WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Олімпія ” (експорт металопрокату) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Олімпія ” (експорт металопрокату) - Курсова робота

фонду приймає вищий орган управління товариства.
Резервний фонд має цільове призначення, тому його кошти на інші цілі не використовуються. Обов'язковим фондом у товаристві є також фонд сплати дивідендів. Цей майновий фонд теж формується з чистого прибутку товариства.
Інші фонди створюються, якщо це передбачено статутом товариства (наприклад, житловий фонд, валютний фонд, страховий фонд).
Майнові права в акціонерному товаристві. Купуючи акцію, акціонер відчужує своє майно до статутного фонду товариства. За це майно акціонер дістаєспецифічне право - право участі в акціонерному товаристві. Зміст цього права визначено законами України "Про господарські товариства" (статті 10, 11, 26, 29, 30, 33, 35, 36 і 38) та "Про цінні папери і фондову біржу" (статті 4. 5, 8 і 9).
Право участі в акціонерному товаристві за змістом є комплексним. До нього входять як майнові права та обов'язки акціонера, так і членські (управлінські) права та обов'язки. До майнових прав акціонера належать такі права:
o брати участь у розподілі прибутків товариства;
o отримувати частку прибутку товариства у вигляді дивідендів;
o отримувати частку вартості майна товариства у разі його
ліквідації. Ця частка має бути пропорційною вартості акцій, які
належать акціонерові;
o розпоряджатися акціями: продавати, передавати, відчужувати іншим способом у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства;
o заповідати акції у спадщину;
o купувати додатково випущені акції товариства.
Акціонер несе майнові обов'язки стосовно товариства. Він зобов'язаний оплачувати основні та додаткові акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами товариства. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, визначені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства. У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу, якщо статут товариства не передбачає іншої санкції. При несплаті платежів за акціями протягом трьох місяців після встановленого строку платежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, передбаченому статутом.
Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій. До членських (управлінських) та інших прав та обов'язків акціонерів належать такі:
o входити у товариство і виходити з нього;
o брати участь у загальних зборах акціонерів;
o обирати і бути обраними до органів товариства: спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
o брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом товариства і законодавством;
o отримувати інформацію про діяльність товариства.
На вимогу акціонера товариство зобов'язане надавати йому річні баланси, звіти, протоколи зборів. Акціонери зобов'язані: додержуватися установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами.
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАТ " Олімпія"
Оцінку ефективності ВАТ "Олімпія" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2004 - 2005 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ "Олімпія" наведено в табл 2.
Таблиця 2. Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ "Олімпія" протягом 2004- 2005р.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом Звітний період
2004р. 2005р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 16378,83 14131,79
2 Акцизні збори, тис. грн. 35,09736 35,32952
3 Мито і митні збори, тис. грн. 76,04522 82,43599
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1111,42 1295,415
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 584,9584 588,8248
6 Складські витрати, тис. грн. 292,4785 117,7655
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 280,7803 188,4245
8 Страхові витрати, тис. грн. 70,19472 47,10647
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 58,49514 117,7655
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 38669,92 33649,69
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 5849,584 5888,25
12 Ціна імпорту, тис. грн. 11,69959 12,36499
13 Кількість імпорту, т. 2573,817 2355,299
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,196374 1,204339
15 Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту, тис. грн. 73768,78 76051,34
Оцінку ефективності ВАТ "Олімпія" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2004= 1111,42+584,9584+292,4785+280,7803+70,19472+58,49514=2398,32706(тис.грн.)
СН 2005 =1295,415+588,8248+117,7655+188,4245+47,10647+117,7655=2355,30177 (тис.грн.)
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2004=16378,83+2398,32706+35,097+76,04522=18888,2996 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2005 =14131,79+2355,30177+35,32952+82,43599=16604,8572 (тис.грн.)
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
73768,78
ВРЕКС Г 2004 = = 61660,3002(тис.грн.)
1,196374
76051,34
ВРЕКС Г 2005 = = 63147,7848 (тис.грн.)
1,204339
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2004= 11,69959*2573,817= 30112,6036(тис.грн.)
ВРІМП 2005 =12,36499*2355,299= 29123,2486 (тис.грн.)
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР + СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис.грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис.грн.
СЗТ ЕКС 2004=38669,92+5849,584= 44519,504 (тис.грн.)
СЗТ ЕКС 2005 = 33649,69+5888,25= 34237,94(тис.грн.)
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де,
ВРІМП - виручка від імпорту, тис.грн.
СЗТ ІМП -

 
 

Цікаве

Загрузка...