WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти - Дипломна робота

Імідж України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти - Дипломна робота

іншому контексті, а в якому залежить від внутрішньої політики нашої країни, а головне від роботи новообраногоуряду.
Україна повинна бути присутньою в інформаційному просторі, при чому більшу роль повинен відігравати недержавний сектор приватних і неурядових організацій. Держава повинна виступати у ролі координатора. Ще одну можливість поліпшення міжнародного іміджу репрезентують великі міжнародні інвестиційні проекти, у яких бере участь наша країна. Такі з них як проекти створення транспортних і телекомунікаційних коридорів надають чудовий привід для представлення України сучасною передовою державою [4,C.12].
Мета: спробували дати комплексний аналіз складових іміджу України.
Завдання: визначити основні фактори, що впливають на його формування, а також окреслити можливі шляхи його покращання; вплив суспільно-політичних подій та зміни влади в Україні на авторитет України в країнах Європейського Союзу; перспективи та пріоритети відносин з ключовими зовнішньополітичними партнерами України.
Методологічну основу роботи складає комплекс основних принципів та методів наукового пізнання (зокрема емпіричних), що дає можливість різнобічного вивчення проблеми згідно з визначеними метою та завданнями.
Основні поняття:
Імідж(анг.образ,відображення, подоба) [46,C.405]- це:
" Уявлення про людину, продукт чи інститут, який поділяє широка громадськість і який часто навмисно формується або змінюється засобами інформації, рекламою, пропагандою і т.п.
" Враження, яке справляє особа, компанія або інститут на одну або більше груп громадськості. Це не малюнок, не розроблене в деталях точне зображення, це швидше декілька деталей, які справляють емоційний вплив.
" Особливого роду образ-подоба, який створюється цілеспрямовано і за допомогою асоціацій наділяє об'єкт (явище, особистість, товар тощо) додатковими цінностями (соціальними, політичними, естетичними тощо), завдяки яким він сприймається більш емоційно.
В науці визначаються найближчі за змістом терміни поняття "імідж" [46,C.406]-.
Репутація-(фран.reputation) загальна думка про якості, достоїнства та недоліки, які склалися про кого-небудь чи що-небудь.
Престиж(фран.prestige) авторитет, вплив. Престиж соціальний - співвідносна оцінка соціальної значущості різних об'єктів, явищ, яку поділяють члени певного суспільства, групи відповідно до прийнятої системи цінностей.
Авторитет(лат.autoritas) вплив, влада - наявність у особи, групи чи організації або соціального інституту незаперечних, загальновизнаних позитивних якостей, які дозволяють здійснювати неформальний вплив, що ґрунтується на знаннях, досвіді, силі морального прикладу.
Робота складається з двох розділів:
Вступ детально розкриває актуальність проблеми, об'єкт та предмет дослідження роботи, мета та основні завдання для вирішення проблеми, висувається гіпотеза для комплексного дослідження.
У першому розділі роботи - аналізуються матеріали вітчизняних та зарубіжних науковців щодо даної теми та їх основні точки зору щодо цієї проблематики. Висвітлюється політика України на сучасному етапі, її зовнішньополітичні пріоритети та внутрішні орієнтири. Напрями формування нової природи зовнішньої політики України. Перспективи реалізації принципів прозорості, послідовності, передбачуваності. Віддається належне досягненням нашої держави, зокрема, на зовнішньополітичній арені.
У Другому розділі роботи - на основі методу системного аналізу аналізуються основні фактори, що впливають на формування іміджу України. Водночас, наголошується на тих негативних моментах, які зумовлюють непривабливий образ України, в першу чергу - в економічній і соціальній сферах. Метод соціологічного опитування привертає увагу до тих потенційних (не використаних повною мірою) можливостей України, реалізація яких сприяла б формуванню позитивного іміджу нашої держави та зміцненню її позицій у світі. За допомогою методу контент-аналізу окреслюється образ України, який можна скласти на основі оцінок держав ЄС, закордонної преси та окремих експертів.
В кінці роботи робляться загальні висновки, визначаються шляхи покращання зовнішнього та внутрішнього іміджу України. Вносяться пропозиції щодо наповнення відносин України з стратегічними партнерами практичним змістом подаються рекомендації щодо просування позитивного образу нашої держави в країнах Європейського Союзу.
РОЗДІЛ 1
ПРОБЛЕМАТИКА ІМІДЖУ УКРАЇНИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ
Для об'єктивного аналізу даної теми було використано ряд різноманітної літератури, яка представлена насамперед Інтернет-ресурсами, публікаціями в періодичних виданнях, монографіями та підручниками з метою подання повної та ґрунтовної характеристики іміджу України в країнах Європейського Союзу. Важливу роль у дослідженні цієї теми зіграли саме публікації та аналітичні матеріали Українських центрів та інститутів досліджень.
Зокрема, Український центр економічних і політичних досліджень та Центр О.Разумкова готують численні аналітичні матеріали, які всебічно висвітлюють сучасні проблеми в Україні, серед них: моніторинг загроз національній безпеці України; політичний аналіз і стратегічний прогноз; аналітичні доповіді, бюлетені, статті; результати соціологічних досліджень; оперативний коментар з актуальних проблем у ЗМІ. Проведений центром круглий стіл на тему: "Міжнародний імідж України: міфи та реалії" дає змогу наочно побачити образ України очима закордонних експертів, оцінити наведені результати дослідження аналітиків центру, що стосується внутрішньодержавних проблем. На основі об'єктивного наукового аналізу та цільової орієнтації на розв'язання конкретних завдань внутрішньої і зовнішньої політики пропонують шляхи становлення України як правової, соціальної та демократичної держави та ін.
Щорічник національного інституту стратегічних досліджень висвітлює позиції фахівців інституту щодо теоретичного осмислення та практичного вирішення сучасних пріоритетних проблем суспільного розвитку України: економічних, соціальних, політичних, гуманітарних, етнонаціональних, зовнішньополітичних, військових.
Щорічний круглий стіл "Україна в міжнародній політиці: підсумки 2004 року, перспективи на 2005 рік" проводить Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України спільно з Фондом Фрідріха Еберта. В роботі заходу беруть участь провідні експерти, спеціалісти з питань зовнішньої політики, представники владних структур, посольств країн Європи та Азії. Матеріали круглого столу мали важливе значення у дослідженні цієї проблематики, оскільки там висвітлювались наступні питання: підсумки зовнішньої політики останнього року президентства Леоніда Кучми, спадщина Кучми та її вкоріненість у зовнішню політику України; вплив Помаранчевої революції та зміни влади в Україні на міжнародне становище України; напрями формування нової природи

 
 

Цікаве

Загрузка...