WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Олімпія ” (експорт металопрокату) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Олімпія ” (експорт металопрокату) - Курсова робота

розрахунку.
Якщо контрактом передбачається попередня сплата коштів (авансування), визначаються умови авансового платежу;сума або його частка в загальному платежі, валюта, умови перерахування коштів, термін платежу тощо.
Якщо контрактом передбачено банківський переказ після відвантаження товару, мають бути визначені такі умови: сума платежу, валюта платежу, умови перерахування коштів, термін платежу тощо. Недоліком використання зазначеної форми розрахунку (крім авансових платежів) є те, що затримується в часі надходження виручки до експортера.
Банківський переказ є найпоширенішою формою безготівкових розрахунків і має такі переваги для експортера та імпортера: технологічна простота його здійснення, короткі строки розрахунків(існуючі системи переказу коштів дозволяють доставити, наприклад, американські долари в будь-яке місце планети за три доби незалежно від того, чи має банк кореспондентські рахунки за кордоном, чи ні ), порівняно невисокийрозмір оплати послуг банку.
4.4. Проведення переговорів та укладання контракту
Після того, як ми встановили контакт з фірмою " ТАМКО", нами був складений попередній контракт. Для вирішення всіх питань та усунення можливих розбіжностей була проведена особиста зустріч між ВАТ " Олімпія" в особі Голови правління О.О. Барабохіна та представником фірми " ТАМКО" в особі Директора А.І. Донцова на підприємстві "Олімпія".
Перед зустріччю кожна із сторін готується до неї. Наша сторона виробила тактику проведення переговорів, можливий розподіл ролей учасників, послідовність викладення питань що цікавлять, підготували довідкові та інші матеріали що будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей та претензій, підготували можливі відповіді на питання партнера.
При проведенні переговорів представники фірми " ТАМКО" розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде підписаний як на українській так і на молдавській мовах.
Представники обох фірм ретельно вивчили кожну статтю попереднього контракту. Переважно у всіх питаннях знайшли згоду, але в деяких виникли непорозуміння, які були вирішенні шляхом порозуміння. Особливо була зосереджена увага на статі: "Поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконання обов'язків, також були внесені поправки до попереднього контракту. Було проведено об'єктивне вивчення взаємних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйнятні рішення.
В результаті переговорів сторони уклали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість якої ми досягли під час переговорів.
Також було визначено, що контракт роздруковує у двох оригіналах на українській та молдавській мовах фірма Продавця. З оригіналів контракту роблять по три примірники копій. Контракт підписують зазначені у договорі відповідальні особи. Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу В.А. Качаткова.
Укладений сторонами контракт (див. Додаток А) .
ВИСНОВОК
ВАТ " Олімпія " займається ЗЕД імпортуючи сировину з закордону і реалізуючи частину продукції на зовнішній ринок.
Оцінка ефективності ЗЕД показала, що ефективність зросла 37%, це зростання спричинене:
- Збільшенням прибутку від експортно-імпортних операцій,
- Зменшенням експортно-імпортних витрат,
- Правильною та ефективною маркетинговою стратегію,
- Оперативній організації та взаємодії між відділами,
- Врахуванні досвіду західних та пострадянських підприємств,
- Врахуванням останніх досягнень у менеджменті ЗЕД.
В поточному році, фірма ВАТ "Олімпія " уклала угоду з молдавською фірмою " ТАМКО " на поставку металопрокату.
Для контакту між сторонами було використано запит, та тверду оферту. Сторони провели переговори, усунули непорозуміння і підписали контракт на продаж 200 тон металопрокату на умовах "Франко-завод" (EXW).
Ефективність ЗЕД зросла на 37%, що є найкращім доказом ефективної та правильної роботи підприємства. Аналіз також показав здатність ВАТ "Олімпія" підвищувати якісь продукції при зменшенні витрат на виробництво.
Метою цієї курсової роботи було оцінити ЗЕД ВАТ "Олімпія". Для цього ми використовували показники експортно-імпортної діяльності підприємства, займались дослідженням ринку, встановлювали контакти з іноземними партнерами.
Завданням курсової роботи було оцінити ефективність ЗЕД ВАТ "Олімпія", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його. Детальний аналіз показників експортно-імпортних операцій показав динаміку показників, причини та наслідки переміщення в той чи інший бік. Було встановлено контакт з фірмою імпортером, в даному випадку фірмою "TAМКО", при цьому використовувались такі документ як тверда оферта. Сторони домовилися, що контракт буде розроблений експортером, тобто ВАТ "Олімпія". Підчас розробки контракту у сторін виникли непорозуміння, які були вирішені шляхом переговорів. При розробці контракту широко застосовувались рекомендації та базові умови поставки "Інкотермс 2000". Слід також врахувати, що було досліджено питання фінансових розрахунків між сторонами, після переговорів було вирішено що оплата буде проводитись за допомогою попередньої оплати.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
4. Закон України "Про господарські товариства".

 
 

Цікаве

Загрузка...