WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” - Курсова робота

Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” - Курсова робота

фінансування сучасних напрямів науково-технічного й організаційного прогресу, нарощування виробничого потенціалу.
По-друге, потужній корпорації значно простіше повсякчас збільшувати обсяги виробництва або послуг, що дає можливість отримувати постійно зростаючий прибуток.
По-третє, кожний акціонер як співвласник корпорації несе лише обмежену відповідальність (за банкрутство фірми він втрачає тільки вартість своїх акцій). Важливо й те, що окрема особа може зменшити свій власний фінансовий ризик, якщо купуватиме акції кількох корпорацій. Кредитори можуть пред'явити претензії лише корпорації як юридичній особі, а не окремим акціонерам як фізичним особам.
По-четверте, корпорація - це організаційно-правовий утвір, який може функціонувати тривалий час (постійно), що створює необмежені можливості для перспективного розвитку.
Корпоративна форма організації підприємницької діяльності, як і всі інші, також має недоліки:
1. Мають місце певні розбіжності між функціями власності і контролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість оперативного управління корпорацією. Розподіл функцій власності та контролю може призвести до виникнення соціальних суперечностей (конфліктів) між менеджерами та акціонерами корпорації.
2. Корпорація сплачує більші податки в розрахунку на одиницю отримуваного прибутку, ніж інші організаційні форми бізнесу. Адже оподаткуванню підлягає спочатку отриманий корпорацією прибуток, а потім - дивіденди акціонерів, тобто фактично існує проблема подвійного оподаткування.
3. У корпоративній формі бізнесу існують потенційні можливості для зловживань з боку посадових осіб. Наприклад, керівництво корпорацій може організувати емісію акцій для покриття збитків, спричинених безгосподарністю певних структурних ланок.
Акціонерне товариство - основна форма організації великих та частини середніх підприємств, капітал яких формується від продажу акцій та інших цінних паперів. Покупці акцій стають пайовиками А.т., а покупці облігацій - його кредиторами. Власний капітал А.т. може збільшуватися внаслідок наступних випусків акцій та вкладання частини прибутку в розширення виробництва. З прибутку А.т. сплачують податки державі, премії (тантьєм) менеджерам, поповнюють резервний фонд, дивіденди власникам акцій тощо. Кошти, отримані А.т. від випуску і продажу облігацій, становлять його позичковий капітал, а власникам облігацій щорічно виплачується твердий відсоток. А.т. виникли на початку XVII ст. Першими були англійська Ост-Індська торгова компанія (1600) та голландська Ост-Індська торгова компанія (1602). Перший акціонерний банк організований в Англії у 1694. Проте до 30-х XIX ст. А.т. були поодинокими. З переростанням продуктивними силами вузьких меж індивідуальної капіталістичної власності розвиток А.т. стає економічно неминучим. Найшвидшими темпами А.т. виникали в останній третині XIX ст.
Нині у розвинутих країнах світу кожна крупна і навіть середня компанія існує у формі А.т. Останні також широко використовуються для утворення та експансії міжнародних монополій..
Перше А.т. в Україні виникло в 1988. А.т. поділяють на: 1) відкриті - акції яких вільно продаються і купуються всіма бажаючими. В деяких країнах (наприклад, у США) А.т. називають публічними, 2) закриті - акції яких не надходять у вільний продаж, а розподіляються серед засновників!
Власник акції має формальне право брати участь в управлінні А.т., оскільки володіння акцією дає йому право голосу при виборі керівних органів; власник облігації такого права не має. Кількість акціонерів у розвинутих країнах Заходу постійю зростає (за винятком періоду економічних криз).
Економічним стимулом до придбання акцій є вищий рівень дивідендів порівняно з вкладенням певної суми в ощадний банк. На початку 90-х середній прибуток частини найманих працівників на дивіденди становив до 10% його щорічного заробітку. За 20 років він може таким чином накопичити майже 120 тис. дол. Водночас під час економічної кризи дрібні акціонери можуть втратити всі свої заощадження. Розповсюдження акцій серед робітників і службовців та збільшення дивідендів частково долають їх відчуженість від засобів виробництва, посилюють матеріальну заінтересованість у діяльності А.т., їх конкурентоспроможність. Акціонерна форма підприємств використовується в процесі трансформації існуючої в Україні економічної системи при формуванні різних форм власності у промисловості та сільському господарстві. За 1992-96 майже 8 тис. середніх та крупних державних підприємств в Україні було перетворено на відкриті А.т.,
Позитивним у розвитку Ат. є: 1) можливість значно розширювати джерело нагромадження
2) демократизується управління підприємствами, зокрема право вищестоящих організацій бути пайовиками акціонерних підприємств послаблює відомчу монополію, робить їх економічно заінтересованими у швидкому розвитку А.т., сприяє скороченню управлінського апарату; 3) послаблюються диспропорції в економіці і насамперед між групою "А" і групою "Б" через акумулювання частини заощаджень населення, швидкого будівництва на ці кошти підприємств, що випускають гостродефіцитні товари (легкові автомобілі, відеотехніку тощо), їх надання акціонерам, які вкладають кошти за цільовим призначенням; 4) поліпшується якість функціонування та розвитку тех-ніко-економічних відносин (відносин спеціалізації,
кооперування, концентрації виробництва та ін )через продаж акцій підприємствам-суміжникам та посилення контролю робітників за якістю комплектуючих виробів, 5) прискорюється міжгалузеве переливання капіталу, Іцо сприяє ширшому впровадженню досягнень НТР у цих галузях; 6) здійснюється регулювання кількості грошей (через продаж акцій держава зменшує кількість грошей, а скуповуючи, збільшує їхню кількість), 7) посилюється заінтересованість трудящих у кращому використанні засобів виробництва, економії електроенергії, сировини, знижується плинність робочої сили тощо. Негативним у розвитку А.т. є: 1) можливість банкрутства мільйонів дрібних акціонерів
2) посилюється контроль гігантських А.т. і крупних акціонерів (через механізм купівлі контрольного пакета акцій) за іншими великими та середніми компаніями, внаслідок чого створюється багатоступенева система залежності й контролю, 3) широке розповсюдження А.т. збільшує масу фіктивного капіталу, сприяє масовим махінаціям на фінансових біржах; 4) встановлюється контроль за капіталом мільйонів акціонерів, завдяки чому ще більше зростає могутність крупних корпорацій в економіці й політиці; f>) акціонерна форма підприємництва використовується як засіб економічного примусу для викупу нерентабельних філіалів, заводів, цехів (разом з їх боргами) трудовими колективами, що змушує їх скорочувати заробітну плату, оплачувані відпустки,

 
 

Цікаве

Загрузка...