WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Техніко – економічна ефективність стандартизації. Оцінка рівня якості продукції на різних етапах її життєвого циклу. Права і обов’язки випробувальної - Реферат

Техніко – економічна ефективність стандартизації. Оцінка рівня якості продукції на різних етапах її життєвого циклу. Права і обов’язки випробувальної - Реферат

сертифікації готельних послуг, затверджені наказом Держспоживстандарту України від 27 січня 1999 року № 37 (зареєстровані Мінюстом України 15 квітня 1999 року за № 233/3529);
" Правила сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, затверджені наказом Держспоживстандарту України від 14 червня 1999 року № 322 (зареєстровані Мінюстом України від 22 червня 1999 року за №405/3698).
Вартість робіт з сертифікації в УкрСЕПРО розраховується відповіднодо Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом Держспоживстандарту України 10 березня 1999 року №100 (зареєстровані Мінюстом України 31 березня 1999 року за №194/3487)
При сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО застосовуються ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)
1 жовтня 2002 року з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України Указом Президента України було створено центральний органвиконавчої влади зі спеціальним статусом - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
Технічне регулювання:
Головними складовими технічного регулювання як основи надійного захисту прав споживачів є системи стандартизації, метрології, сертифікації:
Стандартизація - це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар'єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву.
Метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки.
Сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.
Споживча політика: створення сприятливих умов для насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (роботами, послугами), підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки споживачів, удосконалення законодавства України з захисту прав споживачів, його адаптація до законодавства ЄС.
Основними завданнями Держспоживстандарту України є забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, здійснення управління в цій сфері, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання питань захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації.
Основною метою Держспоживстандарту України є посилення захисту прав споживачів шляхом удосконалення системи технічного регулювання.
Пріоритетні напрями діяльності
Створення ринкових механізмів захисту прав споживачів, адекватних європейським вимогам.
Дотримання балансу інтересів споживачів, виробників, підприємців, органів влади у забезпеченні пріоритетів державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Підвищення ефективності функціонування національної системи технічного регулювання в інтересах споживачів на основі гармонізації законодавства з вимогами Всесвітньої торгової організації та Європейського Союзу.
Удосконалення державного контролю і нагляду на споживчому ринку та виробництві.
Продовження роботи щодо створення в органах місцевого самоврядування структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів.
Переорієнтування основних завдань стандартизації і сертифікації на потреби пересічного громадянина.
Використання у повній мірі адміністративного ресурсу для підтримки вітчизняного товаровиробника з метою захисту українського ринку від небезпечних та фальсифікованих товарів.
Забезпечення балансу між технічним регулюванням та споживчою політикою.
Поширення практики співробітництва з виробниками продукції в напрямку виявлення на ринку фальсифікованих товарів, робіт та послуг.
Використання наявної випробувальної бази для реалізації регіональних програм з проблем споживчої політики.
3. Права і обов'язки випробувальної лабораторії акредитованої в державній системі сертифікації Укр. СЕПРО.
Законодавчу базу державної системи сертифікації складають:
* Декрет Кабінету Міністрів "Про стандартизацію і сертифікацію" від 11.06.97р. № 333/97 - ВР;
* Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів "Про стандартизацію і сертифікацію" від 11.06.97 р. № 333/97-ВР;
* Закон України "Про захист прав споживачів " від 12.05.91 р. №1024-XII - ВВР;
* Відповідно до Указу Президента України від 22.01.2000 року № 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємства " та доручення Кабінетом Міністрів України від 26.01.2000 року розроблені: Проект Закону України "Про підтвердження відповідності ", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності ".
Організаційну основу системи сертифікації УкрСЕПРО становлять державні стандарти України:
ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;
ДСТУ 3411-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;
ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;
ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення;
ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи;
ДСТУ 3416-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об'єктів добровільної сертифікації;
ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;
ДСТУ 3418-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;
ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;
ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації;
ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО.

 
 

Цікаве

Загрузка...