WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” - Курсова робота

Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Ласощі” - Курсова робота


Курсова робота
Зовнішня економічна діяльність ВАТ "Ласощі"
ЗАВДАННЯ на курсову роботу з дисципліни
1. Виконати курсову роботу на тему ________Зовнішньо-економічна______ _____діяльність ВАТ "Ласощі"____________________________________
2. Основні вихідні дані:
2.1. Варіант _________________Прямий експорт________________ 2.2. Об'єкт угоди __________Кондитерські вироби_______________ 2.3. Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000) _____FOB____ 2.4. Валюта ціни _____Євро_____ 2.5. Валюта платежу __Євро_____ 2.6. Умови платежу 2.6.1. Вид ___________Готівка________
2.6.2. Форма ________Акредитив_________
2.7. Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом
______________________Тверда оферта_______________________
2.8. Конкурентні матеріали ________________ЗТК_______________
3. Додаткові вихідні дані
3.1. Стиль проведення переговорів - в залежності від ділової культури країни контрагента.
3.2. Форма проведення переговорів - особиста зустріч.
?
Зміст
Вступ. .......................................................................................................
Розділ 1. Суть та послідовність здійснення зовнішньо-економічної діяльності .........................................................................................................
Розділ 2. Характеристика ВАТ "Ласощі"..............................................
Розділ 3. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ "Ласощі"..............................
Розділ 4. Підготовка і укладання ЗЕ контракту....................................
4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером.....................
4.2. Пророка базисних та валютно-фінансових умов контракту...
4.3. Підготовка контракту..................................................................
4.4. Проведення переговорів та укладання контракту....................
Висновок...................................................................................................
Список літератури....................................................................................
Додатки.....................................................................................................
3 ст.
8 ст.
14 ст.
19 ст.
25 ст.
25 ст.
27 ст.
28 ст.
35 ст.
36 ст.
37 ст.
38 ст.
Вступ
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єкта господарської діяльності України й іноземного суб'єкта господарської діяльності, побудова на взаєминах між ними, що має місце як на території України та і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, які спрямовані на організацію проведення і регулювання процесу обміну товарами, результатами творчої діяльності.
Міжнародний обмін товарами економічно доцільний для країн, якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше суспільної праці, ніж повинна була б витратити на виробництво товарів замість імпортованих на сум, яка виручена від експорта.
Експорт - продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності і вивіз товарів через митний кордон України, крім тих випадків, коли суб'єкт ЗЕД передає майно господарської діяльності іноземному суб'єкту як натуральну частку участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності.
Реекспорт - продаж іноземним суб'єктам ЗЕД і вивіз за межі України товарів, які були раніше імпортовані на територію України і не піддавалися переробці.
Імпорт - закупівля в іноземних суб'єктів ЗЕД товарів; їхній увіз на територію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами.
Реімпорт - увіз через границю раніше вивезеної за межі митної території продукції, яка не піддавалася там переробці.
Транзит - переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України будь-якого використання цих товарів на зазначеній території.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають все більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країн.
Від виникнення перших систематизованих поглядів Адама Сміта і Давида Рікардо на зовнішню торгівлю до появи системи державного управління зовнішньоекономічною сферою минуло близько двохсот років. Класичний напрямок економічної теорії і сьогодні становить методологічну основу для розроблення міжнародних і національних стратегій, політик і механізмів, хоча, звичайно, ним не обмежується. Система інституцій, органів і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності як на національному, так і на міжнародних рівнях відображає також досягнення і проблеми кейнсіанства, інших сучасних шкіл і напрямків економічної науки.
Підкреслимо і те, що управління зовнішньоекономічною діяльністю, як наукова дисципліна, ґрунтується на макроекономічних теоріях і пов'язаних з ними загальноекономічних концепціях розвитку світового господарства. Управління не може існувати у відриві від них. Більше того, можна сказати, що загальна теорія управління, як складова методології управління зовнішньоекономічною діяльністю, відіграє у ньому другорядну роль порівняно з макроекономікою і теорією світового господарства.
Сучасна система управління ЗЕД охоплює широке коло об'єктів і може бути загалом охарактеризована і розбита на розділи (сегменти) з використанням ряду критеріїв і аналітичних ознак.
Найважливішими аналітичними ознаками є екзогенність та екзогенність складових. За цією ознакою уся система поділяється на національне управління та багатостороннє регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до цього управління ЗЕД можна подати у вигляді макроекономічної та світогосподарської її частини.
Обидві ці частини створюють середовище, в якому самостійним розділом є управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Зростання в останні роки значущості міжнародної інвестиційної діяльності обумовлює необхідність розгляду як окремого розділу і менеджменту міжнародних підприємницьких проектів.
Багатосегментність управління зовнішньоекономічною діяльністю не включає, однак, наявності критерію, що визначає підсумкову її ефективність. Таким є стан макроекономіки і, зокрема, зовнішньоекономічної сфери, як складової сукупного попиту.
На практиці оцінка ефективності зовнішньоекономічної політики і регулювання ґрунтується на внеску цієї сфери у зростання сукупного попиту й кількісно виражається абсолютними річними значеннями чистого експорту (сальдо платіжного балансу) і показниками його ваги у валовому національному

 
 

Цікаве

Загрузка...