WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” - Курсова робота

Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” - Курсова робота

банк зараховує виручку експортеру.
13 крок - імпортер, отримавши від банку-емітента документи, стає власником товару.
6 6 7
Рис. 2. Схема розрахунків по акредитиву.
4.4. Проведення переговорів та укладання контракту.
Після того, як ми встановили контакт з турецькою фірмою "Сенджет" нами було підготовлено проект контракту. Для вирішення всіх питань та усунення можливих розбіжностей була проведена особиста зустріч між представниками ВАТ "Ласощі" і "Сенджет" в місті Анкара. Перед зустріччю кожна із сторін готувалась до неї, наша сторона виробила тактику проведення переговорів, розподіл ролі учасників виконання ролі. Підготували довідкові та інші матеріали які будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей, підготували можливі відповіді на питання партнера.
При проведенні переговорів представники фірми розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде написаний як на українській так і на англійській мовах.
Представники обох сторін ретельно вивчали кожну статтю попереднього контракту. Переважно в усіх питаннях знайшли згоду, але в деяких виникли суперечки які були розв'язані шляхом порозуміння. Особливо була загострена увага на статті "Строки та умови поставки". Сторонами було узгоджено шляхи санкцій за невиконання контрактних обов'язків. Також були внесені зміни до статті попереднього контракту стосовно маркування.
Було проведеневзаємне вивчення об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйняті компромісні рішення. В результатів переговорів сторони склали спільний контракт в якому була врахована фактична домовленість, якої вони досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та англійській мовах. Контракт підписують керівники фірми. Контроль за виконання умов контракту покладено на начальника зовнішньоекономічного відділу ВАТ "Ласощі".
Укладений сторонами контракт додаток А.
Висновок
Отже, на Україні розвиток ринкових відносин вимагає певних підходів до управління ЗЕД. Тому, вивчення різноманітних аспектів управління ЗЕД, особливо на певні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних видів комерційної діяльності, які складаються з окремих етапів і стадій на кожному з яких вирішуються конкретні задачі, що пов'язані з оформленням, пересиланням і обробкою документації, необхідний для забезпечення виконання угоди.
ВАТ "Ласощі" надсилає тверду оферту турецькій фірмі "Сенджет" у відповідь якої отримує запит на поставку кондитерських виробів. ВАТ "Ласощі" несе всі витрати і ризики, пов'язані з доставкою товару в погоджений порт призначення. Валютою ціни і валютою платежу є євро, а формою розрахунку - акредитив.
Проект контракту був підготовлений продавцем. Також були визначені основні статті контракту.
Після того як ми встановили контакт з фірмою "Сенджет" були проведені переговори представників обох фірм. Після чого сторонами був укладений контракт.
В результаті поставки ми отримали такі дані:
прибуток від експортно-імпортних операцій ми отримали - в 2004 р. - 8527,5774 тис. грн., а в 2005 - 16111,4953 тис. грн.
Література
1. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 152с.
2. Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. - К.: Сплайн, 2000. - 72с.
3. Стельмащук А.М. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - Тернопіль: ТАНГ, 2003 - 199с.
4. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики ЗЕД: Навч.посіб. - К.: АТ "Август", 2001. - 422с.
5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
6. Циганкова Т.М.. Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності .К.: Фінансист, 2000 - 634с.
8. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288с.
9. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортноє обеспечение внешнезкономической деятельности. - М.: Центр зкономики й маркетинга, 2000-512с.
10. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
11. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
12. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004 - 140с.
13. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - К.: Деміур, 2003. - 296с.
Додаток А
КОНТРАКТ № 55
м. Снятин "15" березня 2006 р.
Фірма ВАТ "Ласощі", в особі голови правління Голуб Галини Павлівни, з однієї сторони, і фірма "Сенджет", в особі голови правління Джеймса Сенджета з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує кондитерські вироби (в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку №1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 1000 євро на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА КІЛЬКІСТЬ
Покупець купує Товари в кількості та за цінами, які вказані в Додатку №1.
3. ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах FOB, місто Анкара, що підтверджується чистим коносаментом.
3.2. Продавець здійснює поставку Товарів протягом 30 (днів) після підписання Контракту.
Дострокова поставка допускається.
Часткове відвантаження не допускається.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8% від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає

 
 

Цікаве

Загрузка...