WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

Управління операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоторговельній діяльності - Курсова робота

залишається трохи більше 30% отриманого прибутку. Така податкова політика хоча і допомагає зменшити дефіцит державного бюджету, однак не сприяє високоефективному виробництву, підвищенню виробничих потужностей та розширенню ділової активності. Згідно кривих Лафера, якщо рівень оподаткування прибутку перевищує 40%, то платники податків починають укривати свої доходи від оподаткування, і переводити капітали в тіньовий сектор економіки. Зараз більше третини грошових коштів України обертається поза банківською системою в тіньовий економіці. В український системі оподаткування необхідно знизити загальний рівень, яким оподатковуються платники податків до 30%. Ставки податків повинні бути диференційованими, більший прибуток - зниження процентної ставки, що викличе зацікавленість в розширенні виробництва і забезпечить економічне зростання до 3 - 6% на рік. Крім цього необхідно надавати податкові пільги для підприємств з іноземними інвестиціями у вигляді звільнення їх від сплати податку на прибуток на протязі деякого періоду. Податки повинні стимулювати виробництво та сприяти зростанню економічного добробуту населення.
Висновок
Операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах - це операцiї з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно вiд кiлькостi замовникiв та виконавцiв), а також етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини), ввезеної на митну територiю України (чи закупленої iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезеної за її межi з метою отримання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi її переробки становить не менше 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї. Винятком з цього правила є конкретний перелiк видiв давальницької сировини, що врегульований вiдповiдними постановами Кабмiну.
Зараз в наш час після того як Віктор Ющенко став президентом, Україна потроху наближається до Європи і до світу вцілому, але в нашій владі , як не було порядку та дисципліни, а вірніше відданих народу України керівників так і залишається надалі. Вся ця ситуація не сприяє розвитку нашої економіки, як вцілому, так і в окремих галузях. Дуже багато проблем їз законодавством, в податковій політиці та в іншихсферах. Операції з давальницькою сировиною підпорядковуються законодавству, яке і досі не досконале.
Готова продукцiя може бути реалiзована в Українi, якщо давальницька сировина, з використанням якої вироблено цю продукцiю, ввезена iноземним замовником на митну територiю України чи закуплена iноземним замовником за iноземну валюту в Українi. Право власностi на iмпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцiю належить iноземному замовнику".
Законом визначено, що замовник - це суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину, а виконавець - це суб'єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.
Література:
1 Тижневик "Галицькі контракти" № 42, 1998.
2 І.М.Школа, В.М.Козменко: "Міжнародні економічні відносини" Чернівці- "Рута" 1996 ст.187-195.
3 В.В.Козик, Л.А.Панкова "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" - ст. 63-73.
4 О.В. Гаврилюк, А.П. Румянцев. "Економічна інтеграція в сучасному світі" -Київ 1995.
5 Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
6 Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие - Изд. 2-е, доп. - М.: Издательство "Ось - 89", 1999. - С. - 40.
7 Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. Д-р. эконом. наук, профессор В. В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 432 с.
8 Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 496 с.
9 Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 727 с. (основна)
10 Максимова Л. М., Носкова И. Я. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 152 с. (основна)
11 Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ. - К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1994. - 480 с.
Додатки
Додаток 1 Табл. 1
Законодавчо встановленi термiни переробки окремих видiв давальницької сировини
№ Якого режиму стосу- ється Опис операцiї (код ТН ЗЕД давальницької сировини) Опис готової продукції (код ТН ЗЕД) Тер-мiн пере-робки (днi) Яким документом визначено
1 Ввезен- ня Цукор-сирець (стосується цукрових пiдприємств) Не конкретизується
180 Розпорядження КМУ ? 447-р від 20.07.96 р.
2 Ввезен- ня Вирощування ячменю пивоварного i доведення його до стандартiв Ячмiнь пивоварний (1003 00 900)
210 Розпорядження КМУ ? 554-р від 05.09.96 р.
3 Ввезен- ня Карбонат магнiю природний (магнезит) (2519 10 000) Руди i концентрати хромовi (2610 00 000) Вогнетриви 180
170 Розпорядження КМУ ? 849-р від 31.12.96 р.
4 Ввезен- ня Пек електродний (2708 10 000)
Кокс голчастий пековий (2708 20 000) Графiтованi електроди
150 Розпорядження КМУ ?228-р від 22.04.97 р.
5 Ввезен- ня Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного перерізу, інші (7207 19 150) Труби для газопроводiв: зов-нiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм (7304 10 100)
100 Постанова КМУ ?1181 від 28.10.97 р.
6 Ввезен- ня Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, вмiстом за масою не менше як 0,25% вуглецю: вмiстом за масою 0,25% i бiльше, але менше як 0,6% вуглецю (7207 20 550) Труби зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мм, але не бiльше як 406,4 мм. (7304 10 300)
140 Постанова КМУ ?1181 від 28.10.97 р.
7 Ввезен- ня Сталь круглого або багатокутного поперечного перерiзу (7224 90 910) Напівфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного перерiзу, iншi (7207 19 150) Труби iншi круглого перерiзу iз залiза i нелегованої сталi, холоднотягнутi або холоднокатанi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi (7304 31 100)
125 Постанова КМУ ?1181 від 28.10.97 р.
8 Ввезен- ня Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, вмiстом за масою не менше як 0,25% вуглецю: вмiстом за масою 0,25% i бiльше, але менше як 0,6% вуглецю (7207 20 550)
Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу (7224 90 910)
Сталь нержавiюча, напiвфабрикати круглого або багатокутного поперечного перерiзу (7218 90 910) Труби i трубки круглого перерiзу з нержавiючої сталi, холоднотягнутi або холоднокатанi з приєднаними фiтин- гами, придатнi для подачi

 
 

Цікаве

Загрузка...