціни - євро.
2.5. Валюта платежу - євро.
2.6. Умови платежу:
2.6.1. Вид - готівка.
2.6.2. Форма - акредитив.
2.7. Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом - запит, тверда оферта.
2.8. Конкурентні матеріали - ЗТК.
3. Додаткові вихідні дані:
3.1. Стиль проведення переговорів - в залежності від ділової культури країни контрагента.
3.2. Форма проведення переговорів - особиста зустріч.
Строк виконання курсової роботи ________
Дата отримання завдання _______________
Підпис студента _______________________
Завдання видав старший викладач Ковальчук А.П.
?
ЗМІСТ:
ВСТУП ..............................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕО.....................6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "ТРИТЕ"..........................................10
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ "ТРИТЕ"........................12
РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНО- МІЧНОГО КОНТРАКТУ
4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером.........................18
4.2. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту....20
4.3. Підготовка проекту контракту........................................................26
4.4. Проведення переговорів та укладання контракту......................27
ВИСНОВОК......................................................................................................28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................29
ДОДАТКИ.
Додаток А: Проект контракту.
ВСТУП
Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).
На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.
Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.[1]
Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:
1 .Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максимізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.
5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні
виробництва з метою успішного розвитку своєї країни.
Суб'єктами ЗЕД є суб'єкти господарської діяльності, що відносяться до всіх форм власності, самостійно здійснюючи зовнішньоекономічні операції з закордонними партнерами.
Об'єктами ЗЕД є матеріально речова продукція та послуги, результати науково-технічної та виробничої співпраці, які набувають при міжнародному обміні вартість, тобто стають товаром.
На управління і регулювання ЗЕД впливають: державні органи управління та регулювання ЗЕД, недержавні органи регулювання та управління ЗЕД, тарифи регулювання ЗЕД, адміністріальне регулювання ЗЕД.
Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт.
Роль ЗЕД як зовнішнього фактора економіки, постійно зростає. Посилюється її вплив на економічний розвиток не тільки країни, але й кожного господарського суб'єкта.
Оцінка ефективності ЗЕД визначається по комплексу після виробничих операцій, які здійснюють фізичні або юридичні особи з моменту виготовлення продукції до її продажу за грошову оцінку.
Опираючись на вищесказане, метою курсової роботи є оцінка ефективності ЗЕД ВАТ "Трите".
Завдання : встановлення контактів з іноземними партнерами, проробка умов контракту, підготовка проекту контракту, проведення переговорів та укладання контракту.
Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.
Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції.
Зовнішньоекономічна комерційна операція - це комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.
Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних

 
 

Цікаве

Загрузка...